Agenda principalelor manifestări/acţiuni culturale în anul 2018

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj

Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11

Tel./fax 0260-612870

Nr. 216/ 12 februarie 2018

 

Agenda principalelor manifestări/acţiuni culturale în anul 2018

 

Agenda cuprinde la început o sinteză a principalelor manifestări mari organizate de Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, ca principal organizator, co-organizator, finanțator sau partener, inclusiv programul dedicat sărbătoririi Marii Uniri. În continuare, agenda este detaliată pe fiecare lună a anului 2018, iar la final sunt consemnate Programe/Proiecte culturale/parteneriate/alte acţiuni. Agenda, în întregul ei, cuprinde direcțiile, intenţiile CCAJS, urmând ca acestea să fie realizate în funcţie de alocările bugetare, de realizarea veniturilor instituţiei şi de alte elemente care pot constitui pericole sau avantaje pentru activitatea unei instituţii de cultură.  Prezenta agendă a fost aprobată de Consiliul de Administrație al CCAJS în ședința din 13  februarie 2018, pe baza bugetului de venituri și cheltuieli al instituției adoptat de Consiliul Județean Sălaj.

 

 

  1. Programul dedicat Centenarului României Mari

Editarea și tipărirea Monografiei Județului Sălaj (coord. Prof. univ. Traian Vedinaș); Caravana culturii sălăjene (în colaborare cu Biblioteca Județeană și Muzeul Județean de Istorie și Artă); lecturi publice, conferințe dedicate Marii Unirii (în Zalău și în județ); realizarea de emisiuni, documentare, filme și difuzarea lor în media sălăjeană și/sau națională; organizarea de spectacole diverse în județ, în colaborare cu primăriile și comunitățile interesate; colaborare cu primăriile localităților – simbol ale județului (Bădăcin, Bocșa, Bobota, Băsești – MM) pentru organizarea de activități culturale; concursuri de recitări pentru elevi în contextul Marii Uniri; editarea și tipărirea de publicații diverse dedicate Centenarului prin Editura și Revista „Caiete Silvane”.

 

 

  1. Festivaluri şi festivaluri - concurs folclorice

 

1.      Festivalul – concurs judeţean de interpretare a cântecului popular sălăjean – vocal pentru preşcolari şi elevi clasele I – IV, 19 mai și 18-20 mai 2018. Locul de desfăşurare : Casa de Cultură Cehu Silvaniei și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Persoane de contact: Szöke Ana, Cristian Moldovan.

2.   Festivalul Minorităţilor din Sălaj, ediţia a 8-a, mai 2018. Loc de desfăşurare: municipiul Zalău. Persoană de contact : Matyi Ştefan.

3.     Festivalul – concurs judeţean de interpretare a cântecului popular sălăjean – vocal şi instrumental, „Mândru Cântec Sălăjean”, ediția a XI-a,  18-20 mai 2018. Locul de desfăşurare: Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj. Persoană de contact: Cristian Moldovan.

4.     Festivalul – concurs naţional pentru tinere talente, „Tradiţii”,  21-23 aprilie 2018. Locul de desfăşurare: Şimleu Silvaniei. Persoană de contact: Gavril Neaga

5.     Festivalul Cântecului şi Dansului Codrenesc, 23-24 iunie 2018. Locul de desfăşurare: Cehu Silvaniei. Persoane de contact: Szöke Ana, Cristian Moldovan.

6.     Festivalul pentru ansambluri şi formaţii folclorice din Sălaj, „Dor de cântec şi de joc”, 15 august 2018. Loc de desfăşurare: Bănișor, județul Sălaj. Persoane de contact: Ioan Sur, Cristian Moldovan.

7.     Festivalul Românilor de Pretutindeni, „La Fântâna Dorului”, 16-20  iulie 2018. Locul de desfăşurare: Şimleu Silvaniei. Persoană de contact: Gavril Neaga.

8.     Festivalul internaţional de folclor şi meşteşuri artistice tradiţionale, „Someş, cântecele tale”. 26-29 iulie 2018. Locul de desfăşurare: Jibou. Persoană de contact: Victor Pintea.

9.     Festivalul internaţional de folclor „Ecouri meseşene”, ediţia a 43-a, 26-29 iulie 2018. Loc de desfăşurare: Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, municipiul Zalău şi în judeţele Satu Mare și Cluj. Persoane de contact: Daniel Săuca, Paula Pop – Taloş, Cristian Moldovan.

 

II.              Festivaluri/spectacole corale

 

1.      Festivalul coral internațional „Ecouri transilvane”, ediţia a XVIII-a, mai 2018. Loc de desfăşurare: Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi alte spații din Zalău. Persoană de contact: Ioan Chezan.

2.     Spectacol coral închinat Învierii Domnului, „Lumina lui Hristos luminează tuturor”, 1 aprilie 2018. Loc de desfăşurare: Catedrala Episcopală Zalău. Persoană de contact: pr. Ioan Ghiurco.

3.     Festivaluri de colinde, „Venite Adoremus”, „In Excelsis Deo”, Zalău, Jibou, Cehu Silvaniei, Şimleu Silvaniei şi în alte localităţi din judeţul Sălaj, în cadrul programului de promovare a tradițiilor de iarnă.

4.     Sprijin financiar pentru promovarea valorilor culturale ale Sălajului în țară și  în străinătate și prin coruri, formații corale ale județului.

 

III.          Festivaluri/literatură, arte vizuale

 

1.      Zilele revistei „Caiete Silvane”, ediţia a 11-a, 29-30 martie 2018, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi în judeţ, persoană de contact: Daniel Săuca.

2.     Festivalul „Primăvara Poeziei”, ediţia a 18-a, 27-29 aprilie 2018, CCAJS, persoane de contact Szoke Ana, Daniel Săuca.

3.     Simpozionul de Arte Vizuale „Arta în grădină”, ediţia a VII-a, Jibou, Grădina Botanică, în judeţ și în țară. Persoană de contact: Radu Şerban.

4.     Muza Fest – Festivalul Artelor, ediţia a X -a, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, Zalău, septembrie – octombrie 2018, persoană de contact: Szabó Attila.

 

IV.           Tabere/meşteşuguri, folclor, arte vizuale

 

1. Tabăra de meşteşuguri tradiţionale, teatru, dans popular „Zsibai”, ediţia a 18-a, Cehu Silvaniei, 7-13 iulie 2018. Persoană de contact: Szoke Ana.

2.    Tabăra de pictură pe sticlă „Icoana din sufletul meu”, ediţia a IX-a, august 2018, Iaz, comuna Plopiş. Persoană de contact: Ligia Alexandra Bodea.

3. Tabăra de fotografie „Sălaj: frumusețe, tradiție, poveste”, în parteneriat cu Asociația Artiștilor Fotografi din România, ediția a II-a, mai – iunie 2018.

3.   Sprijin pentru organizarea de tabere de învăţare a dansului popular românesc și maghiar pentru elevi în Sălaj, a unor tabere ale jocului şi tradiţiei populare pentru copii și adulți, a taberei de pictură de la Jebucu, Șamșud, precum și a diverse tabere culturale care se organizează în județul Sălaj (Voivodeni, Hida, Crasna, Ip ș.a.) și în afara lui.

4. Tabere de cercetare etnografică, etnologică, istorică etc. în județ organizate și finanțate în parteneriat cu instituții academice și universitare din țară și din străinătate.

 

V.     Promovarea spaţiului şi patrimoniului cultural sălăjean

 

1.    Casa Ethnos / Casa tradiţională/ „Acasă ca demult” – reabilitarea în diferite localităţi din judeţ de case tradiţionale, funcţionale, cărţi de vizită a comunităţii, cu sprijinul CCAJS, CJ, primării și comunități locale.

2.      Editarea și tipărirea de monografii ale localităţilor/comunelor/instituții/parohii/școli din Sălaj. Sprijin financiar pentru tipărire din partea CCAJS. Editarea și tipărirea Monografiei Județului Sălaj, precum și a diverse monografii de specialitate (etnografice etc.).

3.     Caravana culturii sălăjene, în diferite localităţi de judeţ și din afara lui, în țară și în străinătate, identificare şi omagiere de personalităţi ale locului, diverse spectacole, editare monografii, lansări de carte etc. În parteneriat cu CJ, instituții diverse, comunitățile locale.

4. Realizarea unor site-uri, portaluri web, înregistrări, cd și dvd-uri de conservare și promovare a culturii tradiționale din județul Sălaj.

5. Editarea și tipărirea, sprijinirea apariției unor albume/monografii/diverse lucrări reprezentative pentru patrimoniul cultural sălăjean.

 

VI.      Promovarea unor produse tradiţionale din Sălaj, obiceiuri, tradiţii, turism cultural

 

1.  Festivaluri ale Vinului la Camăr, Borla, Șamșud și în alte localități din județ. Persoană de contact: Cristian Moldovan.

2.  La târg la… Manifestări de promovare în mediul urban și rural a produselor și producătorilor tradiționali, meșteri populari, tradiții. În colaborare directă cu Consiliul Judeţean Sălaj și primării interesate.

3.   Festivalul Cepei, Pericei; Festivalul Cireșelor, Făgetu, comuna Plopiș. Alte festivaluri, manifestări diverse de promovare a produselor tradiționale, în colaborare cu primării, comunități locale și diverse ong-uri.  

4.     Posibilitatea organizării, la CCAJS sau în alte localităţi din judeţ, de manifestări și cursuri destinate promovării produselor și meseriilor tradiţionale din judeţ (olărit, cusătorie - țesătorie, împletit nuiele, clopărit etc).

5. Continuarea și dezvoltarea proiectului „Colțul românesc – Suvenir de Sălaj”/ alte proiecte similare

 

 VII.       Festivaluri de teatru

 

1.      Festivalul – concurs naţional de teatru „Padif”, Cehu Silvaniei,  octombrie 2018. Persoană de contact: Bodea Gheorghe.

2.     Festivalul Judeţean de Teatru pentru Elevi, ediţia a VIII-a, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, 23-25 noiembrie 2018. Persoane de contact: Daniel Săuca, Cristian Moldovan.

3.     Sprijin financiar pentru susținerea a diverse spectacole de teatru dramatic, de comedie și de păpuși, la sediul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în Zalău și în județ.

4.     Posibilitatea sprijinirii organizării de diverse spectacole de teatru în judeţ, cursuri de actorie şi regie, cu trupe de teatru din străinătate, din ţară şi din judeţ.

 5. Continuarea și dezvoltarea proiectului „Cultura în șură” în județ, proiect ce presupune și organizarea unei tabere de creație (atelier teatral) și a unei caravane teatrale în județ.

VIII. Muzică clasică, jazz

  1. Sprijinirea manifestărilor de gen ale artiștilor sălăjeni.
  2. Jazz la Centru – proiect de spectacole de jazz la Sala „Dialoguri europene” și în alte locuri din județul Sălaj cu sprijinul financiar al CCAJS.

 

IX.    Proiecte finanţate de CCAJS

 

În bugetul CCAJS pe anul 2018 va fi cuprinsă suma de 100.000 de RON pentru finanţarea nerambursabilă de către instituţie a unor proiecte culturale ce vizează spaţiul sălăjean, inclusiv pentru sărbătorirea Centenarului României Mari. Finanţarea se va acorda conform unui concurs de proiecte, în concordanţă cu prevederile legale în domeniu. Sesiunea de finanţare se va deschide în luna februarie, imediat după aprobarea bugetului CCAJS pe anul 2018.

 

 Ianuarie 2018

 ■ 15 ianuarie – Ziua Culturii Naţionale. Sprijin pentru desfășurarea de manifestări diverse în Zalău și în județ.

 ■ 18-19 ianuarie  – Concurs interjudeţean de compoziție plastică și recitare „Sub steaua lui Mihai Eminescu”. Locul: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Horoatu Crasnei. Organizatori: CCAJS, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Horoatu Crasnei. Persoană de contact: Ioan Sur.

■ 22 ianuarie – Ziua Culturii Maghiare la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

■ 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române. Implicare în organizarea manifestărilor coordonate de Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean Sălaj. Locul: Zalău și județ. Persoană de contact: Daniel Săuca. Spectacol de 24 ianuarie la Casa de Cultură Orășenească din Jibou.

■ 28 ianuarie – „Hora Unirii” la Iaz – spectacol folcloric oferit de secţia Ansamblul folcloric „Meseşul”. Locul: Comuna Plopiş. Organizatori: CCAJS, Primăria Plopiş, Centrul de Informare Turistică, Şcoala Gimnazială Plopiş. Persoană de contact: Paula Taloş.  

■ 27 și 30 ianuarie, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, Șimleu Silvaniei și Zalău, în colaborare cu Comunitatea Evreilor din Sălaj, primăriile din Zalău și Șimleu Silvaniei.

■ 28 ianuarie – Pe aripile basmelor, Vârșolț, concurs național, etapa județeană, în colaborare cu Școala Gimnazială Vârșolț.

 

Februarie 2018

 

■  februarie  – „Farsang”, obicei tradiţional maghiar. Locul: Zalău, Cehu Silvaniei, județ. Organizatori: CCAJS, Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei, primării și comunități interesate. Persoane de contact: Matyi Ştefan şi Szoke Ana.

■ 24 februarie: Târg de mărţişoare tradiţionale. Locul: Sala „Dialoguri Europene” a CCAJS. Organizatori: CCAJS. Persoană de contact: Cristian Moldovan.

 

Martie 2018

 

■ 15 martie – Ziua maghiarilor de pretutindeni. Locul: Zalău. Organizatori: UDMR, Asociaţia „ProZilah”, CCAJS partener. Persoană de contact: Matyi Ştefan.

■ 29-30 martie – a XI-a ediţie a Zilelor revistei „Caiete Silvane”. Locul: Zalău şi judeţ. Organizatori: CJ, CCAJS. Persoană de contact: Daniel Săuca. Tipărirea de cărți/publicații la editura „Caiete Silvane” dedicate evenimentului, inclusiv tipărirea cărților premiate la concursul de debut al editurii.

■  16 martie – Voces Primavera, în parteneriat cu Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău.

 ■  martie – Concurs de recitări de poezie „Kányádi Sándor” – faza judeţeană. Locul: Vârşolţ. Organizatori: Şcoala Gimnazială şi Primăria Vârşolţ, Fundaţia „Varsa”, CCAJS. Persoană de contact: Szoke Ana.

 

Aprilie 2018

■ 21-23 aprilie. Concurs Naţional de Muzică Populară pentru Tinere Talente „Tradiţii”. Locul: Şimleu Silvaniei. Organizatori: Clubul Copiilor Şimleu Silvaniei, Asociaţia „La Fântâna Dorului”, CCAJS. Persoană de contact: Gavril Neaga.

■ 1 aprilie  –  Spectacol coral închinat Învierii Domnului. Locul: Zalău. Organizatori: CCAJS, Episcopia Sălajului. Persoană de contact: Cristian Moldovan.

■ 27-29 aprilie, a XVIII-a ediţie a Festivalului „Primăvara Poeziei”, concurs de recitare a poeziei, în limbile română şi maghiară, editare și tipărire volum bilingv „Primăvara Poeziei XVIII”. Locul: Zalău. Organizatori: CJ, CCAJS, Inspectoratul Şcolar. Persoane de contact: Szoke Ana, Daniel Săuca.

 

 

Mai 2018

■ 13 mai – Măsurişul de la Pria, ediția a 52-a. Serbare pastorală. Locul: Măgura Priei, comuna Cizer. Organizatori: Primăria Cizer, CCAJS, Şcoala Generală Cizer. Persoană de contact: Cristian Moldovan.

 ■ mai – Sesiune ştiinţifică „Cercetări sălăjene”. Locul: Zalău. Organizatori: Societatea Muzeului Ardelean, CCAJS, parteneri. Persoană de contact: Szoke Ana.

■ mai – Târgul Colecționarilor. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în colaborare cu Asociația Colecționarilor din Sălaj.

■ mai - Concurs de recitări de poezie „Kányádi Sándor” – faza naţională. Locul: Vârşolţ. Organizatori: Şcoala Gimnazială şi Primăria Vârşolţ, CCAJS.Persoană de contact: Szoke Ana.

■ 11 mai – concurs „Viva la musica”, în colaborare cu Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău.

■ 18-20 mai – Festival – concurs judeţean de interpretare de cântece populare româneşti şi maghiare pentru preşcolari şi şcolari. Locul: Cehu Silvaniei și Zalău. Organizatori: CCAJS, Primăria şi Casa de Cultură Cehu, Inspectoratul Şcolar. Persoane de contact: Cristian Moldovan, Szoke Ana.

 ■ 18-20  mai – a XI-a ediţie a Festivalului-Concurs „Mândru Cântec Sălăjean” pentru solişti vocali şi instrumentişti. Locul: Zalău. Organizatori: CCAJS. Persoană de contact: Cristian Moldovan.

 ■ mai - a VII-a ediţie a Festivalului Minorităţilor din Sălaj. Locul: Zalău. Organizatori: CJ, CCAJS, UDMR Sălaj. Persoană de contact: Matyi Ştefan.

■ 26 mai. A XXII-a ediție a sărbătorii „Maifest”, Forumul Democrat al Germanilor din România, Zalău.

■ mai – iunie: a doua ediție a Taberei de fotografie „Sălaj: frumusețe, tradiție, poveste”, în parteneriat cu Asociația Artiștilor Fotografi din România. Persoană de contact: Mirel Matyas.

■ mai – a 18-a ediție a Festivalului internațional coral „Ecouri transilvane”, editarea și tipărirea unui volum dedicat evenimentului. Persoană de contact: Ioan Chezan.

Iunie 2018

 ■ iunie – Festivalul concurs de interpretare a cântecului popular maghiar „Sunt fecior de sălăjean”. Persoane de contact: Szoke Ana, Gaspar Attila.

■ 23-24  iunie – Festivalul Naţional al Cântecului şi Dansului Codrenesc. Locul: Cehu Silvaniei. Organizatori: Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei, CCAJS, Asociaţia culturală „Plaiuri codreneşti”. Persoane de contact: Szoke Ana, Cristian Moldovan.

■  iunie – Festivalul Cireșelor la Făgetu, comuna Plopiș.

  

 

Iulie 2018

 

■ iulie – Tabără pentru învăţarea dansurilor populare maghiare şi a meşteşugurilor populare din Sălaj, teatru popular. Locul: Cehu Silvaniei. Organizatori: CCAJS, Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei. Persoană de contact: Szoke Ana.

■  iulie - august – „La Fântâna Dorului” – festival internaţional de folclor pentru românii de pretutindeni. Locul: Şimleu Silvaniei şi judeţ. Organizatori: Asociaţia „La Fântâna dorului”, Clubul Copiilor Şimleu Silvaniei, CCAJS. Persoană de contact: Gavril Neaga.

■ 26 -29 iulie – Festivalul internaţional de folclor şi meşteşuguri artistice tradiţionale „Someş, cântecele tale”. Locul: Jibou. Organizatori: Clubul Copiilor Jibou, CCAJS. Persoană de contact: Victor Pintea.

 ■ 26-29 iulie – a 43-a ediţie a Festivalului folcloric internaţional „Ecouri Meseşene”. Loc: Zalău, Jibou și județ. Organizatori: CJ, CCAJS, în parteneriat cu Primăria municipiului Zalău. Persoane de contact: Daniel Săuca, Cristian Moldovan, Paula Taloş.

 

August 2018

■ Serbare Simion Bărnuțiu la Bocșa, în colaborare cu Primăria comunei.

■  5 august – Serbare Mihai Viteazul la Guruslău, în colaborare cu Primăria comunei Hereclean.

 ■ 15 august – Festivalul „Dor de cântec și de joc”, Bănișor.

■   20 august – Serbările Castrului Roman de la Buciumi, în colaborare cu primăria locală.

■ 23-25 august – Zilele culturale „Tovishat”. Locul: Cehu Silvaniei. Organizatori: Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei, CCAJS. Persoană de contact: Szoke Ana.

■ august  – Tabăra de pictură pe sticlă „Icoana din sufletul meu”. Locul: satul Iaz, comuna Plopiş. Organizator: CCAJS. Persoane de contact: Ligia Bodea.

 Septembrie 2018

 ■  septembrie – Zilele maghiarilor din Sălaj. Locul: Zalău Organizatori: UDMR Sălaj, CCAJS. Persoană de contact: Matyi Ştefan.

■ septembrie/octombrie – Muza Fest – Festivalul artelor. Locul: CCAJS, județ și în țară. Persoană de contact: Szabo Attila.

■ 14-16 septembrie, Festivalul de reconstituire a perioadei medievale, „Șimleu Fest”, Șimleu Silvaniei, parteneriat cu Primăria orașului. Persoană de contact: Daniel Stejerean.

Octombrie 2018

■ 26-27 octombrie – Festival national de umor la Șimleu Silvaniei, parteneriat cu Primăria orașului, persoană de contact: Daniel Stejerean.

■ 27-29 octombrie – Concursul Naţional de Teatru „Padif”. Locul: Cehu Silvaniei. Organizatori: Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei, CCAJS. Persoană de contact: Bodea Gheorghe.

Noiembrie 2018

 ■  noiembrie  –  Concurs judeţean „Seara poveştilor populare”. Locul: Cehu Silvaniei. Organizatori:  Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei, CCAJS. Persoană de contact: Szoke Ana.

 ■ 23-25 noiembrie – a VII-a ediţie a Festivalului-concurs judeţean de teatru pentru elevi. Locul: CCAJS. Organizatori: CJS, CCAJS, Inspectoratul Şcolar Judeţean. Persoane de contact: Daniel Săuca, Cristian Moldovan.

 

Decembrie 2018

 ■ Program judeţean de promovare a tradiţiilor de iarnă în judeţul Sălaj, Cehu Silvaniei, Jibou, Şimleu Silvaniei, Plopiş, Zalău, diferite biserici din judeţ. Parteneriate cu CJS, primării, şcoli, Episcopia Sălajului şi parohii ortodoxe, protopopiatele greco - catolice Zalău și Șimleu Silvaniei, alte culte, festivaluri/spectacole de colinde și muzică sacră.

■ Activităţi culturale organizate cu ocazia zilei Sf. Nicolae. Parteneriat cu ong-uri și instituții școlare.

 

Programe/Proiecte culturale/parteneriate/alte acţiuni:

  ■ Cu Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean Sălaj, Primăria Municipiului Zalău, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sălaj, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Biblioteca Judeţeană „Ioniţă Scipione Bădescu” Zalău, Universitatea „Vasile Goldiş” filiala Zalău, Arhivele Naționale filiala Zalău şi Cenaclul „Silvania” pentru editarea şi tipărirea lunar a revistei de cultură „Caiete Silvane” şi de suplimente ale acestei reviste.

■ Cu Casa de Cultură şi Primăria Cehu Silvaniei pentru organizarea în luna iulie a.c. a unei Tabere pentru învăţarea dansurilor populare maghiare şi a meşteşugurilor tradiţionale din Sălaj, precum şi pentru alte programe şi proiecte culturale, inclusiv sprijinirea ansamblurilor folclorice locale. Cu Casa de Cultură Jibou pentru sprijinirea ansamblului folcloric local. Posibilitatea dezvoltării sprijinului pentru ansamblurile folclorice din județ.

 ■  Cu Sălăjeanul TV  și Hora TV, și alte televiziuni locale și naționale, în vederea promovării pe micul ecran a tradiţiilor, obiceiurilor, muzicii populare şi a tinerilor solişti din judeţ, a activităţii în general a CCAJS.

 ■ Alte festivaluri, sărbători naţionale, spectacole folclorice, comemorări, „Întâlniri cu fiii satului”- în funcţie de posibilităţile financiare ale CCAJS şi solicitările unor primării, comunităţi locale etc. şi de alocările de la CJS.

 ■  Publicarea de cărţi diverse, monografii la Editura „Caiete Silvane”. În cazul monografiilor, CCAJS va suporta o parte din cheltuielile de tipar, asigurând editarea, tipărirea și promovarea lucrărilor. Colaborare cu solicitanţii/autorii respectivelor monografii, precum şi cu diverşi sponsori/finanţatori.

■  Colaborare cu Direcția Județeană de Cultură Sălaj pentru organizarea de diverse activități culturale în județ.

 ■ Sprijinirea apariţiei monografiei „Maghiarii din Sălaj” și a altor cărți, publicații ale minorităților din județ.

■ Realizarea unor CD-uri/DVD-uri cu cântece populare sălăjene; realizarea unor albume ale judeţului Sălaj, din diferite perspective. Realizarea de înregistrări/albume ale Ansamblului folcloric „Meseşul” şi ale colaboratorilor acestuia.

 ■ Sprijinirea, ca partener, a apariţiei revistei „Hepehupa” – 4 numere pe an.

 ■  Implicare în proiectul „Concurs naţional de muzică populară pentru tinere talente  «Tradiţii»”. Parteneri  –  Asociaţia Culturală „La Fântâna Dorului”; Clubul Copiilor Şimleu Silvaniei.

 ■ Precum şi în Festivalul internaţional de folclor pentru românii de pretutindeni „La Fântâna Dorului”. Parteneri – Primăria Șimleu Silvaniei, Asociaţia Culturală „La Fântâna Dorului”, Clubul Copiilor Şimleu Silvaniei.

 ■ Realizarea de studii, cercetări privind starea etno-folclorică şi culturală a judeţului, colaborare cu instituţii/institute de cercetare, universitare şi academice, sprijinirea apariţiei unor monografii dedicate Sălajului şi regiunii de NV, organizarea de spectacole folclorice, muzicale, literare şi diverse cu instituţii similare din ţară şi din străinătate.

 ■ Parteneriat cu Instituţia Prefectului Sălaj pentru realizarea, cu sprijinul logistic şi/sau financiar al CCJAS, a următoarelor manifestări în anul 2018 : 24 ianuarie (spectacol festiv) ; 29 aprilie (moment artistic cu ocazia Zilei Veteranilor de Război); 9 mai (activităţi de tineret/concursuri) ; Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor, Concurs „Eroii sălăjeni şi faptele lor ”, realizarea unui supliment al revistei „Caiete Silvane”) ; 26 iunie, Ziua Drapelului ; 29 iulie, Ziua Imnului Naţional ; 3 august, victoria lui Mihai Viteazul de la Guruslău ; 9 septembrie – Treznea – tipărirea și lansarea suplimentului „Eroii sălăjeni şi faptele lor ” ; 14 septembrie, Ip; 1 octombrie – Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice (moment artistic) ; 25 octombrie – Ziua Armatei Române ; 1 Decembrie – Ziua Naţională a României (spectacol festiv) ; 8 Decembrie – Ziua Constituţiei ; 22 Decembrie – Ziua Revoluţiei Române (concert de colinde). Posibilitatea editării unei broşuri de prezentare a judeţului Sălaj și a altor materiale/publicații specifice. Colaborare pentru realizarea Programului Centenar în Sălaj.

■ Parteneriat cu Episcopia Sălajului. Sprijin financiar și logistic pentru: Festival de promovare a tradițiilor sălăjene; concertul coral ecumenic de Florii „Lumina lui Hristos luminează tuturor”; Festivalul de pricesne „Aproape de cer” (martie – aprilie); concursul national „Biserica – locaș de închinare” (februarie – iunie); Festivalul de pricesne mariene „Maică, pururea fecioară” (august); tabăra „Tradiție și noutate” (Mănăstirea Strâmba); întâlnirea tinerilor ortodocși din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului (17-18 august); conferința „Unitate, libertate, responsabilitate” susținută de pr. Ioan Chirilă; Festivalul de obiceiuri și datini de Crăciun „Slobozi-ne, gazdă în tindă” (decembrie); Festival de colinde și cântece patriotice.

■ Parteneriat cu Protopopiatul Greco-Catolic Șimleu – Silvaniei: concurs pe teme istorice „Marea Unire” (martie – aprilie 2018); Simpozion pe teme istorice „100 de ani de la Marea Unire. Contribuții sălăjene”; simpozion și concert coral (75 de ani de la constituirea primului cor românesc din Șimleu Silvaniei); simpozion dedicate memoriei lui Iuliu Maniu (octombrie 2018).

■ Manifestări organizate pentru comunitatea maghiară din județ:  Ianuarie: Ziua Culturii Maghiare - simpozioane, recitaluri, etc; Februarie: obiceiuri legate de perioada ,,Farsangului”, eveniment care antrenează o masă largă de participanţi de la vârsta şcolară la adulţi; Martie: la 15 martie are loc ,,Sărbătoarea maghiarilor de pretutindeni”. Se comemorează evenimentele Revoluţiei din 1848 - 49; 11 aprilie – Ziua Poeziei Maghiare;  Mai: manifestarea „Festivalul Minorităților din Sălaj”organizată în Zalău. Cuprinde: program artistic cu participarea formaţiilor artistice a minorităţilor, casa de joc şi de creaţie pentru copii, degustări din arta culinară specifică zonelor participante, concert în aer liber, etc; Iunie: concurs de interpretare a cântecului popular maghiar ,,Szilágysági gyerek vagyok” (Sunt fecior de Sălaj); Septembrie: „Zilele maghiarilor din Sălaj”. Scopul manifestării – întâlnirea comunităţilor şi generaţiilor din mediul urban cu mediul rural; Festivalul „Sărbătoarea strugurilor”, care în anul în curs a ajuns la cea de a XIX-a ediţie. Programul cuprinde: defilare cu atelaj a ansamblurilor artistice pe străzile Zalăului, gala dansului popular şi balul strugurilor; Noiembrie: 13 noiembrie – Ziua Limbii Maghiare – cerc literar, simpozioane, recitaluri, etc.; Decembrie: pe 6 decembrie – organizarea serbării zilei de Moş Nicolae pentru copii preşcolari şi clasele elementare. Participă grădiniţele şi şcolile din Zalău. Alte manifestări cu caracter religios în aşteptarea Sărbătorilor de iarnă. Manifestări ocazionale și evenimente: publicații, cărți, editare monografii, etc., casa jocului şi creaţiei populare pentru copii, cerc literar, dans de şură pentru tineri, simpozioane de arte plastice, comemorarea evenimentelor aniversare: poeţi, scriitori, artişti, personalităţi, etc. Sprijin pentru organizarea Galei „Wesselenyi” (mai 2018); concursul de recitări „Ady Endre” din Lompirt; reuniunea EMKE (aprilie 2018) și alte manifestări similare.

■ Parteneriat cu Asociația Partida Romilor – Pro Europa: relansarea ansamblului „Rom – Po – Drom” de pe Valea Almașului; comemorarea dezrobirii romilor; ziua internatională a romilor; comemorarea Holocaustului; Festivalul dedicate celor mai buni violoniști romi din Sălaj; ziua minorităților naționale.

■ Parteneriat cu Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj: Caravana culturii sălăjene; editarea și tipărirea de cărți și publicații diverse; asigurarea unor momente artistice la manifestările BJS; organizarea de târguri, festivaluri, saloane de carte; lecturi publice și conferințe; promovarea scriitorilor sălăjeni.

 ■ Parteneriate/colaborări cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Asociația de dezvoltare intercomunitară „Sălaj Plus”, Centrul Culturii Tradiţionale Maramureş, Centrul de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Satu Mare; Primăria orașului Șimleu Silvaniei, Primăria orașului Jibou, Primăria comunei Bocșa, Primăria comunei Cizer, Şcoala Gimnazială Vârşolţ, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei, Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău, Colegiul Naţional „Silvania” din Zalău, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj , Asociaţia „Alexandra Etno Iaz”,  Grupul Şcolar „Gh. Pop de Băseşti” Cehu Silvaniei, Asociația „Fiii satului Doh”, Asociația „Fiii satului Ugruțiu”, cu alte instituţii/fundaţii/asociaţii culturale.

 ■ Producţii susţinute de cursanţii secţiei Şcoala Populară de Arte şi Meserii (recitaluri folclorice, muzică clasică, uşoară, instrumentale, expoziţii de pictură), colaborări cu instituții similare din țară și din străinătate.

 ■ Lecturi publice, conferințe (de cel puțin șase ori pe an), lansări de carte susţinute de scriitori din ţară şi din judeţ, în Sălaj şi în afara judeţului.

 ■ Spectacole realizate de secţia Ansamblul folcloric „Meseşul”, în judeţ, în ţară şi în străinătate, în funcţie de solicitări şi de posibilele parteneriate/colaborări cu CJS, primării şi alte instituţii.

 ■ Program de promovare a sediului instituţiei, al Centrului de Dezvoltare Culturală şi Turistică a Judeţului Sălaj. Colaborare cu CJS, cu alte instituții de cultură și ong-uri, şi pentru organizarea de diverse manifestări culturale în acest sediu. Dezvoltarea expoziției permanente de artă tradițională sălăjeană la sediul instituției, precum și a unei expoziții permanente de artă contemporană.

 ■ Sprijin pentru organizarea de expoziţii (pictură pe sticlă, pictură în sticlă, pictură pe pânză, pictură pe lemn, fotografii, lucru manual tradiţional etc.) la sediul instituţiei şi în judeţ, în ţară şi în străinătate.

 ■ Continuarea proiectelor  „Casa Etnos”/ „Casa Tradiţională”, „Acasă, ca demult”  în comunităţi din judeţul Sălaj. Colaborare cu primării şi asociaţii/fundaţii din judeţ. Şi pentru înzestrarea cu costume populare a formaţiilor specifice din judeţ, cu sprijinul Consiliului Judeţean Sălaj şi a primăriilor/consiliilor locale.

 ■ Continuarea proiectului „Caravana culturii sălăjene” în localităţi din judeţul Sălaj, în parteneriat cu diferite asociaţii şi fundaţii, cu primării şi alte instituţii de cultură. Deschiderea manifestării la nivel regional, național și internațional.

 ■ Sprijin financiar pentru proiectul pictorului Gheorghe Ilea, „CET”.

 ■  Implicare/sprijin în proiectele :

 Lunar: Casa jocului şi a creaţiei populare. Locul: CCAJS. Organizatori: CCAJS, Asociaţia „Tancoska”. Persoane de contact:  Matyi Ştefan, Rózsa Róbert.

Trimestrial: Seară de dansuri populare – dans la şură. Locul: Zalău. Organizatori: CCAJS, diverși parteneri. Persoană de contact:  Matyi Ştefan

(alocări în funcţie de proiectele depuse, de bugetul instituţiei şi de aportul partenerilor.)

 ■ Dezvoltarea site-ului pe Internet al CCAJS, dezvoltarea site-ului revistei „Caiete Silvane”, inițierea și dezvoltarea unui site de prezentare a tradițiilor județului. Acţiuni de promovare/informare a instituţiei în mass-media locală, regională, naţională şi internaţională, precum şi în alte medii. Editarea şi tipărirea Anuarului Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi a altor publicaţii de prezentare/promovare a activităţilor specifice ale CCAJS.

 ■ Posibilitatea organizării unor tabere de dansuri populare pentru elevi și adulți în judeţ, în parteneriat cu instituţii şi organizaţii interesate.

 ■  Festivaluri de promovare a produselor tradiţionale/zonelor folclorice specifice judeţului Sălaj la sediul CCAJS şi în judeţ.

 ■ Expoziţii de artă contemporană şi artă tradiţională la sediul CCAJS. Posibilitatea creării/dezvoltării unei galerii/expoziții permanente de artă contemporană la CCAJS.

 ■ Organizarea unui târg/festival de carte la sediul CCAJS sau în municipiul Zalău, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Sălaj și alte instituții/ong-uri interesate.

 ■ Parteneriat cu Asociaţia Scriitorilor din județul Sălaj – întâlniri cu scriitori, lecturi publice, sprijin pentru editarea și tipărirea scrierilor membrilor AS, premii, schimburi culturale, posibilitatea organizării unei tabere estivale de creaţie literară.

■ Dezvoltarea seriei de lecturi publice și conferințe și prin organizarea unor prelegeri, pe diverse teme culturale de actualitate, susținute de profesori și oameni de cultură sălăjeni, la sediul CCAJS și în județ.

■ Posibilitatea organizării, cu sprijin divers, a unor festivaluri de muzică rock, festivaluri de teatru și de film. Sprijin pentru derularea unor acțiuni similare în județ.

■ Sprijin pentru promovarea artei și culturii sălăjene în țară și în străinătate (prin expoziții, lansări de carte, lecturi publice, conferințe, spectacole etc.). În colaborare directă cu CJ și cu primării și instituții interesate.

 ■ Sprijin pentru proiectul fotografic „Hoinar prin Sălaj”; continuarea proiectului „Case vechi și rosturi bătrânești”.

■ Cinemateca la sediul CCAJS și în licee. Colaborări cu școli, licee, instituții diverse, cu critici de teatru și film din țară și din străinătate.

 

 

 

 

 

Editura „Caiete Silvane”

Program editorial 2018-2019

 

De Zilele revistei „Caiete Silvane”: Alexandru Bogdan Kürti, Hamlet pe motociclete; Simona Ardelean, Cinegrafii; Viorel Mureșan, Loc liber; Silvia Bodea Sălăjan, volum de versuri; Mioara Lazăr, volum de versuri.  

Reeditări: Ioan Ardeleanu Senior, Oameni din Sălaj. Momente din luptele naţionale ale românilor sălăjeni; Cristian Borz, Monografia satului Bădăcin şi a familiei Maniu; Corneliu Coposu, Jurnal din vremuri de război.

De Centenar: Monografia Sălajului – coordonator Traian Vedinaș; Leontin Ghergariu, Biserici de lemn din Sălaj (în colaborare cu Editura „Argonaut” din Cluj-Napoca); Vasile Benedek, Wesselényi Miklós – promotor al reformismului liberal maghiar din Transilvania (1796-1850) (în colaborare cu Editura Argonaut din Cluj-Napoca); Cornel Grad, 1918/1919. Contribuții sălăjene la Marea Unire; Sălajul centenar (1918-2018) în Caiete Silvane; Documente despre Marea Unire – Direcția Județului a Arhivelor Naționale Monografia brigăzii 4 mecanizată (regimentul 4) „Voievodul Gelu”; Marin Pop, Personalități sălăjene.

Diverse: Viorel Tăutan, Elogiul formei (poezie);  Nicolae Gudea, Dan Tamba, Claudiu Ionuţ Iov, Porolissum. Un complex arheologic daco-roman la marginea de nord a Imperiului Roman; Ioan Musca, Societăţi cultural-naţionale din Sălaj în epoca modernă (Documente, manifestări, ecouri); Elena Musca, Meşteşugurile sălăjene între medieval şi contemporan ; Proză pentru Caiete Silvane; Zalăul cuvintelor (volum colectiv); Poeţi sălăjeni (antologie); Mirel Matyas, Monografia fotografică a Sălajului (Vol. 1: Valea Sălajului, Valea Zalăului, Valea Someșului); Sebastian Olaru, Sălaj – cuvinte și imagini; Szabó K. István, Iluzia apartenței (titlu provizoriu – album); Augustin Gavra (coord.), File din istoria oraşului Cehu Silvaniei; Carmen Ardelean, Imelda Chinţa, Dicţionarul scriitorilor sălăjeni; Ioan-Viorel Bădică, Studii, articole, evocări ; Monica Mărcuș, „La bine și la rău” – periegeza cuplului tradițional românesc în căutarea fericirii la cumpăna dintre veacurile XIX-XX; Puiu V. Mihalca, Personalități sălăjene (interviuri); Romul Grecu, Satul străvechi; Ortelecan Doina, Monografia satului Gâlgău Almașului; Gheorghe Adrian Jula, Tainice pliniri; Ileana Graţiana Pop, Monografia satului Ciumărna; Ioan Maria Oros, Şeredeiu sau Miercurea de sub Meseş (1270-2015); Ioan Maria Oros, „Și eu am pus plumb şi aramă...” (Acei copişti de obârșie sau peregrini prin Sălaj şi manuscrisele lor minunate); Elena Ciobanca – Toponimia satului Bocșa (lucrare de licență, Iași, 1975); Album Ţara Călatei; Ileana Petrean Păuşan, Cercuri pe apă ; Descoperim Sălajul 9; Ion Pițoiu-Dragomir, Haiga; Radu Șerban, Arta în grădină I (album); Catalogul Simpozionului Internațional de Arte Vizuale „Arta în grădină”, ediția a VII-a; Silvia Bodea Sălăjan, volum de proză scurtă; Haugh Béla, Isprăvile eroice ale Viteazului Háry János (traducere, notă biografică şi postfaţă de Franciscus Georgius); George Eliot, Romola (roman) (traducere de Victor Cioban); Monografia evreiască a Sălajului (editor Giládi Dávid); Cornel Grad, Trasări şi retrasări ale frontierei de vest a României (1918-1947). Contribuţia Armatei Române; Cornel Grad, Spectrul Trianonului în relaţiile româno-magiare; Cornel Grad, Structurări şi restructurări teritorial-administrative în nord-vestul României; Ioana-Meda Pașca, Maria-Magdalina (poem dramatic); Dionisie Stoica, Trei conferinte teosofice (1903) (ediție îngrijită de Liviu Bordaș); Adrian Velichi, De ce-l tulbură cuviosul pe mistic sau Agonia monahismului  (ediție îngrijită după manuscris de Liviu Bordaș); Maria V. Croitoru, Versuri pentru copii; antologia bilingvă: Primăvara Poeziei - XVIII - A költészet Tavasa; reeditarea postumă a operei prof. Gheorghe Șișeștean.

În colaborare cu Editura „Școala Ardeleană”:  Vasile Pușcaș, Philip E. Mosely despre Transilvania și Basarabia; Iuliu Maniu și românii din America, ediție îngrijită de Vasile Pușcaș; Mircea Tomuș, Gheorghe Șincai. Viața și opera (ediția a III-a); Mihail P. Dan, Cehi, slovaci și români în veacurile XIII-XVI (ediție îngrijită de Nicolae Edroiu); Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul. 1918-1928 – ediție anastatică – vol. I, II, III, lucrare coordonată de Nicolae Iorga la 20 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România și apărută la Cultura Națională, 1929; Daniel Taloș, Mănăstirea Meseșului (roman istoric); Gheorghe Pop, Obsedanta absurditate (roman).

Program permanent, în colaborare cu instituții, edituri din țară și din străinătate, de editare, tipărire și promovare a unor lucrări diverse aparținând oamenilor de cultură și politici, scriitorilor, istoricilor, cercetătorilor sălăjeni/născuți în județul Sălaj. Program permanent de sprijinire a editării, tipărării și promovării de monografii vizând spațiul sălăjean.

Notă : AGENDA PRINCIPALELOR MANIFESTĂRI/ACŢIUNI CULTURALE ÎN ANUL 2018 VA PUTEA FI MODIFICATĂ/ACTUALIZATĂ ÎN FUNCŢIE DE EVOLUŢIILE ALOCAŢIILOR BUGETARE, A APLICĂRII DE PROIECTE CU FINANŢARE DIVERSĂ ŞI A REALIZĂRII VENITURILOR INSTITUŢIEI. DATELE MANIFESTĂRILOR/ACŢIUNILOR CULTURALE POT FI MODIFICATE.

 

Manager,

Daniel Săuca