Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale

Secţia Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale face parte din structura organizatorică a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj. În prezent, conducerea secţiei Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, este asigurată de prof. Cristian Moldovan şi are ca personal: - Daniel Hoblea – referent tipărituri; - Szőke Ana – referent; - Bálint Tibor – referent; - Ligia Alexandra Bodea – referent; - Anghel Dușcaș - referent.

  Secţia Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale este organizată la nivel de serviciu. Atribuţiile secţiei Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale sunt următoarele: - coordonează şi îndrumă din punct de vedere metodologic, în plan judeţean, activitatea aşezămintelor culturale; - sprijină activitatea aşezămintelor culturale în domeniul formării formatorilor şi al perfecţionării personalului de specialitate; - editează şi difuzează publicaţii în domeniul educaţiei permanente, pentru reţeaua judeţeană a aşezămintelor culturale; - realizează programe de educaţie permanentă, în parteneriat cu instituţii de specialitate din ţară şi străinătate; - iniţiază şi sprijină proiecte şi programe de promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor populare; - propune zone de obiceiuri şi tradiţii populare protejate din cadrul judeţului; - efectuează studii şi cercetări privind obiceiurile, tradiţiile populare şi meşteşugurile tradiţionale; - iniţiază şi aplică programe pentru conservarea şi protejarea obiceiurilor, tradiţiilor populare şi meşteşugăreşti; - asigură asistenţă de specialitate şi organizează cursuri de perfecţionare pentru personalul încadrat în aşezămintele culturale care funcţionează la nivel local; Secţia iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi al culturii tradiţionale, urmărind cu consecvenţă: - cercetarea stadiului actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare specifice fiecărei zone etno-folclorice a judeţului; - protejarea şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale creaţiei populare contemporane, constituind banca de date şi valori; - coordonarea metodologică a activităţii aşezămintelor culturale de nivel judeţean, respectiv cămine culturale, case de cultură, universităţi populare; - elaborarea unor programe de valorificare a tradiţiilor locale şi stimularea creativităţii în toate genurile artei interpretative neprofesioniste; - iniţierea unor proiecte de sprijinire şi afirmare a creatorilor şi performerilor tradiţiei şi creaţiei populare autentice, pentru protecţia acestora împotriva denaturărilor şi falsificărilor; - elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă; - conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal; - păstrarea şi cultivarea specificului zonal; - stimularea creativităţii şi talentului; - revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor tradiţionale şi susţinerea celor care le practică (meşteri populari şi mici meseriaşi etc.); - cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative neprofesioniste în toate genurile – muzică, coregrafie, teatru etc.; - desfăşurarea unor programe adecvate intereselor şi preocupărilor locuitorilor, de petrecere a timpului liber, valorificând şi obiceiurile tradiţionale din comunitatea respectivă; - antrenarea cetăţenilor în activitatea de cunoaştere, ocrotire şi întreţinere atât a mediului natural, cât şi a mediului cultural tradiţional; - dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional; Secţia Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale este implicată în organizarea şi desfăşurarea unor proiecte cu tradiţie cum ar fi: - Târgul de mărţişoare tradiţionale; - Festivalul „Primăvara Poeziei”; - Festivalul – concurs judeţean de interpretare a cântecului popular sălăjean – vocal pentru preşcolari şi elevi clasele I – IV ; - Festivalul Minorităţilor din Sălaj ; - Festivalul – concurs judeţean de interpretare a cântecului popular sălăjean – vocal şi instrumental, „Mândru Cântec Sălăjean” - Festivalul Cântecului şi Dansului Codrenesc ; - Festivalul – concurs pentru ansambluri şi formaţii folclorice din Sălaj, „Dor de cântec şi de Joc” ; - Festivalul internaţional de folclor „Ecouri meseşene”; - Tabăra de meşteşuguri tradiţionale, teatru, dans popular „Zsibai”; - Tabăra de pictură pe sticlă „Icoana din sufletul meu”; - Proiectul Casa Ethnos / Casa tradiţională; - Festivalul Vinului; - Festivalul – concurs naţional de teatru „Padif”; - Festivalul Judeţean de Teatru pentru Elevi; - Concurs judeţean „Seara poveştilor populare”; - Programul judeţean de promovare a tradiţiilor de iarnă în judeţul Sălaj. Secţia Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale mai este implicată și în alte acțiuni/manifestări culturale din municipiu și județ, în funcție de solicitări și necesități.

 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale