Regulamentul concursului judeţean de creaţie literară pentru elevi „IULIU SUCIU” - ediţia a XXV-a - 2021

Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău şi Cenaclul literar „SILVANIA” organizează  concursul  de creaţie literară ”IULIU SUCIU” pentru elevii din licee, în domeniul poeziei şi al prozei scurte.

Concursul îşi propune să încurajeze tinerii creatori de literatură din liceele judeţului Sălaj.

Concursul se organizează pe două secţiuni:

  • poezie;
  • proză scurtă.

 La concurs pot participa elevi din liceele judeţului Sălaj, indiferent dacă fac parte dintr-un cenaclu literar sau dacă au fost publicaţi în reviste de profil.

Lucrările pentru concurs, poezii (minimum 5), proză (minimum 2), dactilografiate, vor fi trimise pe adresa: Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău, str. 9 Mai, nr. 2, judeţul Sălaj, cu menţiunea „pentru concursul de creaţie literară  IULIU SUCIU”, pâna la data de 22 noiembrie 2021.

Fiecare lucrare va fi trimisă în plic închis, în interiorul căruia se va anexa o fişă de concurs cu numele şi prenumele elevului, vârsta, şcoala, clasa, numărul de telefon şi adresa de e-mail.

Juriul, alcătuit din membrii Cenaclului literar „SILVANIA” şi personalităţi ale vieţii literare sălăjene, va acorda următoarele premii: