Agenda principalelor manifestări/acţiuni culturale în anul 2016

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj

Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11

Tel./fax 0260-612870

Nr. 4/ 5 ianuarie 2016

 

Agenda principalelor manifestări/acţiuni culturale în anul 2016

 Agenda cuprinde la început o sinteză a principalelor manifestări mari organizate de Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, ca principal organizator, co-organizator, finanțator sau partener. În continuare, agenda este detaliată pe fiecare lună a anului 2016, iar la final sunt consemnate Programe/Proiecte culturale/parteneriate/alte acţiuni. Agenda, în întregul ei, cuprinde direcțiile, intenţiile CCAJS, urmând ca acestea să fie realizate în funcţie de alocările bugetare, de realizarea veniturilor instituţiei şi de alte elemente care pot constitui pericole sau avantaje pentru activitatea unei instituţii de cultură. Prezenta agendă a fost aprobată de Consiliul de Administrație al CCAJS în ședința din 5 ianuarie 2016.

 

I.                  Festivaluri şi festivaluri - concurs folclorice

 

1.      Festivalul – concurs judeţean de interpretare a cântecului popular sălăjean – vocal pentru preşcolari şi elevi clasele I – IV, 14 mai și 20-22 mai 2016. Locul de desfăşurare : Casa de Cultură Cehu Silvaniei și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Persoane de contact: Szöke Ana, Cristian Moldovan

2.     Festivalul Minorităţilor din Sălaj, ediţia a 6-a, mai 2016. Loc de desfăşurare: municipiul Zalău. Persoană de contact : Matyi Ştefan.

3.     Festivalul – concurs judeţean de interpretare a cântecului popular sălăjean – vocal şi instrumental, „Mândru Cântec Sălăjean”, ediția a IX-a,  20 - 22 mai 2016. Locul de desfăşurare: Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj. Persoană de contact: Cristian Moldovan.

4.     Festivalul – concurs naţional pentru tinere talente, „Tradiţii”, 22 – 24 aprilie 2016. Locul de desfăşurare: Şimleu Silvaniei. Persoană de contact: Gavril Neaga

5.     Festivalul Cântecului şi Dansului Codrenesc, 26 iunie 2016. Locul de desfăşurare: Cehu Silvaniei. Persoane de contact: Szöke Ana, Cristian Moldovan.

6.     Festivalul pentru ansambluri şi formaţii folclorice din Sălaj, „Dor de cântec şi de Joc”, iulie 2016. Loc de desfăşurare: județul Sălaj. Persoane de contact: Ioan Sur, Cristian Moldovan.

7.     Festivalul Românilor de Pretutindeni, „La Fântâna Dorului”, 17 – 19 iulie 2016. Locul de desfăşurare: Şimleu Silvaniei. Persoană de contact: Gavril Neaga.

8.     Festivalul internaţional de folclor şi meşteşuri artistice tradiţionale, „Someş, cântecele tale”. 25 – 28 august 2016. Locul de desfăşurare: Jibou. Persoană de contact: Victor Pintea.

9.     Festivalul internaţional de folclor „Ecouri meseşene”, ediţia a 41-a, 25 – 28 august 2016. Loc de desfăşurare: Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, municipiul Zalău şi în judeţ. Persoane de contact: Daniel Săuca, Paula Pop – Taloş, Cristian Moldovan.

 

II.              Festivaluri/spectacole corale

 

1.      Festivalul coral internațional „Ecouri transilvane”, ediţia a XVII-a, 14 - 15 mai 2016. Loc de desfăşurare: Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi alte spații din Zalău. Persoană de contact: Ioan Chezan.

2.     Spectacol coral închinat Învierii Domnului, „Lumina lui Hristos luminează tuturor”, 24 aprilie 2016. Loc de desfăşurare: Catedrala Episcopală Zalău. Persoană de contact: pr. Gabriel Gârdan.

3.     Festivaluri de colinde, „Venite Adoremus”, „In Excelsis Deo”, Zalău, Jibou, Cehu Silvaniei, Şimleu Silvaniei şi în alte localităţi din judeţul Sălaj, în cadrul programului de promovare a tradițiilor de iarnă.

4.     Sprijin financiar pentru promovarea valorilor culturale ale Sălajului în țară și  în străinătate și prin coruri, formații corale ale județului.

 

III.          Festivaluri/literatură, arte vizuale

 

1.      Zilele revistei „Caiete Silvane”, ediţia a 9-a, 18 – 20 martie 2016, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi în judeţ, persoană de contact: Daniel Săuca.

2.     Festivalul „Primăvara Poeziei”, ediţia a 16-a, 15 – 16 aprilie 2016, CCAJS, persoane de contact Szoke Ana, Daniel Săuca.

3.     Simpozionul de Arte Vizuale „Arta în grădină”, ediţia a V-a, Jibou, Grădina Botanică şi în judeţ. Persoană de contact: Radu Şerban.

4.     Muza Fest – Festivalul Artelor, ediţia a VIII -a, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, Zalău, septembrie – octombrie 2016, persoană de contact: Szabó Attila.

 

IV.           Tabere/meşteşuguri, folclor, arte vizuale

 

1.    Tabăra de meşteşuguri tradiţionale, teatru, dans popular „Zsibai”, ediţia a 16-a, Cehu Silvaniei, 15 - 22 iulie 2016. Persoană de contact: Szoke Ana.

2.    Tabăra de pictură pe sticlă „Icoana din sufletul meu”, ediţia a VII-a, 30 iunie  – 8 iulie 2016, Iaz, comuna Plopiş. Persoană de contact: Ligia Alexandra Bodea.

3.   Sprijin pentru organizarea de tabere de învăţare a dansului popular românesc pentru elevi în Sălaj, a unor tabere ale jocului şi tradiţiei populare pentru copii și adulți, a taberei de pictură de la Jebucu, precum și a diverse tabere culturale care se organizează în județul Sălaj (Voivodeni, Hida, Crasna ș.a.) și în afara lui.

4. Tabere de cercetare etnografică, etnologică, istorică etc. în județ organizate și finanțate în parteneriat cu instituții academice și universitare din țară și din străinătate.

 

V.     Promovarea spaţiului şi patrimoniului cultural sălăjean

 

1.    Casa Ethnos / Casa tradiţională/ „Acasă ca demult” – reabilitarea în diferite localităţi din judeţ de case tradiţionale, funcţionale, cărţi de vizită a comunităţii, cu sprijinul CCAJS, CJ, primării și comunități locale.

2.      Editarea și tipărirea de monografii ale localităţilor/comunelor/instituții/parohii/școli din Sălaj. Sprijin financiar pentru tipărire din partea CCAJS. Editarea și tipărirea Monografiei Județului Sălaj, precum și a diverse monografii de specialitate (etnografice etc.).

3.     Caravana culturii sălăjene, în diferite localităţi de judeţ și din afara lui, în țară și în străinătate, identificare şi omagiere de personalităţi ale locului, diverse spectacole, editare monografii, lansări de carte etc. În parteneriat cu CJ, instituții diverse, comunitățile locale.

4. Realizarea unor site-uri, portaluri web, înregistrări, cd și dvd-uri de conservare și promovare a culturii tradiționale din județul Sălaj.

5. Editarea și tipărirea, sprijinirea apariției unor albume/monografii/diverse lucrări reprezentative pentru patrimoniul cultural sălăjean.

 

VI.      Promovarea unor produse tradiţionale din Sălaj, obiceiuri, tradiţii, turism cultural

 

1.  Festivaluri ale Vinului la Camăr, Borla și în alte localități din județ. Persoană de contact: Cristian Moldovan.

2.  La târg la… Manifestări de promovare în mediul urban și rural a produselor și producătorilor tradiționali, meșteri populari, tradiții. În colaborare directă cu Consiliul Judeţean Sălaj și primării interesate.

3.   Festivalul Cepei, Pericei. Alte festivaluri, manifestări diverse de promovare a produselor tradiționale, în colaborare cu primării, comunități locale și diverse ong-uri.  

4.     Posibilitatea organizării, la CCAJS sau în alte localităţi din judeţ, de manifestări și cursuri destinate promovării produselor și meseriilor tradiţionale din judeţ (olărit, cusătorie - țesătorie, împletit nuiele, clopărit etc).

 

 VII.       Festivaluri de teatru

 

1.      Festivalul – concurs naţional de teatru „Padif”, Cehu Silvaniei, 28 - 30 octombrie 2016. Persoană de contact: Bodea Gheorghe.

2.     Festivalul Judeţean de Teatru pentru Elevi, ediţia a VI-a, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, 25 - 27 noiembrie 2016. Persoane de contact: Daniel Săuca, Cristian Moldovan.

3.     Sprijin financiar pentru susținerea a diverse spectacole de teatru dramatic, de comedie și de păpuși, la sediul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în Zalău și în județ.

4.     Posibilitatea sprijinirii organizării de diverse spectacole de teatru în judeţ, cursuri de actorie şi regie, cu trupe de teatru din străinătate, din ţară şi din judeţ.

 5. Continuarea și dezvoltarea proiectului „Cultura în șură” în județ, proiect ce presupune și organizarea unei tabere de creație (atelier teatral) și a unei caravane teatrale în județ.

 

VIII.     Proiecte finanţate de CCAJS

 

În bugetul CCAJS pe anul 2016 va fi cuprinsă suma de 50.000 RON pentru finanţarea nerambursabilă de către instituţie a unor proiecte culturale ce vizează spaţiul sălăjean. Finanţarea se va acorda conform unui concurs de proiecte, în concordanţă cu prevederile legale în domeniu. Sesiunea de finanţare se va deschide în lunile februarie/martie, imediat după aprobarea bugetului CCAJS pe anul 2016.

 

 Ianuarie 2016

 

 ■ 15 ianuarie – Ziua Culturii Naţionale. Sprijin pentru desfășurarea de manifestări diverse în Zalău și în județ (Gala Culturii Sălăjene, parteneriat cu Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău etc).

 ■ 14-15 ianuarie  – Concurs interjudeţean de compoziție plastică și recitare „Sub steaua lui Mihai Eminescu”. Locul: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Horoatu Crasnei. Organizatori: CCAJS, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Horoatu Crasnei. Persoană de contact: Ioan Sur.

■ 20 ianuarie, CCAJS, dezbatere, „100 de ani de la moartea pedagogului și jurnalistului Kincs Gyula”, grupul „Amintiri despre Zalău”, blogul Foto-Travel, blogul „Zalăul de altădată”.

■ 21 ianuarie, CCAJS, prezentare de carte, cenaclu literar Ed. Lector/Ziua Culturii Maghiare. Locul: Sala „Dialoguri Europene” a CCAJS. Organizatori: CCAJS, Asociaţia culturală „Szilagy Tarsasag”, UDMR Sălaj. Persoană de contact: Matyi Stefan.

■ 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române. Implicare în organizarea manifestărilor coordonate de Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean Sălaj. Locul: Zalău și județ. Persoană de contact: Daniel Săuca.

 ■ 24 ianuarie – „Hora Unirii” la Plopiş – spectacol folcloric oferit de secţia Ansamblul folcloric „Meseşul”. Locul: Comuna Plopiş. Organizatori: CCAJS, Primăria Plopiş, Centrul de Informare Turistică, Şcoala Gimnazială Plopiş. Persoană de contact: Paula Taloş.

 

Februarie 2016

 

 ■ 1 și 2 februarie 2016, Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord, Primăria, Consiliul Local Șimleu Silvaniei și CCAJS organizează conferința „Holocaust și valori identitare evreiești în Sălaj”,  la Șimleu Silvaniei și la Zalău.

■  februarie  – „Farsang”, obicei tradiţional maghiar. Locul: Zalău, Cehu Silvaniei, județ. Organizatori: CCAJS, Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei, primăriii și comunități interesate. Persoane de contact: Matyi Ştefan şi Szoke Ana.

■ 27 februarie: Târg de mărţişoare tradiţionale. Locul: Sala „Dialoguri Europene” a CCAJS. Organizatori: CCAJS. Persoană de contact: Cristian Moldovan.

 

Martie 2016

 

■  martie – Festival-concurs judeţean de recitare a poeziilor umoristice. Locul: Jibou. Organizatori: Şcoala Gimnazială Jibou, CCAJS, Clubul Copiilor Jibou. Persoană de contact: Szoke Ana.

 ■ 15 martie – Ziua maghiarilor de pretutindeni. Locul: Zalău. Organizatori: UDMR, Asociaţia „ProZilah”, CCAJS partener. Persoană de contact: Matyi Ştefan.

■ 18 - 20 martie – a IX-a ediţie a Zilelor revistei „Caiete Silvane”. Locul: Zalău şi judeţ. Organizatori: CJ, CCAJS. Persoană de contact: Daniel Săuca. Tipărirea de cărți/publicații la editura „Caiete Silvane” dedicate evenimentului, inclusiv tipărirea cărților premiate la concursul de debut al editurii.

 ■ martie – Concurs de recitări de poezie „Kányádi Sándor” – faza judeţeană. Locul: Vârşolţ. Organizatori: Şcoala Gimnazială şi Primăria Vârşolţ, Fundaţia „Varsa”, CCAJS. Persoană de contact: Szoke Ana.

 

Aprilie 2016

■ 15 - 16 aprilie, a XVI-a ediţie a Festivalului „Primăvara Poeziei”, concurs de recitare a poeziei, în limbile română şi maghiară, editare volum bilingv „Primăvara Poeziei XVI”. Locul: Zalău. Organizatori: CJ, CCAJS, Inspectoratul Şcolar. Persoane de contact: Szoke Ana, Daniel Săuca.

■ 22 – 24 aprilie. Concurs Naţional de Muzică Populară pentru Tinere Talente „Tradiţii”. Locul: Şimleu Silvaniei. Organizatori: Clubul Copiilor Şimleu Silvaniei, Asociaţia „La Fântâna Dorului”, CCAJS. Persoană de contact: Gavril Neaga.

■ 24 aprilie  –  Spectacol coral închinat Învierii Domnului. Locul: Zalău. Organizatori: CCAJS, Episcopia Sălajului. Persoană de contact: Cristian Moldovan.

■ aprilie – organizarea, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu”, a unui târg/festival de carte la Zalău.

■ aprilie – recital cameral de muzică cultă, Cvartetul Transilvan al Filarmonicii de Stat Cluj – Napoca, Catedrala Episcopală Zalău.

 

Mai 2016

 

 ■ mai – Măsurişul de la Pria, ediția a 50-a. Serbare pastorală și editarea și tipărirea, cu sprijinul CCAJS, a unei monografii a serbării. Locul: Măgura Priei, comuna Cizer. Organizatori: Primăria Cizer, CCAJS, Şcoala Generală Cizer. Persoană de contact: Cristian Moldovan. Sprijin financiar pentru editarea și tipărirea monografiei Măsurișului.

 ■ 6-7 mai – Sesiune ştiinţifică „Cercetări sălăjene. 100 de ani de la nașterea lingvistului Márton Gyula”. Locul: Zalău şi Naimon. Organizatori: Societatea Muzeului Ardelean, CCAJS, parteneri. Persoană de contact: Szoke Ana.

■ mai – Târgul Colecționarilor. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în colaborare cu Asociația Colecționarilor din Sălaj.

■ mai – Concursul  național de interpretare „Viva la musica”. CCAJS, partener.

■ mai - Concurs de recitări de poezie „Kányádi Sándor” – faza naţională. Locul: Vârşolţ. Organizatori: Şcoala Gimnazială şi Primăria Vârşolţ, CCAJS.Persoană de contact: Szoke Ana.

■ 14-15 mai. Ediția a XVII-a a Festivalului coral „Ecouri transilvane”. Zalău. Persoană de contact: Ioan Chezan. Editarea și tipărirea unui volum aniversar Camerata Academica Porolissensis.

■ 14 mai și 20 - 22 mai – Festival – concurs judeţean de interpretare de cântece populare româneşti şi maghiare pentru preşcolari şi şcolari. Locul: Cehu Silvaniei și Zalău. Organizatori: CCAJS, Primăria şi Casa de Cultură Cehu, Inspectoratul Şcolar. Persoane de contact: Cristian Moldovan, Szoke Ana.

 ■ 20-22  mai – a IX-a ediţie a Festivalului-Concurs „Mândru Cântec Sălăjean” pentru solişti vocali şi instrumentişti. Locul: Zalău. Organizatori: CCAJS. Persoană de contact: Cristian Moldovan.

 ■ mai – a VI -a ediţie a Festivalului Minorităţilor din Sălaj. Locul: Zalău. Organizatori: CJ, CCAJS, UDMR Sălaj. Persoană de contact: Matyi Ştefan.

■ 28 mai. A XX-a ediție a sărbătorii „Maifest”, Forumul Democrat al Germanilor din România, Zalău.

 

Iunie 2016

 

 ■ iunie – Festivalul concurs de interpretare a cântecului popular maghiar „Sunt fecior de sălăjean”. Persoane de contact: Szoke Ana, Gaspar Attila.

■ 25 - 26 iunie – Festivalul Naţional al Cântecului şi Dansului Codrenesc. Locul: Cehu Silvaniei. Organizatori: Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei, CCAJS, Asociaţia culturală „Plaiuri codreneşti”. Persoane de contact: Szoke Ana, Cristian Moldovan.

  ■ 30 iunie – 8 iulie – Tabăra de pictură pe sticlă „Icoana din sufletul meu”. Locul: satul Iaz, comuna Plopiş. Organizatori: Asociaţia „Alexandra Etno Iaz”, CCAJS. Persoane de contact: Ligia Bodea, Alexandru Bodea.

 

Iulie 2016

 

■ 15- 22  iulie – Tabără pentru învăţarea dansurilor populare maghiare şi a meşteşugurilor populare din Sălaj, teatru popular. Locul: Cehu Silvaniei. Organizatori: CCAJS, Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei. Persoană de contact: Szoke Ana.

 ■  iulie – a XVI-a ediţie a Festivalului judeţean pentru formaţii/ ansambluri de dansuri populare „Dor de cântec  şi de joc”. Locul: Horoatu Crasnei/județ. Organizatori: CCAJS. Persoană de contact: Ioan Sur.

 ■  17 - 19 iulie – „La Fântâna Dorului” – festival internaţional de folclor pentru românii de pretutindeni. Locul: Şimleu Silvaniei şi judeţ. Organizatori: Asociaţia „La Fântâna dorului”, Clubul Copiilor Şimleu Silvaniei, CCAJS. Persoană de contact: Gavril Neaga.

 

August 2016

 

■ 25 – 28 august – Festivalul internaţional de folclor şi meşteşuguri artistice tradiţionale „Someş, cântecele tale”. Locul: Jibou. Organizatori: Clubul Copiilor Jibou, CCAJS. Persoană de contact: Victor Pintea.

 ■ 25 - 28 august – a 41-a ediţie a Festivalului folcloric internaţional „Ecouri Meseşene”. Loc: CCAJS, Jibou și județ. Organizatori: CJ, CCAJS. Persoane de contact: Daniel Săuca, Cristian Moldovan, Paula Taloş.

 ■ august – Zilele culturale „Tovishat”. Locul: Cehu Silvaniei. Organizatori: Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei, CCAJS. Persoană de contact: Szoke Ana.

 

 Septembrie 2016

 

 ■ septembrie – Zilele maghiarilor din Sălaj. Locul: Zalău Organizatori: UDMR Sălaj, CCAJS. Persoană de contact: Matyi Ştefan.

■ septembrie/octombrie – Muza Fest – Festivalul artelor. Locul: CCAJS, județ și în țară. Persoană de contact: Szabo Attila.

■ septembrie, Zilele Europene ale Patrimoniului, Direcția Județeană de Cultură Sălaj, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, expoziție, simpozion.

 

Octombrie 2016

 

 ■ octombrie – Sărbătoarea strugurilor. Locul: Zalău. Organizatori: Primăria Zalău, Asociaţia „ProZilah”, CCAJS. Buget: în funcţie de proiectul depus şi de alocările financiare ale partenerilor în proiect.

 ■ 28 – 30 octombrie – Concursul Naţional de Teatru „Padif”. Locul: Cehu Silvaniei. Organizatori: Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei, CCAJS. Persoană de contact: Bodea Gheorghe.

 

Noiembrie 2016

 

 ■  noiembrie  –  Concurs judeţean „Seara poveştilor populare”. Locul: Cehu Silvaniei. Organizatori:  Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei, CCAJS. Persoană de contact: Szoke Ana.

 ■ 25-27 noiembrie – a VI-a ediţie a Festivalului-concurs judeţean de teatru pentru elevi. Locul: CCAJS. Organizatori: CJS, CCAJS, Inspectoratul Şcolar Judeţean. Persoane de contact: Daniel Săuca, Cristian Moldovan.

 

Decembrie 2016

 

 ■ Program judeţean de promovare a tradiţiilor de iarnă în judeţul Sălaj, Cehu Silvaniei, Jibou, Şimleu Silvaniei, Plopiş, Zalău, diferite biserici din judeţ. Parteneriate cu CJS, primării, şcoli, Episcopia Sălajului şi parohii ortodoxe, protopopiatele greco - catolice Zalău și Șimleu Silvaniei, alte culte, festivaluri/spectacole de colinde și muzică sacră.

■ Activităţi culturale organizate cu ocazia zilei Sf. Nicolae. Parteneriat cu ong-uri și instituții școlare.

 

 Programe/Proiecte culturale/parteneriate/alte acţiuni:

 

 ■ Cu Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean Sălaj, Primăria Municipiului Zalău, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sălaj, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Biblioteca Judeţeană „Ioniţă Scipione Bădescu” Zalău, Universitatea „Vasile Goldiş” filiala Zalău, Arhivele Naționale filiala Zalău şi Cenaclul „Silvania” pentru editarea şi tipărirea lunar a revistei de cultură „Caiete Silvane” şi de suplimente ale acestei reviste.

 ■ Cu Casa de Cultură şi Primăria Cehu Silvaniei pentru organizarea în luna iulie a.c. a unei Tabere pentru învăţarea dansurilor populare maghiare şi a meşteşugurilor tradiţionale din Sălaj, precum şi pentru alte programe şi proiecte culturale, inclusiv sprijinirea ansamblurilor folclorice locale. Cu Casa de Cultură Jibou pentru sprijinirea ansamblului folcloric local. Posibilitatea dezvoltării sprijinului pentru ansamblurile folclorice din județ.

 ■  Cu Sălăjeanul TV, Regio TV și Hora TV, și alte televiziuni locale și naționale, în vederea promovării pe micul ecran a tradiţiilor, obiceiurilor, muzicii populare şi a tinerilor solişti din judeţ, a activităţii în general a CCAJS.

 ■ Alte festivaluri, sărbători naţionale, spectacole folclorice, comemorări, „Întâlniri cu fiii satului”- în funcţie de posibilităţile financiare ale CCAJS şi solicitărilor unor primării, comunităţi locale etc. şi de alocările de la CJS.

 ■  Publicarea de cărţi diverse, monografii la Editura „Caiete Silvane”. În cazul monografiilor, CCAJS va suporta o parte din cheltuielile de tipar, asigurând editarea, tipărirea și promovarea lucrărilor. Colaborare cu solicitanţii/autorii respectivelor monografii, precum şi cu diverşi sponsori/finanţatori.

■  Colaborare cu Direcția Județeană de Cultură Sălaj pentru: Gala Culturii Sălăjene (ianuarie) , Ziua Internațională a Monumentelor Istorice (editare catalog, aprilie 2016), expoziții de pictură și fotografie, Zilele Europene ale Patrimoniului.

 ■ Sprijinirea apariţiei monografiei „Maghiarii din Sălaj”, vol. II și a altor cărți, publicații ale minorităților din județ.

■ Proiectul „Valorificarea antropologică a unor repere etnografice din Sălaj”, în parteneriat  cu UBB Cluj – Napoca și Asociația de Științe Etnologice din România.

 ■ Realizarea unor CD-uri/DVD-uri cu cântece populare sălăjene; realizarea unor albume ale judeţului Sălaj, din diferite perspective. Realizarea de înregistrări/albume ale Ansamblului folcloric „Meseşul” şi ale colaboratorilor acestuia.

 ■ Sprijinirea, ca partener, a apariţiei revistei „Hepehupa” – 4 numere pe an.

 ■  Implicare în proiectul „Concurs naţional de muzică populară pentru tinere talente  «Tradiţii»”. Parteneri  –  Asociaţia Culturală „La Fântâna Dorului”; Clubul Copiilor Şimleu Silvaniei.

 ■ Precum şi în Festivalul internaţional de folclor pentru românii de pretutindeni „La Fântâna Dorului”. Parteneri – Primăria Șimleu Silvaniei, Asociaţia Culturală „La Fântâna Dorului”, Clubul Copiilor Şimleu Silvaniei.

 ■ Realizarea de studii, cercetări privind starea etno-folclorică şi culturală a judeţului, colaborare cu instituţii/institute de cercetare, universitare şi academice, sprijinirea apariţiei unor monografii dedicate Sălajului şi regiunii de NV, organizarea de spectacole folclorice, muzicale, literare şi diverse cu instituţii similare din ţară şi din străinătate.

 ■ Parteneriat cu Instituţia Prefectului Sălaj pentru realizarea, cu sprijinul logistic şi/sau financiar al CCJAS, a următoarelor manifestări în anul 2016 : 24 ianuarie (spectacol festiv) ; 29 aprilie (moment artistic cu ocazia Zilei Veteranilor de Război); 9 mai (activităţi de tineret/concursuri) ; Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor, Concurs „Eroii sălăjeni şi faptele lor ”, realizarea unui supliment al revistei „Caiete Silvane”) ; 26 iunie, Ziua Drapelului ; 29 iulie, Ziua Imnului Naţional ; 3 august, victoria lui Mihai Viteazul de la Guruslău ; 9 septembrie – Treznea – lansarea suplimentului „Eroii sălăjeni şi faptele lor ” ; 14 septembrie, Ip; 1 octombrie – Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice (moment artistic) ; 25 octombrie – Ziua Armatei Române ; 1 Decembrie – Ziua Naţională a României (spectacol festiv) ; 8 Decembrie – Ziua Constituţiei ; 22 Decembrie – Ziua Revoluţiei Române (concert de colinde). Posibilitatea editării unei broşuri de prezentare a judeţului Sălaj și a altor materiale/publicații specifice.

■ Parteneriat cu Episcopia Sălajului. Sprijin financiar și logistic pentru: seria de conferințe lunare „Glasul Bisericii în cetate”; Concertul coral ecumenic de Florii „Lumina lui Hristos luminează tuturor” (24 aprilie 2016, catedrala episcopală); Festivalul de pricesne „Aproape de cer!” (aprilie 2016, catedrala episcopală); Concursul național „Biserica – locaș de închinare” (februarie – iunie 2016); Festivalul de pricesne mariane „Maică purerea fecioară” (7 august 2016, Mănăstirea Rus); Festivalul de datini și obiceiuri de Crăciun „Slobozâ-ne gazdă în tindă” (decembrie 2016); expoziție de carte veche bisericească în contextul Anului comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanu (septembrie 2016).

■ Manifestări organizate pentru comunitatea maghiară din județ:  Ianuarie: Ziua Culturii Maghiare - simpozioane, recitaluri, etc; Februarie: obiceiuri legate de perioada ,,Farsangului”, eveniment care antrenează o masă largă de participanţi de la vârsta şcolară la adulţi; Martie: la 15 martie are loc ,,Sărbătoarea maghiarilor de pretutindeni”. Se comemorează evenimentele Revoluţiei din 1848 - 49; Mai: manifestarea „Festivalul Minorităților din Sălaj”organizată în Zalău. Cuprinde: program artistic cu participarea formaţiilor artistice a minorităţilor, casa de joc şi de creaţie pentru copii, degustări din arta culinară specifică zonelor participante, concert în aer liber, etc; Iunie: concurs de interpretare a cântecului popular maghiar ,,Szilágysági gyerek vagyok” (Sunt fecior de Sălaj); Septembrie: „Zilele maghiarilor din Sălaj”. Scopul manifestării – întâlnirea comunităţilor şi generaţiilor din mediul urban cu mediul rural; Festivalul „Sărbătoarea strugurilor”, care în anul în curs a ajuns la cea de a XIX-a ediţie. Programul cuprinde: defilare cu atelaj a ansamblurilor artistice pe străzile Zalăului, gala dansului popular şi balul strugurilor; Noiembrie: 13 noiembrie – Ziua Limbii Maghiare – cerc literar, simpozioane, recitaluri, etc.; Decembrie: pe 6 decembrie – organizarea serbării zilei de Moş Nicolae pentru copii preşcolari şi clasele elementare. Participă grădiniţele şi şcolile din Zalău. Alte manifestări cu caracter religios în aşteptarea Sărbătorilor de iarnă. Manifestări ocazionale și evenimente: publicații, cărți, editare monografii, etc., casa jocului şi creaţiei populare pentru copii, cerc literar, dans de şură pentru tineri, simpozioane de arte plastice, comemorarea evenimentelor aniversare: poeţi, scriitori, artişti, personalităţi, etc, diferite activităţi cu caracter sportiv.

■ Parteneriat cu Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj: Caravana culturii sălăjene; editarea și tipărirea de cărți și publicații diverse; asigurarea unor momente artistice la manifestările BJS; organizarea de târguri, festivaluri, saloane de carte; lecturi publice și conferințe; promovarea scriitorilor sălăjeni.

 ■ Parteneriate cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Centrul Culturii Tradiţionale Maramureş, Primăria orașului Șimleu Silvaniei, Primăria comunei Bocșa, Primăria comunei Cizer, Şcoala Gimnazială Vârşolţ, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei, Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău, Colegiul Naţional „Silvania” din Zalău, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj , Asociaţia „Alexandra Etno Iaz”,  Grupul Şcolar „Gh. Pop de Băseşti” Cehu Silvaniei, cu alte instituţii/fundaţii/asociaţii culturale.

 ■ Producţii susţinute de cursanţii secţiei Şcoala Populară de Arte şi Meserii (recitaluri folclorice, muzică clasică, uşoară, instrumentale, expoziţii de pictură).

 ■ Lecturi publice, conferințe (de cel puțin șase ori pe an), lansări de carte susţinute de scriitori din ţară şi din judeţ, în Sălaj şi în afara judeţului.

 ■ Spectacole realizate de secţia Ansamblul folcloric „Meseşul”, în judeţ, în ţară şi în străinătate, în funcţie de solicitări şi de posibilele parteneriate/colaborări cu CJS, primării şi alte instituţii.

 ■ Program de promovare a sediului instituţiei, al Centrului de Dezvoltare Culturală şi Turistică a Judeţului Sălaj. Colaborare cu CJS, cu alte instituții de cultură și ong-uri, şi pentru organizarea de diverse manifestări culturale în acest sediu. Dezvoltarea expoziției permanente de artă tradițională sălăjeană la sediul instituției, precum și a unei expoziții permanente de artă contemporană.

 ■ Sprijin pentru organizarea de expoziţii (pictură pe sticlă, pictură în sticlă, pictură pe pânză, pictură pe lemn, fotografii, lucru manual tradiţional etc.) la sediul instituţiei şi în judeţ, în ţară şi în străinătate.

 ■ Continuarea proiectelor  „Casa Etnos”/ „Casa Tradiţională”, „Acasă, ca demult”  în comunităţi din judeţul Sălaj. Colaborare cu primării şi asociaţii/fundaţii din judeţ. Şi pentru înzestrarea cu costume populare a formaţiilor specifice din judeţ, cu sprijinul Consiliului Judeţean Sălaj şi a primăriilor/consiliilor locale.

 ■ Continuarea proiectului „Caravana culturii sălăjene” în localităţi din judeţul Sălaj, în parteneriat cu diferite asociaţii şi fundaţii, cu primării şi alte instituţii de cultură. Deschiderea manifestării la nivel regional, național și internațional.

 ■ Sprijin financiar pentru proiectul „Vânătoare de fluturi” al artistului plastic Gheorghe Ilea (editare și tipărire catalog, expoziție), în parteneriat cu Primăria Zalău și Galeria Arcade 24 Bistrița.

 ■  Implicare/sprijin în proiectele :

 Lunar: Casa jocului şi  a creaţiei populare. Locul: Zalău. Organizatori: CCAJS, Asociaţia „Tancoska”. Persoane de contact:  Matyi Ştefan, Rózsa Róbert.

Lunar : Club de film - în parteneriat cu As. Katakomba. Persoane de contact: Matyi Ştefan, Csapo Huba.

Lunar : Cerc de teatru literar. Persoane de contact: Matyi Ştefan, Pusok Imola

Lunar:  Cerc literar. Locul: Zalău. Organizatori: CCAJS, Asociaţia Pro Zilah, Persoane de contact:  Matyi Ştefan, Kerekes Edit.

Trimestrial: Seară de dansuri populare – dans la şură. Locul: Zalău. Organizatori: CCAJS, Asociaţia Pro Zilah.Persoane de contact:  Matyi Ştefan, Kerekes Edit.

(alocări în funcţie de proiectele depuse, de bugetul instituţiei şi de aportul partenerilor.)

 ■ Dezvoltarea site-ului pe Internet al CCAJS, dezvoltarea site-ului revistei „Caiete Silvane”, inițierea și dezvoltarea unui site de prezentare a tradițiilor județului. Acţiuni de promovare/informare a instituţiei în mass-media locală, regională, naţională şi internaţională, precum şi în alte medii. Editarea şi tipărirea Anuarului Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi a altor publicaţii de prezentare/promovare a activităţilor specifice ale CCAJS.

 ■ Posibilitatea organizării unor tabere de dansuri populare pentru elevi și adulți în judeţ, în parteneriat cu instituţii şi organizaţii interesate.

 ■  Festivaluri de promovare a produselor tradiţionale/zonelor folclorice specifice judeţului Sălaj la sediul CCAJS şi în judeţ.

 ■ Expoziţii de artă contemporană şi artă tradiţională la sediul CCAJS. Posibilitatea creării/dezvoltării unei galerii/expoziții permanente de artă contemporană la CCAJS.

 ■ Organizarea unui târg/festival de carte la sediul CCAJS sau în municipiul Zalău, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Sălaj și alte instituții/ong-uri interesate.

 ■ Parteneriat cu Asociaţia Scriitorilor din Sălaj – întâlniri cu scriitori, lecturi publice, sprijin pentru editarea și tipărirea scrierilor membrilor AS, premii, schimburi culturale, posibilitatea organizării unei tabere estivale de creaţie literară.

■ Dezvoltarea seriei de lecturi publice și conferințe și prin organizarea unor prelegeri, pe diverse teme culturale de actualitate, susținute de profesori și oameni de cultură sălăjeni, la sediul CCAJS și în județ.

■ Posibilitatea organizării, cu sprijin divers, a unor festivaluri de muzică rock, festivaluri de teatru și de film. Sprijin pentru derularea unor acțiuni similare în județ.

■ Sprijin pentru promovarea artei și culturii sălăjene în țară și în străinătate (prin expoziții, lansări de carte, lecture publice, conferințe, spectacole etc.). În colaborare directă cu CJ și cu primării și instituții interesate.

 ■ Expoziție de fotografie/Editare album fotografic „Răstigniri sălăjene”; proiectul fotografic „Hoinar prin Sălaj”; continuarea proiectului „Case vechi și rosturi bătrânești”.

■ Cinemateca la sediul CCAJS (de cel puțin șase ori pe an). Colaborări cu școli, licee, instituții diverse, cu critici de teatru și film din țară și din străinătate.

 

Editura Caiete Silvane

Proiecte editoriale 2016 – 2017

 

(propuneri, realizabile și în funcție de alocările bugetare, de atragerea unor alte surse financiare, și cu sprijinul CJ, și de colaborarea cu autorii/editorii/deținătorii drepturilor.)

■  Valentin Meseşan, Poeme, Colecţia „Scriitori sălăjeni”;

■  Dionisie Stoica, Ioan P. Lazăr, Schiţă monografică a Sălajului, ediţia a II-a, Colecţia „Restituiri” (ediţia I, 1908);

■  Ioan Viorel Bădică, Varia (articole, studii, fragmente), Colecţia „Scriitori sălăjeni”;

■ Ioan Ardelean Senior, Oameni din Sălaj, ediţia a II-a, Colecţia „Restituiri”

(ediţia I, 1938);

■ Leontin Ghergariu, Bisericile de lemn din Sălaj, Colecţia „Restituiri”;

■  Du-te, dor, şi vino, dor - Folclor literar din Sălaj. Antologie alcătuită de Ştefan Goanţă şi Ion Piţoiu; ediţia a II-a, Colecţia „Ethnos”;

■  Silvia Bodea Sălăjan, Poveşti din lumea Taniei şi a lui Tudor, Colecţia „Scriitori sălăjeni”;

■ Cristina-Monica Moldoveanu, Cântece pe sub uşă, Colecţia „Poesis”;

■ Monica I. Costea, Poezica, Colecţia „Roman”;

■ Mihaela Opre, Imaginarul evanghelic apocrif al destinului hristic în romanul secolului XX, Colecţia „Eseu”;

■ Mihaela Bude, Ideea imperială în literatura central-europeană, Colecţia „Eseu”;

Cartea evreilor maghiari din Sălaj, Colecţia „Memoria”;

■ Ioan Maria Oros, Şeredeiu sau Miercurea de sub Meseş (1270-2015), Colecţia „Monografii”;

■ Ioan Maria Oros, Medalioane istoriografice şi destine literare, Colecţia „Memoria”;

■ Ioan Musca, Societăţi cultural-naţionale din Sălaj în epoca modernă (documente, manifestări, ecouri – 1870-1921), Colecţia „Restituiri”;

■ Cornel Grad, Trasări şi retrasări ale frontierei de vest a României (1918-1947). Contribuţia Armatei Române;

■ Cornel Grad, Spectrul Trianonului în relaţiile româno-maghiare;

■ Cornel Grad, Structurări şi restructurări teritorial-administrative în nord-vestul României;

■ Elena Musca, Meşteşugurile sălăjene între medieval şi contemporan;

Monografia județului Sălaj;

■ Camelia Burghele, Satele sălăjene și poveștile lor, vol V, VI, VII și VIII;

■ Simone Györfi, Povestiri;

■ Györfi – Deák György, Marea și eterna dragoste;

■ Marin Pop, Corneliu Coposu, activitatea jurnalistică; Documente privind Țara Codrului (Sălajul istoric), în colaborare cu Daniel Săbăceag;

■ Traian Dârjan, Culegere de folclor literar;

■ Augustin Gavra, Istoria orașului Cehu Silvaniei;

■ Mirel Matyas, Foto – Travel;

■ Maria și Grigorie Croitoru, Cealăii lumii, col. Ethnos;

■ Ileana  Grațiana Pop, Cântece și poezii; Monografia satului Ciumărna.

■ Doina Ira – Tăutan, Spitalul de nebuni;

■ Gheorghe Moga, Expresii și imagini;

■ Lucian Perța, Parodii.

Program permanent, în colaborare cu instituții, edituri din țară și din străinătate, de editare, tipărire și promovare a unor lucrări diverse aparținând oamenilor de cultură și politici, scriitorilor, istoricilor, cercetătorilor sălăjeni/născuți în județul Sălaj. Program permanent de sprijinire a editării, tipărării și promovării de monografii vizând spațiul sălăjean.

Notă : AGENDA PRINCIPALELOR MANIFESTĂRI/ACŢIUNI CULTURALE ÎN ANUL 2016 VA PUTEA FI MODIFICATĂ/ACTUALIZATĂ ÎN FUNCŢIE DE EVOLUŢIILE ALOCAŢIILOR BUGETARE, A APLICĂRII DE PROIECTE CU FINANŢARE DIVERSĂ ŞI A REALIZĂRII VENITURILOR INSTITUŢIEI. DATELE MANIFESTĂRILOR/ACŢIUNILOR CULTURALE POT FI MODIFICATE.

 

Manager,

Daniel Săuca