O nouă carte la Editura Caiete Silvane

 

La Editura „Caiete Silvane” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în colecția Didactica, a apărut volumul Manual de sterilizare: practici de decontaminare a dispozitivelor medicale, autori: Ramona Marincaș, Alexandru Coman, George Tâmpu, Cosmin Ungurașu. Compania Tehnoplus Medical a oferit un grant educațional pentru publicarea acestei cărți.

 

Cartea va fi lansată în cadrul Conferinței de sterilizare, ed. a VIII-a, cu titlul „Pacientul pe primul loc. Cele mai bune practici de prevenire a infecțiilor asociate activității medicale”, joi, 18 mai 2017, ora 10, la Briliant Parc.

 

Texte introductive la volumul „Manual de sterilizare: practici de decontaminare a dispozitivelor medicale”

 

Cuvânt înainte

 

Simţim cu toţii că lumea se transformă într-un ritm accelerat. Se spune că singura constantă este schimbarea. Revoluţia industrială a făcut posibilă o penetrare fulminantă a tehnologiilor în toate domeniile.

Medicina şi, implicit, sănătatea reprezintă în mod cert una dintre cele mai importante direcţii practice de aplicare a tehnologiilor, de la intervenţii simple până la intervenţii chirurgicale dintre cele mai complexe.

Importantele cuceriri în domeniul medical au ca rezultat general, faptul că oamenii au devenit mai longevivi şi duc vieţi mai sănătoase. Totuşi, provocări serioase rămân încă la nivelul sănătăţii, de la apariţia bolilor noi până la gestionarea infecţiilor asociate asistenţei medicale în contextul apariţiei rezistenţei la antibiotice, dublate toate de costurile de îngrijire prohibitive.

Infecţiile asociate asistenţei medicale fac parte dintre problemele prioritare de sănătate publică prin consecinţele pe care le generează, ca urmare a morbidităţii, mortalităţii specifice, dar şi prin crearea premiselor pentru manifestarea fenomenului de emergenţă a microorganismelor multiplurezistente.

Prin caracteristica lor de asociere la îngrijirile medicale, aceste infecţii sunt frecvent abordate între problemele care vizează etica profesiei şi a activităţilor medicale, fiind la graniţa dintre progresul atât de necesar în medicină şi consecinţele posibile negative pe care le pot genera biotehnologiile şi polipragmazia.

Lucrarea de faţă este dovada certă că prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale este o preocupare constantă a întregului personal de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău. Noţiunile privind practicile de decontaminare a dispozitivelor medicale, dublate de Exemplele de bune practici utilizate în Staţia Centrală de Sterilizare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, constituie o contribuţie cu valoare teoretică şi practică în direcţia completării informaţiilor, atât de utile tuturor specialităţilor medicale.

Sunt convins că numai prin corelarea investiţiilor în infrastructură, cu dotarea de echipamente medicale moderne, cu instruirea şi perfecţionarea personalului medical se pot oferi servicii medicale sigure şi de calitate, atât de necesare populaţiei din judeţul Sălaj şi nu numai.

 

      Tiberiu Marc

                                                                     Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj

 

 

În loc de prefaţă

 

Obiectivul fundamental al strategiei de dezvoltare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău este creşterea continuă a calităţii şi diversificarea serviciilor medicale furnizate pacienţilor prin structurile existente, în scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei.

Sub sloganul „Nouă ne pasă!”, activitatea întregului personal medico-sanitar este orientată către Calitate, Profesionalism şi Performanţă spre folosul şi satisfacţia pacientului.

Misiunea spitalului nostru este de a fi permanent un spital de avangardă în sistemul de sănătate din România, orientat către necesităţile actuale şi aşteptările viitoare ale pacienţilor şi de a le furniza servicii medicale integrate şi aliniate la principiul „Îmbunătăţirii continue”.

Manualul reprezintă o „recidivă”  în prezentarea exemplelor de bune practici, în implementarea la standarde europene a unor pachete de îngrijiri acordate pacienţilor. Practicile de decontaminare a dispozitivelor medicale prezentate, precum şi Exemplele de bune practici utilizate în Staţia Centrală de Sterilizare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, sunt parte integrantă a activităţii curente desfăşurate în spitalul nostru, având drept scop final îmbunătăţirea calităţii şi asigurarea siguranţei serviciilor medicale furnizate.

Cartea se adresează întregului personal implicat în acordarea îngrijirilor medicale, de la asistentul medical şi tehnicieni, până la personalul auxiliar. De asemenea, aceasta poate constitui o sursă de informaţii de specialitate pentru cei care doresc să îmbrăţişeze nobila meserie de asistent medical.

Faptul că acest manual se lansează la un eveniment deja cu tradiţie,  Conferinţa de Sterilizare, ajunsă la ediţia a VIII-a, dovedeşte o dată în plus că în  Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, pe lângă activitatea curentă, există şi preocupări pentru instruirea şi perfecţionarea personalului medical, cerinţă impusă de noile tehnologii din medicină, pe de o parte, şi aşteptările multiple ale pacienţilor, pe de altă parte.

 

                                                 Laurenţiu Barna

                                                     Manager Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău