Agenda principalelor manifestări/acţiuni culturale în anul 2014

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj

Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11

Tel./fax 0260-612870

Nr.31/ 17  ianuarie 2014

 

Agenda principalelor manifestări/acţiuni culturale în anul 2014

 Agenda cuprinde la început o sinteză a principalelor manifestări mari organizate de Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, ca principal organizator, co-organizator sau partener. În continuare, agenda este detaliată pe fiecare lună a anului 2014, iar la final sunt consemnate Programe/Proiecte culturale/parteneriate/alte acţiuni. Agenda cuprinde intenţiile CCAJS, urmând ca aceasta să fie realizată în funcţie de alocările bugetare, de realizarea veniturilor instituţiei şi de alte elemente care pot constitui pericole sau avantaje pentru activitatea unei instituţii de cultură. Prezenta agendă a fost aprobată de Consiliul de Administrație al CCAJS în ședința din 23 ianuarie 2014.

 

I.                  Festivaluri şi festivaluri - concurs folclorice

1.      Festivalul – concurs judeţean de interpretare a cântecului popular sălăjean – vocal pentru preşcolari şi elevi clasele I – IV, 11 mai și 17-18 mai 2014. Locul de desfăşurare : Casa de Cultură Cehu Silvaniei și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Persoane de contact: Szöke Ana, Cristian Moldovan

2.     Festivalul Minorităţilor din Sălaj, ediţia a 4-a, mai 2014. Loc de desfăşurare : municipiul Zalău. Persoană de contact : Matyi Ştefan.

3.     Festivalul – concurs judeţean de interpretare a cântecului popular sălăjean – vocal şi instrumental, „Mândru Cântec Sălăjean”, ediția a VII-a,  17-18 mai 2014. Locul de desfăşurare : Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj. Persoană de contact : Cristian Moldovan.

4.     Festival – concurs naţional pentru tinere talente, „Tradiţii”. Locul de desfăşurare : Şimleu Silvaniei. Persoană de contact : Gavril Neaga

5.     Festivalul Cântecului şi Dansului Codrenesc. 29 Iunie 2014. Locul de desfăşurare: Cehu Silvaniei. Persoane de contact : Szöke Ana, Cristian Moldovan.

6.     Festivalul – concurs pentru ansambluri şi formaţii folclorice din Sălaj, „Dor de cântec şi de Joc”. Iulie 2014. Loc de desfăşurare: județul Sălaj. Persoane de contact : Ioan Sur, Cristian Moldovan.

7.     Festivalul Românilor de Pretutindeni, „La Fântâna Dorului”. Locul de desfăşurare : Şimleu Silvaniei. Persoană de contact : Gavril Neaga.

8.     Festivalul internaţional de folclor şi meşteşuri artistice tradiţionale, „Someş, cântecele tale”. August 2014. Locul de desfăşurare : Jibou. Persoană de contact : Victor Pintea.

9.     Festivalul internaţional de folclor „Ecouri meseşene”, ediţia a 39-a, 7-10 august 2014. Loc de desfăşurare : Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, municipiul Zalău şi în judeţ. Persoane de contact : Daniel Săuca, Paula Pop – Taloş, Cristian Moldovan.

 

II.              Festivaluri/spectacole corale

1.      Festivalul coral internațional „Ecouri transilvane”, ediţia a 6-a, 30 mai - 1 iunie 2014. Loc de desfăşurare : Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi alte spații din Zalău. Persoană de contact : Ioan Chezan.

2.     Spectacol coral închinat Învierii Domnului, „Lumina lui Hristos luminează tuturor”, aprilie 2014. Loc de desfăşurare : Catedrala Episcopală Zalău. Persoană de contact : pr. Gabriel Gârdan.

3.     Festivaluri de colinde, „Venite Adoremus”, „In Excelsis Deo”, Zalău, Jibou, Cehu Silvaniei, Şimleu Silvaniei şi în alte localităţi din judeţul Sălaj, în cadrul programului de promovare a tradițiilor de iarnă.

 

III.          Festivaluri/literatură, arte vizuale

1.      Zilele revistei „Caiete Silvane”, ediţia a 7-a, 21 – 23 martie 2014, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi în judeţ, persoană de contact: Daniel Săuca.

2.     Festivalul „Primăvara Poeziei”, ediţia a 14-a, 11-13 aprilie 2014, CCAJS, persoane de contact Szoke Ana, Daniel Săuca.

3.     Simpozionul de Arte Vizuale „Arta în grădină”, ediţia a III-a, Jibou, Grădina Botanică şi în judeţ. Persoană de contact: Radu Şerban.

4.     Muza Fest – Festivalul Artelor, ediţia a VI-a, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi alte locaţii din Zalău, septembrie – octombrie 2014, persoană de contact : Szabó Attila

 

IV.           Tabere/meşteşuguri, folclor, arte vizuale

1.      Tabăra de meşteşuguri tradiţionale, teatru, dans popular „Zsibai”, ediţia a 14-a, Cehu Silvaniei, 6-12 iulie 2014. Persoană de contact: Szoke Ana.

2.     Tabăra de pictură pe sticlă „Icoana din sufletul meu”, ediţia a V-a, iulie – august 2014, Iaz, comuna Plopiş. Persoană de contact: Ligia Alexandra Bodea.

3.     Tabăra de pictură/arte plastice „Szabó Vilmos”, ediţia a III-a, iulie – august, Doba, comuna Dobrin. Persoană de contact: Szabó Attila.

4.     Posibilitatea sprijinirii organizării unei tabere de învăţare a dansului popular românesc pentru elevi în Sălaj, a unor tabere ale jocului şi tradiţiei populare la Doba, Șamșud și Ciumărna pentru copii și adulți, a taberei de pictură de la Jebucu, precum și a diverse tabere care se organizează în județul Sălaj și în afara lui.

 

V.                Proiecte de promovare a spaţiului şi patrimoniului cultural sălăjean

1.      Casa Ethnos / Casa tradiţională – realizarea în diferite localităţi din judeţ de case tradiţionale, funcţionale, cărţi de vizită a comunităţii, cu sprijinul CCAJS și CJ.

2.      Editarea și tipărirea de monografii ale localităţilor/comunelor din Sălaj. Sprijin financiar 50 la sută pentru tipărire din partea CCAJS. Editarea și tipărirea în colaborare cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, sub egida CJ, a Monografiei Județului Sălaj (2014-2015) și a Monografiei Țării Codrului (2014-2015).

3.     Caravana culturii sălăjene, în diferite localităţi de judeţ și din afara lui, în țară și în străinătate, identificare şi omagiere de personalităţi ale locului, diverse spectacole, editare monografii, lansări de carte etc. În parteneriat cu CJ, Asociația culturală Jad și comunitățile locale.

4. Realizarea unor site-uri, portaluri web, cd și dvd-uri de conservare și promovare a culturii tradiționale din județul Sălaj.

5. Editarea și tipărirea, sprijinirea apariției unor albume/monografii/diverse lucrări representative pentru patrimonial cultural sălăjean.

 

VI.           Proiecte de promovare a unor produse tradiţionale din Sălaj, obiceiuri, tradiţii, turism cultural

1.      Festivalul Vinului, ediţia a VI-a, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj și municipiul Zalău, 11-13 aprilie 2014. Persoană de contact: Cristian Moldovan.

2.     Satul Sălăjean, ediţia a VIII-a, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj și municipiu, 7  septembrie/activități similare. În colaborare directă cu Consiliul Judeţean Sălaj și primării din județ.

3.     Festivalul Cepei, Pericei. Alte festivaluri, manifestări diverse de promovare a produselor tradiționale, în colaborare cu comunitățile locale și diverse ong-uri.

4.     Posibilitatea organizării, la CCAJS sau în alte localităţi din judeţ, de manifestări și cursuri destinate promovării produselor și meseriilor tradiţionale din judeţ (olărit, cusătorie - țesătorie, împletit nuiele, clopărit etc).

 

 VII.       Festivaluri de teatru

 1.      Festivalul – concurs naţional de teatru „Padif”, Cehu Silvaniei, 24-26 octombrie 2014. Persoană de contact: Bodea Gheorghe.

2.     Festivalul Judeţean de Teatru pentru Elevi, ediţia a IV-a, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, 21-23 noiembrie 2014. Persoane de contact: Daniel Săuca, Cristian Moldovan.

3.     Sprijin pentru susținerea a diverse spectacole de teatru dramatic, de comedie și de păpuși, la sediul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și în județ.

4.     Posibilitatea sprijinirii organizării de diverse spectacole de teatru în judeţ, cursuri de actorie şi regie, cu trupe de teatru din străinătate, din ţară şi din judeţ.

 5. Dezvoltarea proiectului „Cultura în șură”, în parteneriat cu Asociația Jad, ce presupune organizarea unei tabere de creație (atelier teatral) și a unei caravane teatrale în județ.

 

VIII.     Proiecte finanţate de CCAJS

În bugetul CCAJS pe anul 2014 a fost cuprinsă suma de 60.000 RON pentru finanţarea nerambursabilă de către instituţie a unor proiecte culturale ce vizează spaţiul sălăjean. Finanţarea se va acorda conform unui concurs de proiecte, în concordanţă cu prevederile legale în domeniu. Sesiunea de finanţare va fi deschisă în lunile februarie/martie, imediat după aprobarea bugetului CCAJS pe anul 2014.

 

 Ianuarie 2014

■ 15 ianuarie – Ziua Culturii Naţionale. Sprijin pentru desfășurarea de manifestări diverse în Zalău și în județ.

 ■ 14-15 ianuarie – Concurs interjudeţean de compoziție plastică și recitare „Sub steaua lui Mihai Eminescu”. Locul: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Horoatu Crasnei. Organizatori: CCAJS, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Horoatu Crasnei. Persoană de contact: Ioan Sur.

 ■ 22 ianuarie – Ziua Culturii Maghiare. Locul: Sala „Dialoguri Europene” a CCAJS. Organizatori: CCAJS, Asociaţia culturală „Szilagy Tarsasag”, UDMR Sălaj. Persoană de contact: Gaspar Attila.

 ■ 23 ianuarie – lectură publică Ovidiu Pecican. Locul: Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi CNS Zalău. Persoană de contact: Daniel Săuca. (În cursul anului 2014 vom organiza cel puţin şase lecturi publice și conferințe, cu invitaţi scriitori de renume din România şi din străinătate, în parteneriat cu Asociaţia Culturală „JAD”, Asociaţia Scriitorilor din Sălaj, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj şi Cenaclul literar „Silvania”.)

 ■ 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române. Implicare în organizarea manifestărilor coordonate de Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean Sălaj. Locul: Zalău. Persoană de contact: Daniel Săuca; sediul CCAJS, inaugurarea expoziției permanente de artă tradițională sălăjeană.

 ■ 26 ianuarie – „Hora Unirii” la Plopiş – spectacol folcloric oferit de secţia Ansamblul folcloric „Meseşul”. Locul: Comuna Plopiş. Organizatori: CCAJS, Primăria Plopiş, Şcoala Gimnazială Plopiş. Persoane de contact: Paula Taloş, Alexandru Bodea. Buget:

 

Februarie 2014

■  februarie – Farsang, obicei tradiţional maghiar. Locul: Zalău, Cehu Silvaniei. Organizatori: CCAJS, Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei. Persoane de contact: Matyi Ştefan şi Szoke Ana.

 ■ 22 februarie –1 martie/ Târg de mărţişoare tradiţionale. Locul: Sala „Dialoguri Europene” a CCAJS. Organizatori: CCAJS. Persoană de contact: Cristian Moldovan.

 

Martie 2014

■  martie – Festival-concurs judeţean de recitare a poeziilor umoristice. Locul: Jibou. Organizatori: Şcoala Gimnazială Jibou, CCAJS, Clubul Copiilor Jibou. Persoană de contact: Szoke Ana.

 ■ 15 martie – Ziua maghiarilor de pretutindeni. Locul: Zalău. Organizatori: UDMR, Asociaţia „ProZilah”, CCAJS partener. Persoană de contact: Matyi Ştefan.

 ■ 21-23 martie – a VII-a ediţie a Zilelor revistei „Caiete Silvane”. Locul: Zalău şi judeţ. Organizatori: CJ, CCAJS. Persoană de contact: Daniel Săuca.

 ■ martie – Concurs de recitări de poezie „Kányádi Sándor” – faza judeţeană. Locul: Vârşolţ. Organizatori: Şcoala Gimnazială şi Primăria Vârşolţ, Fundaţia „Varsa”, CCAJS. Persoană de contact: Szoke Ana.

 

Aprilie 2014

■ 13 aprilie – Spectacol coral închinat Învierii Domnului. Locul: Zalău. Organizatori: CCAJS, Episcopia Sălajului. Persoană de contact: Cristian Moldovan.

 ■ 11-13 aprilie – a XIV-a ediţie a Festivalului „Primăvara Poeziei”, concurs de recitare a poeziei, în limbile română şi maghiară, editare volum bilingv „Primăvara Poeziei XIV”. Locul: Zalău. Organizatori: CJ, CCAJS, Inspectoratul Şcolar, Primăria Zalău. Persoane de contact: Szoke Ana, Daniel Săuca.

 ■ 12 aprilie – Festivalul Vinului, ediţia a VI-a. Locul: CCAJS Organizatori: CJS, CCAJS. Persoane de contact: Cristian Moldovan, Szoke Ana, Paula Taloş.

 

Mai 2014

 ■ mai – Măsurişul de la Pria. Serbare pastorală. Locul: Măgura Priei, comuna Cizer. Organizatori: Primăria Cizer, CCAJS, Şcoala Generală Cizer. Persoană de contact: Cristian Moldovan.

 ■ mai – Sesiune ştiinţifică „Cercetări sălăjene – Tradiţii populare sălăjene”. Locul: Zalău şi judeţ. Organizatori: CCAJS, parteneri. Persoană de contact: Szoke Ana.

■ 10 mai – Târgul Colecționarilor. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în colaborare cu Asociația Colecționarilor din Sălaj.

■ 9-10 mai – Concursul  național de interpretare „Viva la musica”. CCAJS, partener. Persoană de contact: Titus Câmpean.

■ 9-11 mai - Concurs de recitări de poezie „Kányádi Sándor” – faza naţională. Locul: Vârşolţ. Organizatori: Şcoala Gimnazială şi Primăria Vârşolţ, CCAJS.Persoană de contact: Szoke Ana.

 ■ 11 mai și 16-18 mai – Festival – concurs judeţean de interpretare de cântece populare româneşti şi maghiare pentru preşcolari şi şcolari. Locul: Cehu Silvaniei și Zalău. Organizatori: CCAJS, Primăria şi Casa de Cultură Cehu, Inspectoratul Şcolar. Persoane de contact: Cristian Moldovan, Szoke Ana.

 ■ 16-18  mai – a VII-a ediţie a Festivalului-Concurs „Mândru Cântec Sălăjean” pentru solişti vocali şi instrumentişti. Locul: Zalău. Organizatori: CCAJS. Persoană de contact: Cristian Moldovan.

 ■ mai – a IV-a ediţie a Festivalului Minorităţilor din Sălaj. Locul: Zalău. Organizatori: CJ, CCAJS, UDMR Sălaj. Persoană de contact: Matyi Ştefan.

  ■ 30 mai - 1 iunie. Ediția a VI-a a Festivalului coral „Ecouri transilvane”. Zalău. Persoană de contact: Ioan Chezan.

  ■ Corneliu Coposu – 100. Manifestări diverse organizate de-a lungul anului în parteneriat cu instituții publice, primării, Asociația Colecționarilor din Sălaj, editarea și tipărirea de cărți și alte publicații dedicate evenimentului. Persoane de contact: Daniel Săuca, Marin Pop.

 

Iunie 2014

■ mai / iunie. Concurs Naţional de Muzică Populară pentru Tinere Talente „Tradiţii”. Locul: Şimleu Silvaniei. Organizatori: Clubul Copiilor Şimleu Silvaniei, Asociaţia „La Fântâna Dorului”, CCAJS. Persoană de contact: Gavril Neaga.

■ 7 iunie – Festivalul concurs de interpretare a cântecului popular maghiar „Sunt fecior de sălăjean”. Locul: Cehu Silvaniei și județ. Organizatori: CCAJS, Casa de Cultură Cehu Silvaniei. Persoană de contact: Szoke Ana, Gaspar Attila.

■ 29 iunie – Festivalul Naţional al Cântecului şi Dansului Codrenesc. Locul: Cehu Silvaniei. Organizatori: Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei, CCAJS, Asociaţia culturală „Plaiuri codreneşti”. Persoane de contact: Szoke Ana, Cristian Moldovan.

 

Iulie 2014

■ 5-12 iulie – Tabără pentru învăţarea dansurilor populare maghiare şi a meşteşugurilor populare din Sălaj, teatru popular. Locul: Cehu Silvaniei. Organizatori: CCAJS, Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei. Persoană de contact: Szoke Ana.

 ■  14-15 iulie – a XIV-a ediţie a Festivalului-concurs judeţean pentru formaţii/ ansambluri de dansuri populare „Dor de cântec  şi de joc”. Locul: Horoatu Crasnei/județ. Organizatori: CCAJS. Persoană de contact: Ioan Sur

 ■  11 - 13iulie – „La Fântâna Dorului” – festival internaţional de folclor pentru românii de pretutindeni. Locul: Şimleu Silvaniei şi judeţ. Organizatori: Asociaţia „La Fântâna dorului”, Clubul Copiilor Şimleu Silvaniei, CCAJS. Persoană de contact: Gavril Neaga.

 ■ iulie-august – Tabără de pictură pe sticlă „Icoana din sufletul meu”. Locul: satul Iaz, comuna Plopiş. Organizatori: Asociaţia „Alexandra Etno Iaz”, CCAJS. Persoană de contact: Ligia Bodea, Alexandru Bodea.

 

August 2014

■ august – Tabără de creaţie artistic-plastică „Szabó Vilmos”. Locul: Doba.Organizatori: Asociaţia Ipp Art, Asociaţia Pro Doba, CCAJS. Persoane de contact: Szabo Attila.

 ■ august – Festivalul internaţional de folclor şi meşteşuguri artistice tradiţionale „Someş,cântecele tale”. Locul: Jibou. Organizatori: Clubul Copiilor Jibou, CCAJS. Persoană de contact: Victor Pintea.

 ■ 8-10 august – a 39-a ediţie a Festivalului folcloric internaţional „Ecouri Meseşene”. Loc: CCAJS, Jibou și județ. Organizatori: CJ, CCAJS. Persoane de contact: Daniel Săuca, Cristian Moldovan, Paula Taloş.

 ■ 30 – 31 august – Zilele culturale „Tovishat”. Locul: Cehu Silvaniei. Organizatori: Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei, CCAJS. Persoană de contact: Szoke Ana.

 

 Septembrie 2014

■ 7 septembrie – „Satul Sălăjean. Resursă. Iniţiativă. Acţiune. Dezvoltare,” ediţia a VIII-a/activitate similară. Locul: Zalău şi judeţ. Organizatori: CJ, în parteneriat cu CCAJS şi alte instituţii de cultură judeţene. Persoane de contact: Daniel Săuca, Cristian Moldovan, Paula Taloş. Instituţia noastră asigură asistenţă de specialitate, sprijin în organizare şi derularea fondurilor băneşti destinate astfel de CJS în parteneriat cu CCAJS.

 ■ septembrie – Ziua maghiarilor din Sălaj. Locul: Zalău Organizatori: UDMR Sălaj, CCAJS. Persoană de contact: Matyi Ştefan.

 ■ septembrie/octombrie – Muza Fest – Festivalul artelor. Locul: CCAJS, Galeriile de artă „I. Sima”, județ, posibilitatea deschiderii festivalului spre alte orașe din Transilvania. Organizatori: parteneriat de organizare între Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă şi CCAJS, cu sprijinul CCAJS. Persoană de contact: Szabo Attila.

  ■ 19-20 septembrie. Festivalul de umor„Cucuruz, mălai de toamnă”, ediția a VII-a, în parteneriat cu Casa de Cultură Jibou. Persoană de contact: Mihai Petriș.

 

Octombrie 2014

 ■octombrie – Sărbătoarea strugurilor. Locul: Zalău. Organizatori: Primăria Zalău, Asociaţia „ProZilah”, CCAJS. Buget: în funcţie de proiectul depus şi de alocările financiare ale partenerilor în proiect.

 ■ 24-26 octombrie – Concursul Naţional de Teatru „Padif”. Locul: Cehu Silvaniei. Organizatori: Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei, CCAJS. Persoană de contact: Bodea Gheorghe.

■ octombrie/noiembrie - Școala Populară de Arte și Meserii Zalău la 40 de ani de existență. Spectacole, concursuri, prezentări specifice. Editarea și tipărirea unei monografii a școlii, la Editura Caiete Silvane. Persoană de contact: Grigore Grigoruț.

 

Noiembrie 2014

■ 8 noiembrie – Concurs judeţean „Seara poveştilor populare”. Locul: Cehu Silvaniei. Organizatori:  Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei, CCAJS. Persoană de contact: Szoke Ana.

 ■ 21-23 noiembrie – a IV-a ediţie a Festivalului-concurs judeţean de teatru pentru elevi. Locul: CCAJS. Organizatori: CJS, CCAJS, Inspectoratul Şcolar Judeţean. Persoane de contact: Daniel Săuca, Cristian Moldovan.

 

Decembrie 2014

 ■ Program judeţean de promovare a tradiţiilor de iarnă în judeţul Sălaj, Cehu Silvaniei, Jibou, Şimleu Silvaniei, Plopiş, Zalău, diferite biserici din judeţ. Parteneriate cu CJS, primării, şcoli, Episcopia Sălajului şi parohii ortodoxe, Protopopiatul greco-catolic Zalău, alte culte, festivaluri/spectacole de colinde și muzică sacră.

■ Activităţi culturale organizate cu ocazia zilei Sf. Nicolae. Parteneriat cu ong-uri și instituții școlare.

 

 Programe/Proiecte culturale/parteneriate/alte acţiuni:

 ■ Cu Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean Sălaj, Primăria Municipiului Zalău, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Sălaj, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Biblioteca Judeţeană „Ioniţă Scipione Bădescu” Zalău, Universitatea „Vasile Goldiş” filiala Zalău şi Cenaclul „Silvania”  pentru editarea şi tipărirea lunar a revistei de cultură „Caiete Silvane” şi de suplimente ale acestei reviste.

 ■ Cu Casa de Cultură şi Primăria Cehu Silvaniei pentru organizarea în luna iulie a.c. a unei Tabere pentru învăţarea dansurilor populare maghiare şi a meşteşugurilor tradiţionale din Sălaj, precum şi pentru alte programe şi proiecte cultural, inclusiv sprijinirea ansamblului folcloric local. Cu Casa de Cultură Jibou pentru sprijinirea ansamblului folcloric local. Posibilitatea dezvoltării sprijinului pentru ansamblurile folclorice din județ.

 ■  Cu Sălăjeanul TV, Regio TV și Hora TV, și alte televiziuni locale și naționale, în vederea promovării pe micul ecran a tradiţiilor, obiceiurilor, muzicii populare şi a tinerilor solişti din judeţ, a activităţii în general a CCAJS.

 ■ Alte festivaluri, sărbători naţionale, spectacole folclorice, comemorări, „Întâlniri cu fiii satului”- în funcţie de posibilităţile materiale ale CCAJS şi solicitărilor unor primării, comunităţi locale etc. şi de alocările de la CJS.

 ■  Publicarea de cărţi diverse, monografii la Editura „Caiete Silvane”. În cazul monografiilor, CCAJS va suporta jumătate din costurile de tipar. În acest scop, se vor realiza parteneriate cu solicitanţii/autorii respectivelor monografii, precum şi cu diverşi sponsori/finanţatori.

 ■ Sprijinirea apariţiei monografiei „Maghiarii din Sălaj”, vol. II și a altor cărți, publicații ale minorităților din județ.

 ■  Realizarea unor CD-uri (DVD-uri) cu cântece populare sălăjene; realizarea unor albume ale judeţului Sălaj, din diferite perspective. Realizarea de înregistrări/albume ale Ansamblului folcloric „Meseşul” şi ale colaboratorilor acestuia.

 ■  Sprijinirea, ca partener, a apariţiei revistei „Hepehupa” – 4 numere pe an.

 ■  Implicare în proiectul „Concurs naţional de muzică populară pentru tinere talente  «Tradiţii»”. Parteneri – Asociaţia Culturală „La Fântâna Dorului”; Clubul Copiilor Şimleu Silvaniei.

 ■  Precum şi în Festivalul internaţional de folclor pentru românii de pretutindeni „La Fântâna Dorului”. Parteneri – Asociaţia Culturală „La Fântâna Dorului”, Clubul Copiilor Şimleu Silvaniei.

 ■ Realizarea de studii, cercetări privind starea etno-folclorică şi culturală a judeţului, colaborare cu instituţii/institute de cercetare, universitare şi academice, sprijinirea apariţiei unor monografii dedicate Sălajului şi regiunii de NV, organizarea de spectacole folclorice, muzicale, literare şi diverse cu instituţii similare din ţară şi din străinătate.

 ■ Parteneriat cu Instituţia Prefectului Sălaj pentru realizarea, cu sprijinul logistic şi/sau financiar al CCJAS, a următoarelor manifestări în anul 2014 : 24 ianuarie (spectacol festiv) ; 29 aprilie (moment artistic cu ocazia Zilei Veteranilor de Război); 9 mai (activităţi de tineret/concursuri) ; Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor, Concurs „Eroii sălăjeni şi faptele lor ”, realizarea unui supliment al revistei „Caiete Silvane”, miniconcert fanfară) ; 26 iunie, Ziua Drapelului ; 29 iulie, Ziua Imnului Naţional ; 3 august, victoria lui Mihai Viteazul de la Guruslău ; 9 septembrie – Treznea – lansarea suplimentului „Eroii sălăjeni şi faptele lor ” ; 14 septembrie, Ip; 1 octombrie – Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice (moment artistic) ; 25 octombrie – Ziua Armatei Române ; 1 Decembrie – Ziua Naţională a României (spectacol festiv) ; 8 Decembrie – Ziua Constituţiei ; 22 Decembrie – Ziua Revoluţiei Române (concert colinde). Posibilitatea editării unei broşuri de prezentare a judeţului Sălaj și a altor materiale/publicații specifice.

 ■ Parteneriate cu Centrul Culturii Tradiţionale Maramureş, Primăria comunei Cizer, Şcoala Gimnazială Vârşolţ, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei, Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău, Colegiul Naţional „Silvania” din Zalău, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, Asociaţia Someş Uileac, Asociaţia „Alexandra Etno Iaz”,  Grupul Şcolar „Gh. Pop de Băseşti” Cehu Silvaniei, cu alte instituţii/fundaţii/asociaţii culturale.

 ■ Producţii susţinute de cursanţii secţiei Şcoala Populară de Arte şi Meserii (recitaluri folclorice, muzică clasică, uşoară, instrumentale, expoziţii de pictură).

 ■ Lecturi publice, conferințe, lansări de carte susţinute de scriitori din ţară şi din judeţ, în Sălaj şi în afara judeţului.

 ■ Spectacole realizate de secţia Ansamblul folcloric „Meseşul”, în judeţ, în ţară şi în străinătate, în funcţie de solicitări şi de posibilele parteneriate/colaborări cu CJS, primării şi alte instituţii.

 ■ Program de promovare a noului sediu al instituţiei, al Centrului de Dezvoltare Culturală şi Turistică a Judeţului Sălaj. Colaborare cu CJS, şi pentru organizarea de diverse manifestări culturale în acest nou sediu. Realizarea unei expoziții permanente de artă tradițională sălăjeană la sediul instituției, precum și a unei expoziții permanente de artă contemporană.

 ■ Sprijin pentru şi organizarea de expoziţii (pictură pe sticlă, pictură în sticlă, pictură pe pânză, pictură pe lemn, fotografii, lucru manual tradiţional etc.) la sediul instituţiei şi în alte locaţii, în judeţ, în ţară şi în străinătate.

 ■ Continuarea proiectului  „Casa Etnos”/ „Casa Tradiţională”, „Acasă, ca demult”  în comunităţi din judeţul Sălaj. Colaborare cu primării şi asociaţii/fundaţii din judeţ. Şi pentru înzestrarea cu costume populare a formaţiilor specifice din judeţ, cu sprijinul Consiliului Judeţean Sălaj şi a primăriilor/consiliilor locale.

 ■ Continuarea proiectului „Caravana culturii sălăjene” în localităţi din judeţul Sălaj, în parteneriat cu Asociaţia culturală JAD, cu diferite asociaţii şi fundaţii, cu primării şi alte instituţii de cultură. Deschiderea manifestării la nivel regional, național și internațional.

 ■ Sprijin financiar pentru proiectele „Ciucea – Gălpâia”,  „Povestea mutării ” a artistului plastic Gheorghe Ilea,  în parteneriat cu Galeria Plan B și cu alți parteneri. Realizarea unei expoziții personale a autorului menționat la sediul CCAJS.

 ■  Implicare/sprijin în proiectele :

 Lunar: Casa jocului şi  a creaţiei populare. Locul: Zalău. Organizatori: CCAJS, Asociaţia „Tancoska”. Persoane de contact:  Matyi Ştefan, Rózsa Róbert.

Lunar : Club de film - în parteneriat cu As. Katakomba. Persoană de contact: Matyi Ştefan, Csapo Huba.

Lunar : Cerc de teatru literar. Persoană de contact: Matyi Ştefan, Pusok Imola

Lunar:  Cerc literar. Locul: Zalău. Organizatori: CCAJS, Asociaţia Pro Zilah,          Persoană de contact:  Matyi Ştefan, Kerekes Edit.

Trimestrial: Seară de dansuri populare – dans la şură. Locul: Zalău. Organizatori: CCAJS, Asociaţia Pro Zilah.Persoane de contact:  Matyi Ştefan, Kerekes Edit.

(alocări în funcţie de proiectele depuse, de bugetul instituţiei şi de aportul partenerilor.)

 ■ Dezvoltarea site-ului pe Internet al CCAJS, dezvoltarea site-ului revistei „Caiete Silvane”, inițierea și dezvoltarea unui site de prezentare a tradițiilor județului. Acţiuni de promovare/informare a instituţiei în mass-media locală, regională, naţională şi internaţională, precum şi în alte medii. Editarea şi tipărirea Anuarului Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi a altor publicaţii de prezentare/promovare a activităţilor specifice ale CCAJS.

 ■ Posibilitatea organizării unor tabere de dansuri populare pentru elevi și adulți în judeţ, în parteneriat cu instituţii şi organizaţii interesate.

 ■  Posibilitatea organizării unui festival de promovare a produselor tradiţionale/zonelor folclorice specifice judeţului Sălaj la sediul CCAJS şi în alte locaţii din judeţ.

 ■ Expoziţii de artă contemporană şi artă tradiţională la sediul CCAJS. Posibilitatea creării unei galerii/expoziții permanente de artă contemporană la CCAJS.

 ■ Organizarea unui târg/festival de carte la sediul CCAJS sau în municipiul Zalău, în parteneriat cu Asociația și Editura Eikon, Biblioteca Judeţeană Sălaj și alte instituții/ong-uri interesate.

 ■ Sprijinirea proiectului „Ceramica de Zalău” în colaborare cu Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău (simpozion cu muzeografi şi colecţionari, elaborarea, editarea unui album).

 ■ Parteneriat cu Asociaţia Scriitorilor din Sălaj – întâlniri cu scriitori, lecturi publice, sprijin pentru editarea și tipărirea scrierilor membrilor AS, premii, schimburi culturale, posibilitatea organizării unei tabere estivale de creaţie literară.

■ Dezvoltarea seriei de lecturi publice și conferințe și prin organizarea unor prelegeri, pe diverse teme culturale de actualitate susținute de profesori și oameni de cultură sălăjeni, la sediul CCAJS și în județ.

■ Posibilitatea organizării, cu sprijin divers, a unor festivaluri de muzică rock, festivaluri de teatru și de film. Sprijin pentru derularea unor acțiuni similare în județ.

■ Sprijin pentru promovarea artei și culturii sălăjene în țară și în străinătate (prin expoziții, lansări de carte, lecture publice, conferințe, spectacole etc.). În colaborare directă cu CJ și cu primării și instituții interesate.

 

Editura Caiete Silvane

Proiecte editoriale 2014 – 2015

(propuneri, selectiv, realizabile și în funcție de alocările bugetare, de atragerea unor alte surse financiare, și cu sprijinul CJ, și de colaborarea cu autorii/editorii/deținătoruu drepturilor.)

Silvia Bodea Sălăjan, Pelerin la poarta cerului, Colecţia „Poesis”;

Valentin Meseşan, Poeme, Colecţia „Scriitori sălăjeni”;

Emil Barz, Folclor muzical instrumental din Sălaj;

Marin Pop, Monografia familiei Coposu, Colecţia „Monografii”;

Corneliu Coposu, Jurnal din vremuri de război (ediţia a II-a), Colecţia „Restituiri”;

Stoica Dionisie, Ioan P. Lazăr, Schiţă monografică a Sălajului, ediţia a II-a, Colecţia „Restituiri” (ediţia I, 1908);

Ioan Viorel Bădică, Varia (articole, studii, fragmente), Colecţia „Scriitori sălăjeni”;

Ioan Ardelean Senior - Oameni din Sălaj, ediţia a II-a, Colecţia „Restituiri”

(ediţia I, 1938);

Simion Bărnuţiu, Pedagogia, ediţia a II-a, Colecţia „Restituiri” (ediţia I, 1870);

Grigore Grigoruţ, Culegere de piese religioase pentru cor mixt. Aranjamente şi armonizări, Colecţia „Didactica”;

Ştefan Goanţă, Memoria Sălajului (reeditare), Colecţia „Ethnos”;

Du-te, dor, şi vino, dor - Folclor literar din Sălaj. Antologie alcătuită de Ştefan Goanţă şi Ion Piţoiu; ediţia a II-a, Colecţia „Ethnos”;

Vasile Rusu, Un sibian din Sălaj (vol. I şi II), Colecţia „Memoria”

Album cu meşteri populari din Sălaj

Monografia Şcolii Populare de Artă, secție a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, la 40 de ani de existență

Franciscus Georgius, Trilogia fransciscană, colecția „Eseu”

Carmen Ardelean, Cronici literare, colecția „Scriitori sălăjeni”

Antologia poeților sălăjeni contemporani (coord. Daniel Săuca)

Proiect în colaborare cu edituri din ţară şi din străinătate de promovare a unor personalitati şi scriitori, oameni de cultură născuţi sau care activează în judeţul Sălaj.

Notă : AGENDA PRINCIPALELOR MANIFESTĂRI/ACŢIUNI CULTURALE ÎN ANUL 2014 VA PUTEA FI MODIFICATĂ/ACTUALIZATĂ ÎN FUNCŢIE DE EVOLUŢIILE ALOCAŢIILOR BUGETARE, A APLICĂRII DE PROIECTE CU FINANŢARE DIVERSĂ ŞI A REALIZĂRII VENITURILOR INSTITUŢIEI. DATELE MANIFESTĂRILOR/ACŢIUNILOR CULTURALE POT FI MODIFICATE.

 

Manager,

Daniel Săuca