Proces verbal privind întrunirea comisiei privind examenul de promovare din 15.05.2018