Anuarul Asociației „Fiii satului Bănișor”

A apărut nr. 15/2019 al Anuarului Asociației „Fiii satului Bănișor”, cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Publicația va fi lansată în 15 august 2019 la Bănișor.

 

 

ANUARUL

ASOCIAŢIEI „FIII SATULUI BĂNIŞOR”

Nr. 15/2019

 

 

 

Sărbătoarea Sf. Marii la Bănișor

 

Pr. Augustin Câmpean

 

 

În fiecare an, Bănișorul îmbracă haină de sărbătoare și trăiește festiv acest moment de bucurie duhovnicească, când întreaga creștinătate serbează mutarea la ceruri a Maicii Domnului. Pentru bănișoreni, ziua de   15 august are o conotație cu totul aparte, fiind atât sărbătoarea hramului Bisericii, cât și ziua satului Bănișor. Este un moment special în care ne adunăm de prin țară sau de prin lume, pentru a fi laolaltă și pentru a ne trăi împreună bucuria acestui moment.

Momentul prim al zilei a fost oficierea Sf. Liturghii în altarul de vară din curtea bisericii. Bănișorenii – oameni cu evlavie la Maica Domnului și cu credință în Milostivul Dumnezeu – au participat în număr mare la acest moment solemn, mai ales că anul acesta (2018 – n.r.) participă și Protopopul Șimleului, Pr. Dan Haiduc. La sfârșitul Sf. Liturghii, au fost evidențiați elevii cu rezultate bune sau foarte bune la învățătură, elevi ce au fost premiați de către preotul din sat. Tot acum a avut loc lansarea Anuarului Asociației „Fiii Satului Bănișor”, ajuns la nr. 14, Anuar ce își întrerupsese apariția în 2017. Din partea Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție care face posibilă tipărirea Anuarului, a luat cuvântul dl Daniel Hoblea, scoțând în evidență importanța culturală a acestei publicații.

 Anul 2018, fiind Anul Centenar al Marii Uniri de la 1918, a fost marcat în țară de diferite evenimente, serbări, simpozioane, conferințe, dezveliri de monumente etc. În Bănișor, am avut bucuria ca în această zi să inaugurăm catargul ridicat în curtea Căminului cultural din sat. Pentru acest lucru, programul liturgic obișnuit a fost decalat. Așa se face că, taina Sf. Maslu care se obișnuia a fi săvârșită după Sf. Liturghie, s-a făcut cu o duminică înainte, pentru ca în ziua praznicului Sf. Marii, imediat după slujbă, toți cei prezenți la biserică să putem merge împreună în curtea Căminului, unde a avut loc sfințirea drapelului și înălțarea acestuia pe catarg. A fost frumos și emoționant în același timp, am intonat cântece patriotice, au fost luări de cuvânt, a fost un moment festiv prin care „ne-am unit cu țara” în marcarea momentului centenar.

De la orele 16 a avut loc în curtea Școlii, pe o scenă special amenajată, Festivalul intitulat „Dor de cântec și de joc”, festival de referință la nivel de județ și care face cinste Bănișorului, care se găsește în postura de gazdă a unui asemenea eveniment. Au urcat pe scenă formații de dansuri din diferite zone ale județului nostru, soliști vocali, instrumentiști, toți promovând cântecul autentic și costumul popular specific zonei pe care o reprezentau.

Seara, de la orele 18, a avut loc la casa parohială o întâlnire între membrii Asociației „Fiii Satului Bănișor”, la care, din pricina multor evenimente desfășurate pe parcursul zilei, au participat foarte puțini.

 

 

În loc de concluzie...

Nu demult, într-un cuvânt ținut la sărbătoarea Sf. Marii, arătam faptul că, noi nu știm cum Bănișorul a ajuns să aibă hramul bisericii Adormirea Maicii Domnului. Spuneam că potrivit înscrisului din Registrele matricole, până în 1971, hramul bisericii din Bănișor era „Schimbarea la față”, dar datorită faptului că la sărbătoarea Sf. Marii, aici veneau mulți credincioși din satele învecinate, se pare că hramul bisericii a devenit acesta pe care credincioșii îl impuneau prin prezența lor la Bănișor.

Unii mi-au atras atenția și mi-au spus că greșesc făcând astfel de afirmații. Se poate... A greși e omenește... Am găsit într-o zi însă, un hrisov din 30 octombrie 1960, hrisov scris cu prilejul resfințirii bisericii din Bănișor, după reparațiile de consolidare a bisericii făcute în timpul preotului Teodor Gorea. Hrisovul spune următoarele:

Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și prin darul Sfântului Duh,

Ziditu-s-a acest sfânt lăcaș de închinăciune cu hramul „Schimbarea la fa-ță” din parohia Bănișor în anul 1896, preot fiind părintele Cornel Moldovan.

Lucrările de reparație capitală au fost făcute în anul 1960, preot fiind Prea Cucernicia Sa, Părintele Teodor Gorea, iar protopop raional fiind Prea Cucernicia Sa Părintele Gheorghe Pop din Zalău.

Binecuvântarea acestei sfinte biserici, după reparațiile capitale, a fost săvârșită după toate rânduielile canoniceale Bisericii Ortodoxe Ecumenice de Răsărit, de către Prea Sfinția Sa Prea Sfințitul D.D. Valerian Zaharia, Episcopul ortodox român al de Dumnezeu păzitei eparhii a Oradiei, în ziua de 30 octombrie 1960.

Președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale fiind Dl Ion Gh. (indescifrabil)

Președinte al Consiliului de Miniștri fiind Dl Chivu Stoica,

Secretar General al Departamentului Cultelor fiind Dl Dumitru Dogaru.

Lucrările de reparație capitală au fost făcute prin munca și osârdia Epitropiei, Consiliului și al Comitetului parohial, iar cheltuielile de reparație au fost acoperite din daniile și jertfelnicia dreptcredincioșilor creștini din parohia Bănișor, la care a contribuit cu o sumă însemnată și Sfânta Episcopie a Oradiei.

Tuturor, Bunul Dumnezeu să răsplătească, pomenindu-i întru împărăția Sa cea cerească, în veci, Amin!