Proces verbal încheiat cu ocazia evaluării și selecționării programelor culturale de interes general pentru acordarea de finanțări nerambursabile