Rezultatele obținute la examenul de promovare în treaptă profesională a personalului contractual din cadrul instituției