Şcoala Populară de Arte şi Meserii

La data de 1 septembrie 1974 se înființează Școala Populara de Artă Zalău, ca instituție de cultură cu profil de învățământ artistic în subordinea Comitetului de Cultură și Educație Socialistă a Județului Sălaj, ulterior în subordinea Consiliului Județean Sălaj.

 Școala are menirea de a conserva, valorifica și transmite valorile artistice și morale ale comunității locale, precum și a patrimoniului cultural național și universal.

Din 1 octombrie 2010, Școala Populară de Arte și Meserii este secție a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj.

Principalul obiectiv al școlii este pregătirea și îndrumarea viitorilor artiști, care să preia ștafeta tradițiilor culturale, a datinilor și obiceiurilor locale și nu numai, precum și păstrarea prin programe de școlarizare a specificului zonal și a cerințelor populației pe care o deservește prin organizarea unor cursuri în următoarele domenii:

Muzică

 • Pian – 5 ani
 • Vioară – 5 ani
 • Orgă – 3 ani
 • Instrumente suflat – 3 ani
 • Acordeon – 3 ani
 • Chitară – 3 ani
 • Canto popular – 3 ani
 • Canto classic – 3 ani
 • Canto muzică ușoară – 3 ani

Arte plastice

 •  Pictură – 3 ani

Coreografie

 • Dans popular interpreți – 2 ani
 • Dans popular instructor – 2 ani

Arte vizuale

 • Design vestimentar – 3 ani
 • Tesut – cusut – 2 ani

Personalul încadrat îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

a) păstrarea, prin programe de şcolarizare, a specificului zonal şi a cerinţelor populaţiei pe care o deserveşte;

b) conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;

c) stimularea creativităţii şi talentului;

d) cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi a celei interpretative neprofesioniste în toate genurile artistice – muzică, arte plastice, coregrafie, teatru etc.;

e) organizează şi desfăşoară activităţi de învăţământ artistic în toate domeniile, precum şi activităţi de însuşire a meşteşugurilor tradiţionale;

f) organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice (spectacole, expoziţii, tabere de creaţie, schimburi culturale etc.);

g) promovează obiceiurile şi tradiţiile populare specifice zonei, precum şi creaţia populară contemporană;

h) promovează tinere talente din rândul propriilor cursanţi;

i) iniţiază, organizează şi participă, prin propriile formaţii artistice, la concursuri şi festivaluri judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale;

j) asigură participarea la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionale;

k) organizează şi realizează alte activităţi în conformitate cu obiectivele instituţiei şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

                        

Secţia Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sălaj

 Şef secţie                                               - Domuța Marcela

 Profesor instrument suflat                 - Grigoruţ Grigore

 Profesor pian                                       - Vid Madălina

                                       - Chiroșca Alexandru

                                       - Străistaru Oxana

                                                               - Petreuș Aris

Profesor canto clasic                          - Chirilă Sergiu

Profesor canto popular                      - Moldovan Cristian

Profesor chitară                                  - Soran Vasile

Profesor Orga, Acordeon                  - Ilieş Daniel Vasile

Profesor vioară                                   - Iorga Ştefan

                                     - Zaha Florin

Profesor pictură                                 - Pojar Rodica

Şcoala Populară de Arte şi Meserii