Invitație la dialog

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj, invită primăriile, instituțiile publice de cultură, instituțiile de învățământ și ong-urile cu activitate în domeniul cultural din județul Sălaj să comunice, până cel târziu în 30 noiembrie a.c., pe adresele de e-mail și fax ale instituției (office@culturasalaj.ro, caietesilvane@yahoo.com, 0260-612870):  Agenda culturală pe anul 2020 (manifestări culturale organizate de primării sau de alte instituții/organizații de pe raza unităților administrativ-teritoriale, propuneri de manifestări culturale, programe, proiecte, spectacole pentru care se solicită sprijin de la CCAJS); propuneri pentru editarea, cu sprijinul instituției noastre (prin Editura „Caiete Silvane”), în anul 2020, de monografii ale localităților/școlilor/bisericilor, precum și alte tipuri de publicații (cărți diverse, reviste, pliante etc.); alte propuneri de activități culturale pentru care se cere sprijin de la Consiliul Județean Sălaj/ Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj.
 
 
 
cu stimă,
Daniel Săuca,
manager