Regulament Festival concurs de cântece populare româneşti şi maghiare

 

Festival concurs judeţean de cântece populare

româneşti şi maghiare

pentru preşcolari, clasele I-IV şi V-VIII

11 Mai 2013 ediţia a IV-a

 

 ORGANIZATORI: Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului  Sălaj

                      Casa de Cultură a Oraşului Cehu-Silvaniei

 

PARTENERI:        Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj

 

 

INIŢIATORI:         REFERENT CULTURAL CCAJS -  SZŐKE ANNA

                         Prof.                              -  LÁNG MARIA                     

                         Prof.                              -  SZEKERES ENIKŐ

 

                                                        

                                        

ECHIPA DE PROIECT:                Láng Maria

                                          Szekeres Enikő

                                          Szőke Anna

          

 

 

 

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII;

 

Data desfăşurării: 11 MAI 2013                        

Locul: Casa Orăşenească de Cultură din  Cehu-Silvaniei                         

Str. , nr., jud. Sălaj, cod:455100                  

Tel/fax: 0260-650935

Concursul începe la ora 10,iar primirea copiilor la ora 9.

 

GRUP ŢINTĂ:

Preşcolari şi şcolari  clasele primare  de la secţia română şi maghiară.

   

                             

ARGUMENT:

 

Prin acest concurs dorim să stimulăm la copii creativitatea,dialogul cultural şi cunoaşterea reciproca dintre ei,cadre didactice şi părinţi din unităţi şcolare similare,dorim să creăm o puternică şi relevantă campanie a valorii,în urma căreia preşcolarii să cunoască tradiţiile şi obiceiurile specifice diferitelor zone ale ţării.Dorim ca prin interpretarea cântecelor populare să trezim în sufletele copiilor dragostea faţă de plaiul natal,să îi familiarizăm pe aceştia cu melodiile populare .

,,Poţi să cutreieri lumea toată şi să te minunezi de rezultatele civilitaţiei,dar nimic nu-i mai fermecător decât colţul de pământ pe care te-ai născut”.

Vasile Alecsandri

 

SCOPUL:

Trezirea şi amplificarea la copii a receptivităţii la valorile culturale, de a le oferi şanse egale de afirmare, precum şi de a determina implicarea activă a grădiniţei şi şcolii în viaţa comunităţii, prin realizarea unui parteneriat copii-grădiniţă - şcoală –comunitate –familie raportat la standardele şi practicile europene.

 

 

 

OBIECTIVE:

 

Valorificarea informaţiilor pe care le transmitem copiilor în vederea conştientizării ideii de apartenenţă locală şi naţională.

Favorizarea comunicării ,dezvoltarea sentimentelor de încredere ,solidaritate şi toleranţă între copii,cadre didactice şi părinţi ,cultivarea respectului pentru artă;

Facilitarea accesului liber la exprimare al copiilor şi educarea lor în spiritul respectului faţă de diversitate.

Formarea înţelegerii identităţii de sine şi apartenenţei la neam.

Stimularea curiozităţii copiilor în spiritul noului context european,favorabil activităţii multiculturale şi multietnice.

Cultivarea interesului pentru turism în vederea cunoaşterii ţării şi stimularea unor relaţii de  prietenie între copii şi între cadre didactice din zone cu tradiţii şi obiceiuri  diferite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL DE PARTICIPARE:

 

Concurenţii înscrişi vor prezenta:

 1. Secţiunea preşcolari, un cântec popular.

 2. Secţiunea clasele primare I-IV, două  cântece  populare.

 3. Secţiunea clasele V-VIII, două cântece populare.

    4. Este obligatoriu ca repertoriul pregătit să fie specific zonei etnofolclorice Sălaj.

 

 

ÎNSCRIERE:

      Înscrierea în concurs se face prin completarea formularului de înscriere şi trimitere, pe adresa de e-mail sz_ana@freemail.hu

          DATA LIMITĂ :1 MAI 2013

 

 

EVALUARE:

     Jurizarea se va face  de către specialişti şi reprezentanţi ai instituţiilor partenere şi organizatori.

     Se vor acorda premiile I, II, III, premii speciale, menţiuni şi diplome de participare.

    

     

    PERSOANE DE CONTACT:

 Láng Maria - 0747437827, e-mail vackor_ovoda@yahoo.com

 Szoke Ana  - 0744117281   , e-mail   sz_ana@freemail.hu

                   


FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Concursul „INTERPREŢI DE MUZICĂ POPULARĂ ”

2013

 

 INTERPRETUL:

 

NUMELE ŞI PRENUMELE:……………………………………………………………………………………………………..

ADRESA DE DOMICILIU:……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

JUDEŢ:………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SPECIALITATEA:……………………………………………………………………………………………………………………..

TELEFON FIX/MOBIL:……………………………………………………………………………………………………………

E-MAIL:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

UNITATEA:

 

ADRESA  UNITĂŢII:………………………………………………………………………………………………………………

JUDEŢ:………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TELEFON FIX UNITATE:……………………………………………………………………………………………………….

E-MAIL:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

CREAŢIA MUZICALĂ:

 

TITLUL CREAŢIEI MUZICALE ALESE:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SECŢIA ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

DATA                                                     SEMNĂTURA          

                                                     Cadrului didactic