Rezultatul examenului de promovare în treaptă profesională