GHIDUL SOLICITANŢILOR pentru acordarea de finanţări nerambursabile, pentru programe/proiecte şi acţiuni culturale de interes general