Agenda principalelor manifestări/acţiuni culturale în anul 2019

18.04.2019

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj

Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11

Tel./fax 0260-612870

Nr.   585  /  15 aprilie 2019

Agenda principalelor manifestări/acţiuni culturale în anul 2019

 

Agenda cuprinde la început o sinteză a principalelor manifestări mari organizate de Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, ca principal organizator, co-organizator, finanțator sau partener. În continuare, agenda este detaliată pe fiecare lună a anului 2019, iar la final sunt consemnate Programe/Proiecte culturale/parteneriate/alte acţiuni. Agenda, în întregul ei, cuprinde direcțiile, intenţiile CCAJS, urmând ca acestea să fie realizate în funcţie de alocările bugetare, de realizarea veniturilor instituţiei şi de alte elemente care pot constitui pericole sau avantaje pentru activitatea unei instituţii județene de cultură.  Prezenta agendă a fost aprobată de Consiliul de Administrație al CCAJS în ședința din 15 aprilie 2019 pe baza bugetului de venituri și cheltuieli al instituției adoptat de Consiliul Județean Sălaj.

 

  1. Festivaluri şi festivaluri - concurs folclorice

 

1.     Festivalul –  concurs judeţean de interpretare a cântecului popular sălăjean – vocal pentru preşcolari şi elevi clasele I – IV, 18 mai, 24-26 mai 2019. Locul de desfăşurare : Casa de Cultură Cehu Silvaniei și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Persoane de contact: Szöke Ana, Cristian Moldovan.

2.   Festivalul Minorităţilor din Sălaj, ediţia a 9-a, mai/septembrie 2019. Loc de desfăşurare: municipiul Zalău. Persoană de contact : Matyi Ştefan.

3.    Festivalul – concurs judeţean de interpretare a cântecului popular sălăjean – vocal şi instrumental, „Mândru Cântec Sălăjean”, ediția a XII-a,  24-26 mai 2019. Locul de desfăşurare: Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj. Persoană de contact: Cristian Moldovan.

4.    Festivalul Cântecului şi Dansului Codrenesc, 29-30 iunie 2019. Locul de desfăşurare: Cehu Silvaniei. Persoane de contact: Szöke Ana, Cristian Moldovan.

6.     Festivalul pentru ansambluri şi formaţii folclorice din Sălaj, „Dor de cântec şi de joc”, 15 august 2019. Loc de desfăşurare: Bănișor, județul Sălaj. Persoane de contact: Ioan Sur, Cristian Moldovan.

7.    Festivalul Românilor de Pretutindeni, „La Fântâna Dorului”, iulie 2019 . Locul de desfăşurare: Şimleu Silvaniei. Persoană de contact: Gavril Neaga.

8.    Festivalul internaţional de folclor şi meşteşuri artistice tradiţionale, „Someş, cântecele tale”, 26-29 iulie 2019. Locul de desfăşurare: Jibou. Persoană de contact: Victor Pintea.

9.     Festivalul internaţional de folclor „Ecouri meseşene”, ediţia a 44-a, 25-29 iulie 2019, loc de desfăşurare: Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, municipiul Zalău şi în judeţele Satu Mare, Bistrița-Năsăud și Cluj. Persoane de contact: Daniel Săuca, Paula Pop – Taloş, Cristian Moldovan.

 

II.              Festivaluri/spectacole corale

 

1.      Festivalul coral internațional „Ecouri transilvane”, ediţia a XVIII-a. Loc de desfăşurare: Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi alte spații din Zalău. Persoană de contact: Ioan Chezan.

2.     Spectacol coral închinat Învierii Domnului, „Lumina lui Hristos luminează tuturor”, 21 aprilie 2019. Loc de desfăşurare: Catedrala Episcopală Zalău. Persoană de contact: pr. Ioan Ghiurco.

3.     Festivaluri de colinde, „Venite Adoremus”, „In Excelsis Deo”, Zalău, Jibou, Cehu Silvaniei, Şimleu Silvaniei şi în alte localităţi din judeţul Sălaj, în cadrul programului de promovare a tradițiilor de iarnă.

4.     Sprijin financiar pentru promovarea valorilor culturale ale Sălajului în țară și  în străinătate și prin ansambluri și formații corale ale județului.

 

III.          Festivaluri/literatură, arte vizuale

 

1.      Zilele revistei „Caiete Silvane”, ediţia a 12-a, 29-31 martie 2019, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi în judeţ, persoană de contact: Daniel Săuca.

2.     Festivalul „Primăvara Poeziei”, ediţia a 19-a, 9-12 mai 2019, CCAJS, persoane de contact Szoke Ana, Daniel Săuca.

3.     Simpozionul de Arte Vizuale „Arta în grădină”, ediţia a VIII-a, Jibou, Grădina Botanică, în judeţ și în țară. Persoană de contact: Radu Şerban.

4.     Muza Fest – Festivalul Artelor, ediţia a XI-a, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, Zalău, septembrie – noiembrie 2019. Persoană de contact: Szabó Attila.

5.   Calendarul Poeziei Românești. Proiect derulat de Asociația „Pro Teatru” la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și în alte spații adecvate. Persoană de contact: Darius Prodan.

 

IV.           Tabere/meşteşuguri, folclor, arte vizuale

 

1. Tabăra de meşteşuguri tradiţionale, teatru, dans popular „Zsibai”, ediţia a 19-a, Cehu Silvaniei, iulie 2019. Persoană de contact: Szoke Ana.

2.    Tabăra de pictură pe sticlă „Icoana din sufletul meu”, ediţia a X-a, august 2019, Iaz, comuna Plopiş. Persoană de contact: Ligia Alexandra Bodea.

3. Tabăra de fotografie „Sălaj: frumusețe, tradiție, poveste”, în parteneriat cu Asociația Artiștilor Fotografi din România, ediția a III-a, mai 2019.

3.   Sprijin pentru organizarea de tabere de învăţare a dansului popular românesc și maghiar pentru elevi în Sălaj, a unor tabere ale jocului şi tradiţiei populare pentru copii și adulți, a taberelor de pictură de la Jebucu, Șamșud, precum și a diverse tabere culturale care se organizează în județul Sălaj (Voivodeni, Hida, Crasna, Ip ș.a.) și în afara lui.

4. Tabere de cercetare etnografică, etnologică, istorică etc. în județ organizate și finanțate în parteneriat cu instituții academice și universitare din țară și din străinătate.

 

V.     Promovarea spaţiului şi patrimoniului cultural sălăjean

 

1.    Casa Ethnos / Casa tradiţională/ „Acasă ca demult” – reabilitarea în diferite localităţi din judeţ de case tradiţionale, funcţionale, cărţi de vizită a comunităţii, cu sprijinul CCAJS, CJ, primării și comunități locale.

2.      Editarea și tipărirea de monografii ale localităţilor/comunelor/instituții/parohii/școli din Sălaj. Sprijin financiar pentru tipărire din partea CCAJS. Editarea și tipărirea unei noi ediții a Monografiei Județului Sălaj (Sălajul la Centenar), precum și a diverse monografii de specialitate (etnografice etc.).

3.     Caravana culturii sălăjene (sau alte manifestări similare), în diferite localităţi de judeţ și din afara lui, în țară și în străinătate, identificare şi omagiere de personalităţi ale locului, diverse spectacole, editare monografii, lansări de carte etc. În parteneriat cu CJ, instituții diverse, primării, comunități locale.

4. Realizarea unor site-uri, portaluri web, înregistrări, cd și dvd-uri de conservare și promovare a culturii tradiționale din județul Sălaj.

5. Editarea și tipărirea, sprijinirea apariției unor albume/monografii/diverse lucrări reprezentative pentru patrimoniul cultural sălăjean.

 

VI.      Promovarea unor produse tradiţionale din Sălaj, obiceiuri, tradiţii, turism cultural

 

1.  Festivaluri ale Vinului la Camăr, Borla, Șamșud și în alte localități din județ. Persoană de contact: Cristian Moldovan.

2.  La târg la…/ Bal tradițional. Manifestări de promovare în mediul urban și rural a produselor și producătorilor tradiționali, meșteri populari, tradiții. În colaborare directă cu Consiliul Judeţean Sălaj și primării interesate.

3.   Festivalul Cepei, Pericei; Festivalul Cireșelor, Făgetu, comuna Plopiș. Alte festivaluri, manifestări diverse de promovare a produselor tradiționale, în colaborare cu primării, comunități locale și diverse ong-uri.  

4.     Posibilitatea organizării, la CCAJS sau în alte localităţi din judeţ, de manifestări și cursuri destinate promovării produselor și meseriilor tradiţionale din judeţ (olărit, cusătorie - țesătorie, împletit nuiele, clopărit etc).

5. Continuarea și dezvoltarea proiectului „Colțul românesc – Suvenir de Sălaj”/ alte proiecte similare.

 

 

 VII.       Festivaluri de teatru/film

 

1.      Festivalul – concurs naţional de teatru „Padif”, Cehu Silvaniei,  octombrie 2019.

2.     Festivalul Judeţean de Teatru pentru Elevi, ediţia a IX-a, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, 22-24 noiembrie 2019. Persoane de contact: Daniel Săuca, Cristian Moldovan.

3.     Sprijin financiar pentru susținerea a diverse spectacole de teatru dramatic, de comedie și de păpuși, la sediul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în Zalău și în județ.

4.     Posibilitatea sprijinirii organizării de diverse spectacole de teatru în judeţ, cursuri de actorie şi regie, cu trupe de teatru din străinătate, din ţară şi din judeţ.

 5.   Continuarea și dezvoltarea proiectului „Cultură în șură” în județ și în țară, proiect ce presupune și organizarea unei tabere de creație (atelier teatral) și a unei caravane teatrale în județ.

6.  Continuarea și dezvoltarea Festivalului de Film „One World Romania” la Zalău, în parteneriat cu Asociația „One World Romania” și Primăria municipiului.

7. Festivalul de Teatru „Virgil Flonda”, 13-15 decembrie 2019, Zalău.

 

VIII. Muzică clasică, jazz

  1. Sprijinirea manifestărilor de gen ale artiștilor sălăjeni.
  2. Jazz la Centru – proiect de concerte de jazz la Sala „Dialoguri europene” și în alte locuri din județul Sălaj cu sprijinul financiar al CCAJS.
  3. Sprijin financiar și găzduire pentru diverse concerte de gen la sediul instituției și în județ.

 

IX.    Proiecte finanţate de CCAJS

 

În bugetul CCAJS pe anul 2019 va fi cuprinsă suma de 75.000 lei pentru finanţarea nerambursabilă de către instituţie a unor proiecte culturale ce vizează spaţiul sălăjean. Finanţarea se va acorda conform unui concurs de proiecte, în concordanţă cu prevederile legale în domeniu. Sesiunea de finanţare se va deschide în luna aprilie/mai, imediat după aprobarea bugetului CCAJS pe anul 2019.

 

 

 Ianuarie 2019

 

■ 15 ianuarie – Ziua Culturii Naţionale. Sprijin pentru desfășurarea de manifestări diverse în Zalău și în județ.

■ 22 ianuarie – Ziua Culturii Maghiare la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

■ 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române. Implicare în organizarea manifestărilor coordonate de Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean Sălaj. Locul: Zalău și județ. Persoană de contact: Daniel Săuca.

■ 27 ianuarie – „Hora Unirii” la Iaz – spectacol folcloric oferit de secţia Ansamblul folcloric „Meseşul”. Locul: Comuna Plopiş. Organizatori: CCAJS, Primăria Plopiş, Centrul de Informare Turistică, Şcoala Gimnazială Plopiş. Persoană de contact: Paula Taloş.  

■ 27 și 30 ianuarie, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, Șimleu Silvaniei și Zalău, în colaborare cu Comunitatea Evreilor din Sălaj, primăriile din Zalău și Șimleu Silvaniei.

■ 28 ianuarie – Pe aripile basmelor, Vârșolț, concurs național, etapa județeană, în colaborare cu Școala Gimnazială Vârșolț.

 

Februarie 2019

 

■  februarie  – „Farsang”, obicei tradiţional maghiar. Locul: Zalău, Cehu Silvaniei, județ. Organizatori: CCAJS, Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei, primării și comunități interesate. Persoane de contact: Matyi Ştefan şi Szoke Ana.

■ 23 februarie: Târg de mărţişoare tradiţionale. Locul: Sala „Dialoguri Europene” a CCAJS. Organizatori: CCAJS. Persoană de contact: Cristian Moldovan.

 

 

Martie 2019

 

■ 15 martie – Ziua maghiarilor de pretutindeni. Locul: Zalău. Organizatori: UDMR, Asociaţia „Szilágy Társaság”, CCAJS partener. Persoană de contact: Matyi Ştefan.

■ 29-31 martie – a XII -a ediţie a Zilelor revistei „Caiete Silvane”. Locul: Zalău şi judeţ. Organizatori: CJ, CCAJS. Persoană de contact: Daniel Săuca. Tipărirea de cărți/publicații la editura „Caiete Silvane” dedicate evenimentului, inclusiv tipărirea cărților premiate la concursul de debut al editurii.

■  16 martie – Voces Primavera, în parteneriat cu Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău.

■  29 martie – Concurs de recitări de poezie „Kányádi Sándor” – faza judeţeană. Locul: Vârşolţ. Organizatori: Şcoala Gimnazială şi Primăria Vârşolţ, Fundaţia „Varsa”, CCAJS. Persoană de contact: Szoke Ana.

 

Aprilie 2019

■ 21-23 aprilie. Concurs Naţional de Muzică Populară pentru Tinere Talente „Tradiţii”. Locul: Şimleu Silvaniei. Organizatori: Clubul Copiilor Şimleu Silvaniei, Asociaţia „La Fântâna Dorului”, CCAJS. Persoană de contact: Gavril Neaga.

■ 21 aprilie  –  Spectacol coral închinat Învierii Domnului. Locul: Zalău. Organizatori: CCAJS, Episcopia Sălajului. Persoană de contact: Cristian Moldovan.

 

Mai 2019

■ 9-12 mai, a XIX-a ediţie a Festivalului „Primăvara Poeziei”, concurs de recitare a poeziei, în limbile română şi maghiară, editare și tipărire volum bilingv „Primăvara Poeziei XVIII”. Locul: Zalău. Organizatori: CJ, CCAJS, Inspectoratul Şcolar. Persoane de contact: Szoke Ana, Daniel Săuca.

■ 12 mai – Măsurişul de la Pria, ediția a 53-a. Serbare pastorală. Locul: Măgura Priei, comuna Cizer. Organizatori: Primăria Cizer, CCAJS, Şcoala Generală Cizer. Persoană de contact: Cristian Moldovan.

 ■ 11-12 mai – Sesiune ştiinţifică „Cercetări sălăjene”. Locul: Zalău. Organizatori: Societatea Muzeului Ardelean, CCAJS, parteneri. Persoană de contact: Szoke Ana.

■ mai – Târgul Colecționarilor. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în colaborare cu Asociația Colecționarilor din Sălaj.

■ mai - Concurs de recitări de poezie „Kányádi Sándor” – faza naţională. Locul: Vârşolţ. Organizatori: Şcoala Gimnazială şi Primăria Vârşolţ, CCAJS.Persoană de contact: Szoke Ana.

■ 9 - 10 mai – Concursul „Viva la musica”, în colaborare cu Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău.

■ 24-26 mai – Festivalul – concurs judeţean de interpretare de cântece populare româneşti şi maghiare pentru preşcolari şi şcolari. Locul: Cehu Silvaniei și Zalău. Organizatori: CCAJS, Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei, Inspectoratul Şcolar. Persoane de contact: Cristian Moldovan, Szoke Ana.

 ■ 24 - 26  mai – a XI-a ediţie a Festivalului-Concurs „Mândru Cântec Sălăjean” pentru solişti vocali şi instrumentişti. Locul: Zalău. Organizator: CCAJS. Persoană de contact: Cristian Moldovan.

 ■ mai/septembrie  - a VII-a ediţie a Festivalului Minorităţilor din Sălaj. Locul: Zalău. Organizatori: CJ, CCAJS, UDMR Sălaj. Persoană de contact: Matyi Ştefan.  

■ 25 mai. A XXII-a ediție a sărbătorii „Maifest”, Forumul Democrat al Germanilor din România, Zalău.

■ mai:  a treia ediție a Taberei de fotografie „Sălaj: frumusețe, tradiție, poveste”, în parteneriat cu Asociația Artiștilor Fotografi din România. Persoană de contact: Mirel Matyas.

■ mai – a 18-a ediție a Festivalului internațional coral „Ecouri transilvane”. Persoană de contact: Ioan Chezan.

Iunie 2019

 ■ iunie – Festivalul concurs de interpretare a cântecului popular maghiar „Sunt fecior de sălăjean”. Persoane de contact: Szoke Ana, Gaspar Attila.

■ 29-30  iunie – Festivalul Naţional al Cântecului şi Dansului Codrenesc. Locul: Cehu Silvaniei. Organizatori: Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei, CCAJS, Asociaţia culturală „Plaiuri codreneşti”. Persoane de contact: Claudiu Domuța, Cristian Moldovan.

■  iunie – Festivalul Cireșelor la Făgetu, comuna Plopiș.

■ 24 iunie – Ziua SilvanIEI, Șimleu Silvaniei. Sprijin pentru organizarea evenimentului, în parteneriat cu Primăria orașului și CNIPT.

  

Iulie 2019

 

■ iulie – Tabără pentru învăţarea dansurilor populare maghiare şi a meşteşugurilor populare din Sălaj, teatru popular. Locul: Cehu Silvaniei. Organizatori: CCAJS, Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei. Persoană de contact: Szoke Ana.

■  iulie - august – „La Fântâna Dorului” – festival internaţional de folclor pentru românii de pretutindeni. Locul: Şimleu Silvaniei şi judeţ. Organizatori: Asociaţia „La Fântâna dorului”, Clubul Copiilor Şimleu Silvaniei, CCAJS. Persoană de contact: Gavril Neaga.  

■ 26 -29 iulie – Festivalul internaţional de folclor şi meşteşuguri artistice tradiţionale „Someş, cântecele tale”. Locul: Jibou. Organizatori: Clubul Copiilor Jibou, CCAJS. Persoană de contact: Victor Pintea.

 ■ Festivalul internaţional de folclor „Ecouri meseşene”, ediţia a 44-a, 25-29 iulie 2019, loc de desfăşurare: Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, municipiul Zalău şi în judeţele Satu Mare, Bistrița-Năsăud și Cluj. Persoane de contact: Daniel Săuca, Paula Pop – Taloş, Cristian Moldovan.

August 2019

■ Serbare Simion Bărnuțiu la Bocșa, în colaborare cu Primăria comunei.

■  4 august – Serbare Mihai Viteazul la Guruslău, în colaborare cu Primăria comunei Hereclean.

■ 15 august – Festivalul „Dor de cântec și de joc”, Bănișor.

■ 18 august – Serbările Castrului Roman de la Buciumi, în colaborare cu primăria locală.

■ 23-25 august – Zilele culturale „Tovishat”. Locul: Cehu Silvaniei. Organizatori: Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei, CCAJS. Persoană de contact: Szoke Ana.

■ august  – Tabăra de pictură pe sticlă „Icoana din sufletul meu”. Locul: satul Iaz, comuna Plopiş. Organizator: CCAJS. Persoane de contact: Ligia Bodea.

 

Septembrie 2019

 ■  septembrie – Zilele maghiarilor din Sălaj. Locul: Zalău Organizatori: UDMR Sălaj, CCAJS. Persoană de contact: Matyi Ştefan.

■ septembrie/noiembrie – Muza Fest – Festivalul artelor. Locul: CCAJS, județ și în țară. Persoană de contact: Szabó Attila.

■ 27-29 septembrie, Festivalul de reconstituire a perioadei medievale, Șimleu Silvaniei, parteneriat cu Primăria orașului. Persoană de contact: Daniel Stejerean.

Octombrie 2019

■ 25 octombrie – Festival național de umor la Șimleu Silvaniei, parteneriat cu Primăria orașului, persoană de contact: Daniel Stejerean.

■ 25-27 octombrie – Concursul Naţional de Teatru „Padif”. Locul: Cehu Silvaniei. Organizatori: Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei, CCAJS.  

Noiembrie 2019

 ■ noiembrie  –  Concursul judeţean „Seara poveştilor populare”. Locul: Cehu Silvaniei. Organizatori:  Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei, CCAJS. Persoană de contact: Szoke Ana.

 ■ 22-24 noiembrie – a VIII-a ediţie a Festivalului-concurs judeţean de teatru pentru elevi. Locul: CCAJS. Organizatori: CJS, CCAJS, Inspectoratul Şcolar Judeţean. Persoane de contact: Daniel Săuca, Cristian Moldovan.

Decembrie 2019

 ■ Program judeţean de promovare a tradiţiilor de iarnă în judeţul Sălaj, Cehu Silvaniei, Jibou, Şimleu Silvaniei, Plopiş, Zalău, diferite biserici din judeţ. Parteneriate cu CJS, primării, şcoli, Episcopia Sălajului şi parohii ortodoxe, protopopiatele greco - catolice Zalău și Șimleu Silvaniei, alte culte, festivaluri/spectacole de colinde și muzică sacră.

■ Activităţi culturale organizate cu ocazia zilei Sf. Nicolae. Parteneriat cu ong-uri și instituții școlare.

 

 

 

Programe/Proiecte culturale/parteneriate/alte acţiuni:

  ■ Cu Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean Sălaj, Primăria Municipiului Zalău, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sălaj, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Biblioteca Judeţeană „Ioniţă Scipione Bădescu” Zalău, Universitatea „Vasile Goldiş” filiala Zalău, Arhivele Naționale filiala Zalău şi Cenaclul „Silvania” pentru editarea şi tipărirea lunar a revistei de cultură „Caiete Silvane” şi de suplimente ale acestei reviste.

■ Cu Casa de Cultură şi Primăria Cehu Silvaniei pentru organizarea în luna iulie a.c. a unei tabere pentru învăţarea dansurilor populare maghiare şi a meşteşugurilor tradiţionale din Sălaj, precum şi pentru alte programe şi proiecte culturale, inclusiv sprijinirea ansamblurilor folclorice locale. Cu Casa de Cultură Jibou pentru sprijinirea ansamblului folcloric local. Posibilitatea dezvoltării sprijinului pentru ansamblurile folclorice din județ, în funcțiile de interesul arătat de primării/comunități locale.

■ Cu Primăria orașului Șimleu Silvaniei pentru organizarea de manifestări culturale diverse în localitate (reconstituiri istorice, meșteșuguri și tradiții, folclor, teatru etc.).

 ■  Cu Sălăjeanul TV  și Hora TV, și alte televiziuni locale și naționale, în vederea promovării pe micul ecran a tradiţiilor, obiceiurilor, muzicii populare şi a tinerilor solişti din judeţ, a activităţii în general a CCAJS.

 ■ Alte festivaluri, sărbători naţionale, spectacole folclorice, comemorări, „Întâlniri cu fiii satului”- în funcţie de posibilităţile financiare ale CCAJS şi solicitările unor primării, comunităţi locale etc. şi de alocările de la CJS.

 ■  Publicarea de cărţi diverse, monografii la Editura „Caiete Silvane”. În cazul monografiilor, CCAJS va suporta o parte din cheltuielile de tipar, asigurând editarea, tipărirea și promovarea lucrărilor. Colaborare cu solicitanţii/autorii respectivelor monografii, precum şi cu diverşi sponsori/finanţatori.

■  Colaborare cu Direcția Județeană de Cultură Sălaj, Biblioteca Județeană și Muzeul Județean de Istorie și Artă pentru organizarea de diverse activități culturale în Zalău și în județ.

 ■ Sprijinirea apariţiei monografiei „Maghiarii din Sălaj” și a altor cărți, publicații ale minorităților din județ prin Editura „Caiete Silvane” și alte edituri din țară și din străinătate.

■ Realizarea unor CD-uri/DVD-uri cu cântece populare sălăjene; realizarea unor albume ale judeţului Sălaj, din diferite perspective. Realizarea de înregistrări/albume ale Ansamblului folcloric „Meseşul” şi ale colaboratorilor acestuia.

 ■ Sprijinirea, ca partener, a apariţiei revistei „Hepehupa” – 4 numere pe an. Posibilitatea dezvoltării revistei prin implicarea CCAJS.

 ■  Implicare în proiectul „Concurs naţional de muzică populară pentru tinere talente  «Tradiţii»”. Parteneri  –  Asociaţia Culturală „La Fântâna Dorului”; Clubul Copiilor Şimleu Silvaniei.

 ■ Precum şi în Festivalul internaţional de folclor pentru românii de pretutindeni „La Fântâna Dorului”. Parteneri – Primăria Șimleu Silvaniei, Asociaţia Culturală „La Fântâna Dorului”, Clubul Copiilor Şimleu Silvaniei.

 ■ Realizarea de studii, cercetări privind starea etno-folclorică şi culturală a judeţului, colaborare cu instituţii/institute de cercetare, universitare şi academice, sprijinirea apariţiei unor monografii dedicate Sălajului şi regiunii de NV, organizarea de spectacole folclorice, muzicale, literare şi diverse cu instituţii similare din ţară şi din străinătate.

 ■ Parteneriat cu Instituţia Prefectului Sălaj pentru realizarea, cu sprijinul logistic şi/sau financiar al CCJAS, a următoarelor manifestări în anul 2019 : 24 ianuarie (spectacol festiv) ; 29 aprilie (moment artistic cu ocazia Zilei Veteranilor de Război); 9 mai (activităţi de tineret/concursuri) ; Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor, Concurs „Eroii sălăjeni şi faptele lor ”, realizarea unui supliment al revistei „Caiete Silvane”) ; 26 iunie, Ziua Drapelului ; 29 iulie, Ziua Imnului Naţional ; 4 august, victoria lui Mihai Viteazul de la Guruslău ; 9 septembrie – Treznea – tipărirea și lansarea suplimentului „Eroii sălăjeni şi faptele lor ” ; 14 septembrie, Ip; 1 octombrie – Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice (moment artistic) ; 25 octombrie – Ziua Armatei Române ; 1 Decembrie – Ziua Naţională a României (spectacol festiv) ; 8 Decembrie – Ziua Constituţiei ; 22 Decembrie – Ziua Revoluţiei Române (concert de colinde). Posibilitatea editării unei broşuri de prezentare a judeţului Sălaj și a altor materiale/publicații specifice.

■ Parteneriat cu Episcopia Sălajului. Sprijin financiar și/sau logistic pentru: Festivalul de promovare a tradițiilor sălăjene; concertul coral ecumenic de Florii „Lumina lui Hristos luminează tuturor”; Festivalul de pricesne „Aproape de cer” (martie – aprilie); concursul national „Biserica – locaș de închinare” (februarie – iunie); Festivalul de pricesne mariene „Maică, pururea fecioară” (august); tabăra „Tradiție și noutate” (Mănăstirea Strâmba); Festivalul de obiceiuri și datini de Crăciun „Slobozi-ne, gazdă în tindă” (decembrie); Festival de colinde și cântece patriotice.

■ Manifestări organizate pentru comunitatea maghiară din județ:  Ianuarie: Ziua Culturii Maghiare - simpozioane, recitaluri, etc; Februarie: obiceiuri legate de perioada ,,Farsangului”, eveniment care antrenează o masă largă de participanţi de la vârsta şcolară la adulţi; Martie: la 15 martie are loc ,,Sărbătoarea maghiarilor de pretutindeni”. Se comemorează evenimentele Revoluţiei din 1848 - 49; 11 aprilie – Ziua Poeziei Maghiare;  Mai: manifestarea „Festivalul Minorităților din Sălaj”organizată în Zalău. Cuprinde: program artistic cu participarea formaţiilor artistice a minorităţilor, casa de joc şi de creaţie pentru copii, degustări din arta culinară specifică zonelor participante, concert în aer liber, etc; Iunie: concurs de interpretare a cântecului popular maghiar ,,Szilágysági gyerek vagyok” (Sunt fecior de Sălaj); Septembrie: „Zilele maghiarilor din Sălaj”. Scopul manifestării – întâlnirea comunităţilor şi generaţiilor din mediul urban cu mediul rural; Noiembrie: 13 noiembrie – Ziua Limbii Maghiare – cerc literar, simpozioane, recitaluri, etc.; Decembrie: pe 6 decembrie – organizarea serbării zilei de Moş Nicolae pentru copii preşcolari şi clasele elementare. Participă grădiniţele şi şcolile din Zalău. Alte manifestări cu caracter religios în aşteptarea Sărbătorilor de iarnă. Manifestări ocazionale și evenimente: publicații, cărți, editare monografii, etc., casa jocului şi creaţiei populare pentru copii, cerc literar, dans de şură pentru tineri, simpozioane de arte plastice, comemorarea evenimentelor aniversare: poeţi, scriitori, artişti, personalităţi, tabără de vară pentru copii cu dizabilități, concursuri literare pentru elevi etc.

■ Parteneriat cu Asociația Partida Romilor – Pro Europa: relansarea ansamblului „Rom – Po – Drom” de pe Valea Almașului; comemorarea dezrobirii romilor; ziua internațională a romilor; comemorarea Holocaustului; Festivalul dedicat celor mai buni violoniști romi din Sălaj; Ziua minorităților naționale.

■ Parteneriat cu Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj: Caravana culturii sălăjene/ manifestări similare; editarea și tipărirea de cărți și publicații diverse; asigurarea unor momente artistice la manifestările BJS; organizarea de târguri, festivaluri, saloane de carte; lecturi publice și conferințe; promovarea scriitorilor sălăjeni.

 ■ Parteneriate/colaborări cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Asociația de dezvoltare intercomunitară „Sălaj Plus”, Centrul Culturii Tradiţionale Maramureş, Centrul de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Satu Mare; Primăria orașului Șimleu Silvaniei, Primăria orașului Jibou, Primăria comunei Bocșa, Primăria comunei Cizer, Şcoala Gimnazială Vârşolţ, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei, Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău, Colegiul Naţional „Silvania” din Zalău, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj , Asociaţia „Alexandra Etno Iaz”,  Grupul Şcolar „Gh. Pop de Băseşti” Cehu Silvaniei, Asociația „Fiii satului Doh”, Asociația „Fiii satului Ugruțiu”, cu alte instituţii/fundaţii/asociaţii culturale.

 ■ Producţii susţinute de cursanţii secţiei Şcoala Populară de Arte şi Meserii (recitaluri folclorice, muzică clasică, uşoară, instrumentale, expoziţii de pictură), colaborări cu instituții similare din țară și din străinătate.

 ■ Lecturi publice, conferințe (de cel puțin șase ori pe an), lansări de carte susţinute de scriitori din ţară şi din judeţ, în Sălaj şi în afara judeţului.

 ■ Spectacole realizate de secţia Ansamblul folcloric „Meseşul”, în judeţ, în ţară şi în străinătate, în funcţie de solicitări şi de posibilele parteneriate/colaborări cu CJS, primării şi alte instituţii.

 ■ Program de promovare a sediului instituţiei, al Centrului de Dezvoltare Culturală şi Turistică a Judeţului Sălaj. Colaborare cu CJS, cu alte instituții de cultură și ong-uri, şi pentru organizarea de diverse manifestări culturale în acest sediu. Dezvoltarea expoziției permanente de artă tradițională sălăjeană la sediul instituției, precum și a unei expoziții permanente de artă contemporană.

 ■ Sprijin pentru organizarea de expoziţii (pictură pe sticlă, pictură în sticlă, pictură pe pânză, pictură pe lemn, fotografii, lucru manual tradiţional etc.) la sediul instituţiei şi în judeţ, în ţară şi în străinătate.

 ■ Continuarea proiectelor  „Casa Etnos”/ „Casa Tradiţională”, „Acasă, ca demult”  în comunităţi din judeţul Sălaj. Colaborare cu primării şi asociaţii/fundaţii din judeţ. Şi pentru înzestrarea cu costume populare a formaţiilor specifice din judeţ, cu sprijinul Consiliului Judeţean Sălaj şi a primăriilor/consiliilor locale.

 ■ Continuarea proiectului „Caravana culturii sălăjene” în localităţi din judeţul Sălaj, în parteneriat cu diferite asociaţii şi fundaţii, cu primării şi alte instituţii de cultură. Deschiderea manifestării la nivel regional, național și internațional.

 ■ Sprijin financiar pentru proiectul pictorului Gheorghe Ilea, „CET”.

 ■  Implicare/sprijin în proiectele :

 Lunar: Casa jocului şi a creaţiei populare. Săptămânal: cursuri de dans popular. Locul: CCAJS. Organizatori: CCAJS, Asociaţia „Tancoska”. Persoană de contact: Rózsa Róbert.

Trimestrial: Seară de dansuri populare – dans la şură. Locul: Zalău. Organizatori: CCAJS, diverși parteneri. Persoană de contact:  Matyi Ştefan

(alocări în funcţie de proiectele depuse, de bugetul instituţiei şi de aportul partenerilor.)

 ■ Dezvoltarea site-ului pe Internet al CCAJS, dezvoltarea site-ului revistei „Caiete Silvane”, inițierea și dezvoltarea unui site de prezentare a tradițiilor județului. Acţiuni de promovare/informare a instituţiei în mass-media locală, regională, naţională şi internaţională, precum şi în alte medii. Editarea şi tipărirea Anuarului Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi a altor publicaţii de prezentare/promovare a activităţilor specifice ale CCAJS.

 ■ Posibilitatea organizării unor tabere de dansuri populare pentru elevi și adulți în judeţ, în parteneriat cu instituţii şi organizaţii interesate.

 ■  Festivaluri de promovare a produselor tradiţionale/zonelor folclorice specifice judeţului Sălaj la sediul CCAJS şi în judeţ.

 ■ Expoziţii de artă contemporană şi artă tradiţională la sediul CCAJS. Posibilitatea creării/dezvoltării unei galerii/expoziții permanente de artă contemporană la CCAJS.

 ■ Organizarea unui târg/festival de carte la sediul CCAJS sau în municipiul Zalău, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Sălaj și alte instituții/ong-uri interesate.

 ■ Parteneriat cu Asociaţia Scriitorilor din județul Sălaj – întâlniri cu scriitori, lecturi publice, sprijin pentru editarea și tipărirea scrierilor membrilor AS, premii, schimburi culturale, posibilitatea organizării unei tabere estivale de creaţie literară.

■ Dezvoltarea seriei de lecturi publice și conferințe și prin organizarea unor prelegeri, pe diverse teme culturale de actualitate, susținute de profesori și oameni de cultură sălăjeni, la sediul CCAJS și în județ.

■ Posibilitatea organizării, cu sprijin divers, a unor festivaluri de muzică rock, festivaluri de teatru și de film. Sprijin pentru derularea unor acțiuni similare în județ.

■ Sprijin pentru promovarea artei și culturii sălăjene în țară și în străinătate (prin expoziții, lansări de carte, lecturi publice, conferințe, spectacole etc.). În colaborare directă cu CJ și cu primării și instituții interesate.

 ■ Sprijin pentru proiectul fotografic „Hoinar prin Sălaj”; continuarea proiectului „Case vechi și rosturi bătrânești”/ proiecte similare.

■ Cinemateca la sediul CCAJS și în licee. Colaborări cu școli, licee, instituții diverse, cu critici de teatru și film din țară și din străinătate.

Activităţi 2019 -  Secţia Şcoala Populară de Arte şi Meserii

 

Februarie 2019

 

■ 7 februarie – participare la expoziţia de arte vizuale „Seara Artelor” – Şcoala de Arte “Tudor Jarda” Cluj Napoca – participă clasa de pictură şi clasa de design vestimentar;

■ 21 februarie - şezătoare în care vor fi cusute mărţişoare cu simboluri tradiţionale ;

■ 24 februarie – participare la Festivalul „Cântă şi încântă de Dragobete" organizat de Şcoala de Arte Satu Mare.

 

Martie 2019

 

■ 6 martie -  organizarea unui spectacol dedicat ziua mamei – participă clasele de dans popular, iniţiere folclor şi canto popular;

■ 7 martie - organizarea unei producţii, participă clasele de muzică;

 

Aprilie 2019

 

■ aprilie - Concert de pian „Muzica din film” – participă elevii claselor de pian;

■ organizarea unui schimb de experienţă cu cadrele didactice din alte Şcoli Populare de Arte,  pe specialitate, cu prezentarea județului  - clasa de vioară;

 

 

Mai 2019

 

■ organizarea unui schimb de experiență cu cadre didactice din alte şcoli pe specialitate cu prezentarea județului  -  clasele de pictură și design vestimentar; 

■ participarea la Festivalul – concurs de chitară clasică „Samus GuitArt“ organizat de Şcoala de Arte Satu Mare;

■ pictură în natură – participă clasa de picture;

■ producţii de clasă cu ocazia încheierii anului şcolar 2018-2019;

■ 30 mai – producţia şcolii cu ocazia încheierii anului şcolar 2018-2019;

 

Iunie 2019 

 

■ 3-7 iunie – susţinerea testelor de aptitudini pentru sfârşitul de an şcolar 2018-2019;

■ 12 iunie – vernisajul clasei de pictură;

■ 24 iunie – organizarea evenimentului „Ziua Universală a Iei”;

■ 26 iunie – organizarea expoziţiei claselor de pictură copii, design vestimentar și tesut- cusut;

■ Întocmirea şi aprobarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020;

 

Iulie 2019

 

■ participarea la sărbătoarea „Ziua Şcolii Populare de Arte” din  Alba Iulia;  

■ organizarea unei tabere pentru copii la CCAJS cu ateliere de țesut - cusut,  design vestimentar, pictură, dans popular, karaoke, teatru, etc. pe o perioadă de 5 zile;

■ participarea clasei de dans popular la „Concursul internațional de folclor” organizat de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina;

■ întocmirea anunţului privind înscrierea în anul I de studiu la Şcoala Populară de Arte şi Meserii;

 

August 2019

 

■ organizarea unei tabere pentru copii  cu ateliere de țesut - cusut,  design vestimentar, pictură, dans popular, karaoke, teatru, etc. pe o perioadă de 5 zile;

■ participarea claselor de dans popular la concursuri şi spectacole în ţară;

■ participarea elevilor în tabăra organizată de Şcoala Populară de Arte Sfântu Gheorghe;

■ promovarea anunţului privind înscrierea în anul I de studiu la Şcoala Populară de Arte şi Meserii în mass-media, facebook, etc.;

■ încrierea elevilor anul I de studiu – an şcolar 2019-2020;

 

 

Septembrie 2019

 

■ susţinerea testelor de aptitudini pentru elevii înscrişi;

■ deschiderea  anului şcolar 2019-2020;

 

Octombrie 2019

 

■ organizarea unui spectacol  în colaborare cu şcolile populare din Cluj, Satu Mare, Oradea, Bistrița, cu vizita în județ (gradina botanica, porolissum etc);    

 

Noiembrie 2019

 

■ organizarea unui schimb de experiență cu cadre didactice din alte şcoli pe specialitate cu prezentarea județului  -  clasa pian; 

 

Decembrie 2019

 

■ organizarea de producţii de clasă cu ocazia sărbătorilor de iarnă;

■ organizarea unei producţii pe şcoală cu ocazia sărbătorilor de iarnă;

■ organizarea expoziţiei clasei de design vestimentar şi clasei de pictură.

 

Participarea în anul 2019 la diverse concursuri şi activităţi organizate de Şcolile Populare de Arte şi Meserii din ţară.

 

Buget estimativ cheltuieli cu manifestările culturale (inclusiv editarea și tipărirea de cărți și publicații) pentru anul 2019: 600.000 lei.

 

 

Editura „Caiete Silvane”

Program editorial 2019-2020

Petru Galiș, Cizerul eroic

 

Bădăcin, satul memoriei culturale. Demersuri antropologice de Centenar, coord. Camelia Burghele;

 

Balogh Lucian-Claudiu, Repere privind educaţia reformată din Zalău. Perioada interbelică (1919-1939)

Livia Cheșeli, Mișcarea de rezistență anticomunistă din comuna Cristolț, județul Sălaj (1947-1949), Colecţia „Memoria”

Viorel Mureșan, De gardă la Echinox

Marcel Lucaciu, Cronici duminicale

Ion Pițoiu-Dragomir, Zori la Bălgrad

Petruț Cămui, trei ani, poate mai mult, de obicei mai puțin

Gáspár Attila, Bánffy Zsuzsánna Daloskönyve

Doina Ortelecan, Monografia satului Gâlgău Almașului din comuna Bălan

Florin Horvath, Nașterea Daciei

Alice Valeria Micu, Pereți (în colaborare cu Editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca)

Călin Hîrza, Farmazonul francmason

Szabó K. István, Daniela Șilindean, Iluzia apartenenţei/ A hobatartozás illúziója/  The Illusion of Belonging

Antologia Primăvara Poeziei XIX

Simone Györfi, Csipkevár (Casa cu creneluri)

Sălajul la Centenar, ediția a II-a

Miclea Mihaela Călina, O inimă de fluture (versuri și pasteluri)

Angela Maxim, Răstolțu Mare și istoria neamului meu

Simpozionul Internaţional de Arte Vizuale „Arta în grădină”- ediţia a VII-a - Grădina Botanică "Vasile Fati", Jibou (8-18 octombrie 2018).

Valeria Lehene, Meșteri ai satelor sălăjene Cubleșu și Stoboru (Supliment al revistei „Caiete Silvane”)

Camelia Burghele, Satele sălăjene și poveștile lor, vol. XI și reeditarea vol. I-X din aceeași serie.

Gheorghe Moga, Fără titlu deocamdată

Ioan-Viorel Bădică, Studii, articole, evocări 

Teodor Crișan, Poeme

Ioan-Vasile Bulgărean, De vorbă cu mine (versuri)

Tia Sîrca, Fizeșul drag

Victor Cioban, O istorie a artelor vizuale din Sălaj

Carmen Ardelean (coordonator), Monografia Liceului „Gh. Șincai” la 50 de ani

Ileana Petrean Păușan, Monografie dr. Ioan Pușcaș (titlu provizoriu)

Ileana Petrean Păuşan, Cercuri pe apă

László László, Fără titlu deocamdată

Ioan F. Pop, Solilocvii inutile

Nicolae Gudea, Porolissum

Ioan Musca, Societăţi cultural-naţionale din Sălaj în epoca modernă (Documente, manifestări, ecouri)

Elena Musca, Meşteşugurile sălăjene între medieval şi contemporan

Proză pentru Caiete Silvane

Poeţi sălăjeni (antologie)

Mirel Matyas, Monografia fotografică a Sălajului (Vol. 1: Valea Sălajului, Valea Zalăului, Valea Someșului)

Sebastian Olaru, Sălaj – cuvinte și imagini

Leontin Ghergariu, Biserici de lemn din Sălaj (în colaborare cu Editura „Argonaut” din Cluj-Napoca)

Carmen Ardelean, Imelda Chinţa, Dicţionarul scriitorilor sălăjeni

Monica Mărcuș, „La bine și la rău” – periegeza cuplului tradițional românesc în căutarea fericirii la cumpăna dintre veacurile XIX-XX

Romul Grecu, Satul străvechi

Gheorghe Adrian Jula, Tainice pliniri

Ileana Graţiana Pop, Ciumărna - satul în care m-am născut

Ioan Maria Oros, Şeredeiu sau Miercurea de sub Meseş (1270-2015)

Ioan Maria Oros, „Și eu am pus plumb şi aramă...” (Acei copişti de obârșie sau peregrini prin Sălaj şi manuscrisele lor minunate)

Descoperim Sălajul 10

Ion Pițoiu-Dragomir, Haiga

George Eliot, Romola (roman) (traducere de Victor Cioban)

Monografia evreiască a Sălajului (editor Giládi Dávid)

 

Dionisie Stoica, Trei conferinte teosofice (1903) (ediție îngrijită de Liviu Bordaș)

Adrian Velichi, De ce-l tulbură cuviosul pe mistic sau Agonia monahismului  (ediție îngrijită după manuscris de Liviu Bordaș)

Proiect permanent: sprijin pentru publicarea operelor autorilor sălăjeni (din toate domeniile culturii) și care vizează spațiul sălăjean, prin Editura „Caiete Silvane” și prin alte edituri, din țară și din străinătate.

 

 

 

Notă : AGENDA PRINCIPALELOR MANIFESTĂRI/ACŢIUNI CULTURALE ÎN ANUL 2019 VA PUTEA FI MODIFICATĂ/ACTUALIZATĂ ÎN FUNCŢIE DE EVOLUŢIILE ALOCAŢIILOR BUGETARE, A APLICĂRII DE PROIECTE CU FINANŢARE DIVERSĂ ŞI A REALIZĂRII VENITURILOR INSTITUŢIEI. DATELE ȘI BUGETELE MANIFESTĂRILOR/ACŢIUNILOR CULTURALE POT FI MODIFICATE.

 

 

Manager,

Daniel SĂUCA