Rezultatele examenului de promovare in grad/treaptă profesională a personalului contractual