Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale

Secţia Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale face parte din structura organizatorică a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj. În prezent, conducerea secţiei Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, este asigurată de prof. Cristian Moldovan şi are ca personal: Alexandru Bogdan Kürti – referent; Szőke Ana – referent; Bálint Tibor – referent; Ligia Alexandra Bodea – referent; Anghel Dușcaș - referent.

  Secţia Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale este organizată la nivel de serviciu. Atribuţiile secţiei Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale sunt următoarele:  coordonează şi îndrumă din punct de vedere metodologic, în plan judeţean, activitatea aşezămintelor culturale;  sprijină activitatea aşezămintelor culturale în domeniul formării formatorilor şi al perfecţionării personalului de specialitate;  editează şi difuzează publicaţii în domeniul educaţiei permanente, pentru reţeaua judeţeană a aşezămintelor culturale;  realizează programe de educaţie permanentă, în parteneriat cu instituţii de specialitate din ţară şi străinătate;  iniţiază şi sprijină proiecte şi programe de promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor populare;  propune zone de obiceiuri şi tradiţii populare protejate din cadrul judeţului;  efectuează studii şi cercetări privind obiceiurile, tradiţiile populare şi meşteşugurile tradiţionale;  iniţiază şi aplică programe pentru conservarea şi protejarea obiceiurilor, tradiţiilor populare şi meşteşugăreşti;  asigură asistenţă de specialitate şi organizează cursuri de perfecţionare pentru personalul încadrat în aşezămintele culturale care funcţionează la nivel local; Secţia iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi al culturii tradiţionale, urmărind cu consecvenţă:  cercetarea stadiului actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare specifice fiecărei zone etno-folclorice a judeţului;  protejarea şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale creaţiei populare contemporane, constituind banca de date şi valori;  coordonarea metodologică a activităţii aşezămintelor culturale de nivel judeţean, respectiv cămine culturale, case de cultură, universităţi populare;  elaborarea unor programe de valorificare a tradiţiilor locale şi stimularea creativităţii în toate genurile artei interpretative neprofesioniste;  iniţierea unor proiecte de sprijinire şi afirmare a creatorilor şi performerilor tradiţiei şi creaţiei populare autentice, pentru protecţia acestora împotriva denaturărilor şi falsificărilor;  elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;  conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;  păstrarea şi cultivarea specificului zonal;  stimularea creativităţii şi talentului; revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor tradiţionale şi susţinerea celor care le practică (meşteri populari şi mici meseriaşi etc.);  cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative neprofesioniste în toate genurile – muzică, coregrafie, teatru etc.;  desfăşurarea unor programe adecvate intereselor şi preocupărilor locuitorilor, de petrecere a timpului liber, valorificând şi obiceiurile tradiţionale din comunitatea respectivă;  antrenarea cetăţenilor în activitatea de cunoaştere, ocrotire şi întreţinere atât a mediului natural, cât şi a mediului cultural tradiţional;  dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional; Secţia Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale este implicată în organizarea şi desfăşurarea unor proiecte cu tradiţie cum ar fi: Târgul de mărţişoare tradiţionale;  Festivalul „Primăvara Poeziei”; Festivalul – concurs judeţean de interpretare a cântecului popular sălăjean – vocal pentru preşcolari şi elevi clasele I – IV ; Festivalul Minorităţilor din Sălaj ; Festivalul – concurs judeţean de interpretare a cântecului popular sălăjean – vocal şi instrumental, „Mândru Cântec Sălăjean”; Festivalul Cântecului şi Dansului Codrenesc ; Festivalul – concurs pentru ansambluri şi formaţii folclorice din Sălaj, „Dor de cântec şi de Joc” ; Festivalul internaţional de folclor „Ecouri meseşene”; Tabăra de meşteşuguri tradiţionale, teatru, dans popular „Zsibai”; Tabăra de pictură pe sticlă „Icoana din sufletul meu”; Proiectul Casa Ethnos / Casa tradiţională; Festivalul Vinului; Festivalul – concurs naţional de teatru „Padif”; Festivalul Judeţean de Teatru pentru Elevi; Concurs judeţean „Seara poveştilor populare”; Programul judeţean de promovare a tradiţiilor de iarnă în judeţul Sălaj. Secţia Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale mai este implicată și în alte acțiuni/manifestări culturale din municipiu și județ, în funcție de solicitări și necesități.

 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale