Agenda principalelor manifestări/acţiuni culturale în anul 2015

2015

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj

Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11

Tel./fax 0260-612870

 

Nr. 98/27 ianuarie 2015

 

Agenda principalelor manifestări/acţiuni culturale în anul 2015

 

 

 Agenda cuprinde la început o sinteză a principalelor manifestări mari organizate de Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, ca principal organizator, co-organizator sau partener. În continuare, agenda este detaliată pe fiecare lună a anului 2015, iar la final sunt consemnate Programe/Proiecte culturale/parteneriate/alte acţiuni. Agenda cuprinde intenţiile CCAJS, urmând ca aceasta să fie realizată în funcţie de alocările bugetare, de realizarea veniturilor instituţiei şi de alte elemente care pot constitui pericole sau avantaje pentru activitatea unei instituţii de cultură. Prezenta agendă a fost aprobată de Consiliul de Administrație al CCAJS în ședința din 30 ianuarie 2015.

 

I.                  Festivaluri şi festivaluri - concurs folclorice

 

1.      Festivalul – concurs judeţean de interpretare a cântecului popular sălăjean – vocal pentru preşcolari şi elevi clasele I – IV, 9 mai și 22-24 mai 2015. Locul de desfăşurare : Casa de Cultură Cehu Silvaniei și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Persoane de contact: Szöke Ana, Cristian Moldovan

2.     Festivalul Minorităţilor din Sălaj, ediţia a 5-a, 31 mai 2015. Loc de desfăşurare: municipiul Zalău. Persoană de contact : Matyi Ştefan.

3.     Festivalul – concurs judeţean de interpretare a cântecului popular sălăjean – vocal şi instrumental, „Mândru Cântec Sălăjean”, ediția a VIII-a,  22-24 mai 2015. Locul de desfăşurare: Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj. Persoană de contact : Cristian Moldovan.

4.     Festival – concurs naţional pentru tinere talente, „Tradiţii”, ediția a VI-a, 29-31 mai 2015. Locul de desfăşurare : Şimleu Silvaniei. Persoană de contact : Gavril Neaga

5.     Festivalul Cântecului şi Dansului Codrenesc, ediția a 17-a, 27- 28 Iunie 2015. Locul de desfăşurare: Cehu Silvaniei. Persoane de contact : Szöke Ana, Cristian Moldovan.

6.     Festivalul – concurs pentru ansambluri şi formaţii folclorice din Sălaj, „Dor de cântec şi de Joc”, ediția a XV-a, 19 Iulie 2015. Loc de desfăşurare: județul Sălaj. Persoane de contact : Ioan Sur, Cristian Moldovan.

7.     Festivalul Românilor de Pretutindeni, „La Fântâna Dorului”, ediția a XV-a, 10 – 13 iulie 2015. Locul de desfăşurare : Şimleu Silvaniei. Persoană de contact : Gavril Neaga.

8.     Festivalul internaţional de folclor şi meşteşuri artistice tradiţionale, „Someş, cântecele tale”, ediția a 29-a, 28-30 august 2015. Locul de desfăşurare : Jibou. Persoană de contact : Victor Pintea.

9.    Festivalul internaţional de folclor „Ecouri meseşene”, ediţia a 40-a, 28-30 august 2015. Loc de desfăşurare : Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, municipiul Zalău şi în judeţ. Persoane de contact : Daniel Săuca, Paula Pop – Taloş, Cristian Moldovan.

 

 

 

 

II.              Festivaluri/spectacole corale

 

1.      Festivalul coral internațional „Ecouri transilvane”, ediţia a 7-a, 30-31 mai 2015. Loc de desfăşurare : Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi alte spații din Zalău. Persoană de contact : Ioan Chezan.

2.     Spectacol coral închinat Învierii Domnului, „Lumina lui Hristos luminează tuturor”, 5 aprilie 2015. Loc de desfăşurare : Catedrala Episcopală Zalău. Persoană de contact : pr. Gabriel Gârdan.

3.     Festivaluri de colinde, „Venite Adoremus”, „In Excelsis Deo”, Zalău, Jibou, Festivalul de Colinde Tradiționale de la Cehu Silvaniei, Şimleu Silvaniei şi în alte localităţi din judeţul Sălaj, în cadrul programului de promovare a tradițiilor de iarnă.

 

III.          Festivaluri/literatură, arte vizuale

 

1.      Zilele revistei „Caiete Silvane”, ediţia a 8-a, 19 -22  martie 2015, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, în judeţ și la Cluj-Napoca, persoană de contact: Daniel Săuca.

2.     Festivalul „Primăvara Poeziei”, ediţia a 15-a, 24-25  aprilie 2015, CCAJS, persoane de contact Szoke Ana, Daniel Săuca.

3.     Simpozionul de Arte Vizuale „Arta în grădină”, ediţia a IV-a, august – septembrie 2015, Jibou, Grădina Botanică şi în judeţ. Persoană de contact: Radu Şerban.

4.     Muza Fest – Festivalul Artelor, ediţia a VII-a, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi alte spații din Zalău și din țară, septembrie – octombrie 2015, persoană de contact : Szabó Attila

 

IV.           Tabere/meşteşuguri, folclor, arte vizuale

 

1.      Tabăra de meşteşuguri tradiţionale, teatru, dans popular „Zsibai”, ediţia a 15-a, Cehu Silvaniei, 4-10 iulie 2015. Persoană de contact: Szoke Ana.

2.     Tabăra de pictură pe sticlă „Icoana din sufletul meu”, ediţia a VI-a, iulie – august 2015, Iaz, comuna Plopiş. Persoană de contact: Ligia Alexandra Bodea.

3.     Tabăra de pictură/arte plastice de la Jebucu, ediția a 20-a, în colaborare cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, persoană de contact Szabó Attila.

4.     Posibilitatea sprijinirii organizării unei tabere de învăţare a dansului popular românesc pentru elevi în Sălaj, a unor tabere ale jocului şi tradiţiei populare pentru copii și adulți, precum și a diverse tabere care se organizează în județul Sălaj și în afara lui.

 

V.                Proiecte de promovare a spaţiului şi patrimoniului cultural sălăjean

 

1.      Casa Ethnos / Casa tradiţională – realizarea în diferite localităţi din judeţ de case tradiţionale, funcţionale, cărţi de vizită ale comunităţilor, cu sprijinul CCAJS, CJ și al primăriilor locale.

2.      Editarea și tipărirea de monografii ale localităţilor/comunelor din Sălaj. Sprijin financiar pentru tipărire din partea CCAJS, în funcție de implicarea partenerilor. Editarea și tipărirea în colaborare cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, sub egida CJ, a Monografiei Județului Sălaj (2015-2016), a Monografiei Țării Codrului (2015-2016) și a altor monografii de interes județean, în colaborare cu diverși parteneri.

3.     Caravana culturii sălăjene, în diferite localităţi de judeţ și din afara lui, în țară și în străinătate, identificare şi omagiere de personalităţi ale locului, diverse spectacole, editare și tipărire de monografii, lansări de carte etc. În parteneriat cu CJ, Asociația culturală Jad și comunitățile/primăriile locale.

4. Realizarea unor site-uri, portaluri web, cd și dvd-uri de conservare și promovare a culturii tradiționale din județul Sălaj.

5. Editarea și tipărirea, sprijinirea apariției unor albume/monografii/diverse lucrări reprezentative pentru patrimoniul cultural sălăjean.

 

VI.           Proiecte de promovare a unor produse tradiţionale din Sălaj, obiceiuri, tradiţii, turism cultural

 

1.      Festivalul Vinului, ediţia a VII-a, județul Sălaj, în funcție de implicarea partenerilor și a instituțiilor responsabile. Persoană de contact: Cristian Moldovan.

2.     „La târg la…” Manifestare de promovare a produselor și obiceiurilor tradiționale din județul Sălaj, septembrie – octombrie 2015, Surduc, Crasna, Cehu Silvaniei sau în alte comunități.  În colaborare directă cu Consiliul Judeţean Sălaj și primării din județ.

3.     Festivalul Cepei, Pericei. Alte festivaluri, manifestări diverse de promovare a produselor tradiționale, în colaborare cu comunitățile locale și diverse ong-uri.

4.     Posibilitatea organizării, la CCAJS sau în alte localităţi din judeţ, de manifestări și cursuri destinate promovării produselor și meseriilor tradiţionale din judeţ (olărit, cusătorie - țesătorie, împletit nuiele, clopărit etc).

 

 VII.       Festivaluri de teatru

 

1.      Festivalul – concurs naţional de teatru „Padif”, ediția a 17-a, Cehu Silvaniei, 23-25 octombrie 2015. Persoană de contact: Bodea Gheorghe.

2.     Festivalul Judeţean de Teatru pentru Elevi, ediţia a V-a, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, 20-22 noiembrie 2015. Persoane de contact: Daniel Săuca, Cristian Moldovan.

3.     Sprijin pentru susținerea de diverse spectacole de teatru dramatic, de comedie și de păpuși, la sediul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și în județ.

4.     Posibilitatea sprijinirii organizării de diverse spectacole/tabere de teatru în judeţ, cursuri de actorie şi regie, cu trupe de teatru din străinătate, din ţară şi din judeţ.

 5. Dezvoltarea proiectului „Cultura în șură”, în parteneriat cu Asociația Jad și primării din județ, ce presupune organizarea unei tabere de creație (atelier teatral) și a unei caravane teatrale în județ, în limba română și în limba maghiară.

 

VIII.     Proiecte finanţate de CCAJS

 

În bugetul CCAJS pe anul 2015 va fi cuprinsă suma de 40.000 RON pentru finanţarea nerambursabilă de către instituţie a unor proiecte culturale ce vizează spaţiul sălăjean. Finanţarea se va acorda conform unui concurs de proiecte, în concordanţă cu prevederile legale în domeniu. Sesiunea de finanţare va fi deschisă în lunile februarie/martie, imediat după aprobarea bugetului CCAJS pe anul 2015.

 

 

Ianuarie 2015

 

■ 15 ianuarie – Ziua Culturii Naţionale. Sprijin pentru desfășurarea de manifestări diverse în Zalău și în județ.

 ■ 14-15 ianuarie – Concurs interjudeţean de compoziție plastică și recitare „Sub steaua lui Mihai Eminescu”. Locul: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Horoatu Crasnei. Organizatori: CCAJS, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Horoatu Crasnei. Persoană de contact: Ioan Sur.

■ 15  ianuarie – lectură publică Rodica Marian. Locul: CNS Zalău. Persoană de contact: Daniel Săuca. (În cursul anului 2015 vom organiza cel puţin şase lecturi publice și conferințe, cu invitaţi scriitori de renume din România şi din străinătate, în parteneriat cu Asociaţia Culturală „JAD”, Asociaţia Scriitorilor din Sălaj, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj şi Cenaclul literar „Silvania”.)

■ 22 ianuarie – Ziua Culturii Maghiare. Locul: Galeria de Artă „Ioan Sima” Zalău. Organizatori: Asociaţia culturală „Szilagy Tarsasag”, UDMR Sălaj. Persoană de contact: Gaspar Attila.

■ 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române. Implicare în organizarea manifestărilor coordonate de Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean Sălaj. Locul: Zalău și județ. Persoană de contact: Daniel Săuca.

■ 24 ianuarie – Concursul județean de povești „Pe aripile basmelor”, Vîrșolț. Organizatori: Școala Gimnazială Vîrșolț, CCAJS.

 ■ 25 ianuarie – „Hora Unirii la Iaz” – spectacol folcloric oferit de secţia Ansamblul folcloric „Meseşul”. Locul: Satul Iaz, Comuna Plopiş. Organizatori: CCAJS, Primăria Plopiş, Şcoala Gimnazială Plopiş. Persoane de contact: Paula Taloş, Alexandru Bodea.

 

Februarie 2015

 

■ 8 februarie -  manifestare cultural la Bădăcin, „Iuliu Maniu, simbolul speranței și al dorinței de libertate”, în parteneriat cu Parohia Greco-catolică Bădăcin. Persoană de contact: pr. Cristian Borz.

■  februarie – Farsang, obicei tradiţional maghiar. Locul: Zalău, Cehu Silvaniei. Organizatori: CCAJS, Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei. Persoane de contact: Matyi Ştefan şi Szoke Ana.

■  februarie – spectacol aniversar „Corul Gloria Dei – 25 de ani”. Persoană de contact: Maria Porumb. Sprijin și pentru editarea și tipărirea unui volum dedicat aniversării.

 ■ 28 februarie - Târg de mărţişoare tradiţionale. Locul: Sala „Dialoguri Europene” a CCAJS. Organizatori: CCAJS. Persoană de contact: Cristian Moldovan

■ 28 februarie – Gala Culturii Sălăjene. Sprijin pentru organizarea evenimentului. Persoană de contact: Doina Cociș.

 

Martie 2015

 

■  martie – Festival-concurs judeţean de recitare a poeziilor umoristice. Persoană de contact: Szoke Ana.

■   Sprijin pentru organizarea de diferite manifestări culturale dedicate Zilei de 8 Martie.

■ 6-8 martie – Sălajul la Szeged. Prezentare de mărțișoare tradiționale, obiceiuri, publicații diverse reprezentative pentru județ. În colaborare cu Consulatul General al României la Szeged, Ungaria. Persoană de contact: Daniel Săuca.

 ■ 15 martie – Ziua maghiarilor de pretutindeni. Locul: Zalău. Organizatori: UDMR, Asociaţia „ProZilah”, CCAJS partener. Persoană de contact: Matyi Ştefan.

■ 19 - 22 martie – a VIII-a ediţie a Zilelor revistei „Caiete Silvane”. Locul: Zalău, judeţ și la Cluj-Napoca. Organizatori: CJ, CCAJS. Persoană de contact: Daniel Săuca. Împlinirea a 10 ani de la apariția primului număr al noii serii a revistei. Jurizarea lucrărilor trimise pentru Concursul de debut al Editurii „Caiete Silvane” și publicarea cărților premiate. Colaborare cu Asociația Colecționarilor din Sălaj pentru emiterea unui plic aniversar „Caiete Silvane – 10 ani”.

 ■ 20 martie – Concurs de recitări de poezie „Kányádi Sándor” – faza judeţeană. Locul: Vârşolţ. Organizatori: Şcoala Gimnazială şi Primăria Vârşolţ, Fundaţia „Varsa”, CCAJS. Persoană de contact: Szoke Ana.

■ 20 martie – Concursul de interpretare „Voces Primavera”. Sprijin pentru organizarea evenimentului. Persoană de contact: Titus Câmpean.

 

Aprilie 2015

 

■ 5 aprilie – Spectacol coral închinat Învierii Domnului, „Lumina lui Hristos luminează tuturor”. Locul: Catedrala Episcopală Zalău. Organizatori: CCAJS, Episcopia Sălajului. Persoană de contact: Cristian Moldovan.

■ 18 aprilie – Ziua Mondială a Monumentelor. Sprijin pentru organizarea evenimentului. Persoană de contact: Doina Cociș.

 ■ 24-25 aprilie – a XV-a ediţie a Festivalului „Primăvara Poeziei”, concurs de recitare a poeziei, în limbile română şi maghiară, editare volum bilingv „Primăvara Poeziei XV”. Locul: Zalău. Organizatori: CJ, CCAJS, Inspectoratul Şcolar, Primăria Zalău. Persoane de contact: Szoke Ana, Daniel Săuca.

 

Mai 2015

 

 ■ mai – Măsurişul de la Pria. Serbare pastorală. Locul: Măgura Priei, comuna Cizer. Organizatori: Primăria Cizer, CCAJS, Şcoala Generală Cizer. Persoană de contact: Cristian Moldovan.

 ■ 9 mai – Sesiune ştiinţifică „Cercetări sălăjene”. Locul: Zalău şi judeţ. Organizatori: CCAJS, parteneri. Persoană de contact: Szoke Ana.

■ 9-10 mai – Concursul  național de interpretare „Viva la musica”. CCAJS, partener. Persoană de contact: Titus Câmpean.

■ 8-10 mai - Concurs de recitări de poezie „Kányádi Sándor” – faza naţională. Locul: Vârşolţ. Organizatori: Şcoala Gimnazială şi Primăria Vârşolţ, CCAJS.Persoană de contact: Szoke Ana.

 ■ 9 mai și 22-24 mai – Festival – concurs judeţean de interpretare de cântece populare româneşti şi maghiare pentru preşcolari şi şcolari. Locul: Cehu Silvaniei și Zalău. Organizatori: CCAJS, Primăria şi Casa de Cultură Cehu, Inspectoratul Şcolar. Persoane de contact: Cristian Moldovan, Szoke Ana.

 ■ 22-24 mai – a VIII-a ediţie a Festivalului-Concurs „Mândru Cântec Sălăjean” pentru solişti vocali şi instrumentişti. Locul: Zalău. Organizatori: CCAJS. Persoană de contact: Cristian Moldovan.

■ 23 mai – Târgul Colecționarilor, ediția a III-a. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în colaborare cu Asociația Colecționarilor din Sălaj.

■ 29-31 mai – Concursul național „Tradiții”, Șimleu Silvaniei. Persoană de contact: Gavril Neaga.

■ 30-31 mai. Ediția a VII-a a Festivalului coral „Ecouri transilvane”. Zalău. Persoană de contact: Ioan Chezan.

■ 31 mai – a V-a ediţie a Festivalului Minorităţilor din Sălaj. Locul: Zalău. Organizatori: CJ, CCAJS, UDMR Sălaj. Persoană de contact: Matyi Ştefan.

 

Iunie 2015

 

■ 6 iunie – Festivalul concurs de interpretare a cântecului popular maghiar „Sunt fecior de sălăjean”. Locul: sediul CCAJS. Organizatori: CCAJS, Asociația „Szilagy Tarsasag”. Persoană de contact: Gaspar Attila.

 ■ 27 – 28  iunie – Festivalul Naţional al Cântecului şi Dansului Codrenesc. Locul: Cehu Silvaniei. Organizatori: Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei, CCAJS, Asociaţia culturală „Plaiuri codreneşti”. Persoane de contact: Szoke Ana, Cristian Moldovan.

■ Iunie – iulie 2015, a II-a ediție a Universității de vară interdisciplinare Transilvania, parteneri Ordinul Arhitecților din România, Primăria Zalău, Direcția de Cultură Sălaj. Sprijin pentru organizarea evenimentului. Persoană de contact: Doina Cociș.

 

Iulie 2015

 

■ 4 - 10 iulie – Tabără pentru învăţarea dansurilor populare maghiare şi a meşteşugurilor populare din Sălaj, teatru popular. Locul: Cehu Silvaniei. Organizatori: CCAJS, Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei. Persoană de contact: Szoke Ana.

■  10  - 13 iulie – „La Fântâna Dorului” – festival internaţional de folclor pentru românii de pretutindeni. Locul: Şimleu Silvaniei şi judeţ. Organizatori: Asociaţia „La Fântâna dorului”, Clubul Copiilor Şimleu Silvaniei, CCAJS. Persoană de contact: Gavril Neaga.

 ■  19 iulie – a XV-a ediţie a Festivalului-concurs judeţean pentru formaţii/ ansambluri de dansuri populare „Dor de cântec  şi de joc”. Locul: Horoatu Crasnei/județ. Organizatori: CCAJS. Persoană de contact: Ioan Sur.

 ■ iulie-august – Tabără de pictură pe sticlă „Icoana din sufletul meu”. Locul: satul Iaz, comuna Plopiş. Organizatori: Asociaţia „Alexandra Etno Iaz”, CCAJS. Persoană de contact: Ligia Bodea, Alexandru Bodea.

 

August 2015

 

■ 28 – 30 august – Festivalul internaţional de folclor şi meşteşuguri artistice tradiţionale „Someş, cântecele tale”. Locul: Jibou. Organizatori: Clubul Copiilor Jibou, CCAJS. Persoană de contact: Victor Pintea.

 ■ 28-30 august - a 40-a ediţie a Festivalului folcloric internaţional „Ecouri Meseşene”. Loc: CCAJS, Jibou și județ. Organizatori: CJ, CCAJS. Persoane de contact: Daniel Săuca, Cristian Moldovan, Paula Taloş.

 ■ 30 – 31 august – Zilele culturale „Tovishat”. Locul: Cehu Silvaniei. Organizatori: Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei, CCAJS. Persoană de contact: Szoke Ana.

 

Septembrie 2015

 

■ „La  târg la…”, septembrie – octombrie 2015 (sau în alte perioade), Crasna, Surduc, Cehu Silvaniei, în colaborare cu primăriile și comunitățile locale, sub egida Consiliului Județean Sălaj. Persoane de contact: Daniel Săuca, Cristian Moldovan.

 ■ 19-20 septembrie – Ziua maghiarilor din Sălaj. Locul: Zalău Organizatori: UDMR Sălaj, CCAJS. Persoană de contact: Matyi Ştefan.

■ 19 – 20 septembrie, „Târgul olarilor”, ediția a II-a, în colaborare cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și alți parteneri. Persoane de contact: Szabo Attila și Csibi Csaba.

 ■ septembrie/octombrie – Muza Fest – Festivalul artelor. Locul: CCAJS, Galeriile de artă „I. Sima”, județ, posibilitatea deschiderii festivalului spre alte orașe din Transilvania. Organizatori: parteneriat de organizare între Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă şi CCAJS, cu sprijinul CJ Sălaj și diverși parteneri. Persoană de contact: Szabo Attila.

  ■ 19-20 septembrie. Festivalul de umor„Cucuruz, mălai de toamnă”, ediția a VII-a, în parteneriat cu Casa de Cultură Jibou. Persoană de contact: Mihai Petriș.

■ Zilele Europene ale Patrimoniului, Simpozion național cu tema „Patrimoniul cultural național poate produce plusvaloare pentru comunitate?”, sprijin pentru organizarea evenimentului. Persoană de contact: Doina Cociș.

 

Octombrie 2015

■ 1 octombrie – 5 ani de la înființarea Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Manifestări diverse dedicate evenimentului. Editarea și tipărirea unui plic aniversar în colaborare cu Asociația Colecționarilor din Sălaj.

 ■ octombrie – Sărbătoarea strugurilor. Locul: Zalău. Organizatori: Primăria Zalău, Asociaţia „ProZilah”, CCAJS.

 ■ 23 - 25 octombrie – Concursul Naţional de Teatru „Padif”. Locul: Cehu Silvaniei. Organizatori: Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei, CCAJS. Persoană de contact: Bodea Gheorghe.

 

Noiembrie 2015

 

■ 8 noiembrie – Concurs judeţean „Seara poveştilor populare”. Locul: Cehu Silvaniei. Organizatori:  Primăria şi Casa de Cultură Cehu Silvaniei, CCAJS. Persoană de contact: Szoke Ana.

 ■ 20 - 22 noiembrie – a IV-a ediţie a Festivalului-concurs judeţean de teatru pentru elevi. Locul: CCAJS. Organizatori: CJS, CCAJS, Inspectoratul Şcolar Judeţean. Persoane de contact: Daniel Săuca, Cristian Moldovan.

 

Decembrie 2015

 

■ Program judeţean de promovare a tradiţiilor de iarnă în judeţul Sălaj, Cehu Silvaniei, Jibou, Şimleu Silvaniei, Plopiş, Zalău, diferite biserici din judeţ. Parteneriate cu CJS, primării, şcoli, Episcopia Sălajului şi parohii ortodoxe, Protopopiatul greco-catolic Zalău, alte culte, festivaluri/spectacole de colinde și muzică sacră, festival județean de obiceiuri de iarnă.

■ Activităţi culturale organizate cu ocazia zilei Sf. Nicolae. Parteneriat cu ong-uri și instituții școlare.

 

 Programe/Proiecte culturale/parteneriate/alte acţiuni:

 

 ■ Cu Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, Primăria Municipiului Zalău, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Sălaj, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Biblioteca Judeţeană „Ioniţă Scipione Bădescu” Zalău, Universitatea „Vasile Goldiş” filiala Zalău şi Cenaclul „Silvania”  pentru editarea şi tipărirea lunar a revistei de cultură „Caiete Silvane” şi de suplimente ale acestei reviste.

■ Parteneriat cu Episcopia Sălajului pentru organizarea și finanțarea următoarelor manifestări: Concertul coral ecumenic de Florii, „Lumina lui Hristos luminează tuturor!”, duminică, 5 aprilie 2015, la catedrala episcopală din Zalău. Participă coruri de la comunitățile parohiale ortodoxe, greco-catolice, romano-catolice și reformate din municipiul Zalău; Festivalul de pricesne „Aproape de cer!”, vineri, 10 aprilie 2015, la catedrala episcopală din Zalău. Participă elevi din clasele primare de la Școlile din Municipiul Zalău; Concursul Național „Biserica - locaș de închinare”, februarie-iunie 2015. Concursul se adresează elevilor din întreaga țară și are trei secțiuni, desen, colaj și fotografie; Festivalul de pricesne mariane „Maică pururea fecioară”, duminică 9 august 2015, Mănăstirea Rus. Participă grupuri de copii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului; Festivalul de datini și obiceiuri de Crăciun „Slobozâ-ne gazdă în tindă”, luna decembrie 2015. Participă grupuri de copii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului.

 ■ Cu Casa de Cultură şi Primăria Cehu Silvaniei pentru organizarea în luna iulie a.c. a unei Tabere pentru învăţarea dansurilor populare maghiare şi a meşteşugurilor tradiţionale din Sălaj, precum şi pentru alte programe şi proiecte culturale, inclusiv sprijinirea ansamblului folcloric local. Cu Casa de Cultură Jibou pentru sprijinirea ansamblului folcloric local. Posibilitatea dezvoltării sprijinului și pentru alte ansambluri folclorice din județ.

 ■  Cu Sălăjeanul TV, Regio TV și Hora TV, și alte televiziuni locale și naționale, media locală, regională și națională în vederea promovării tradiţiilor, obiceiurilor, muzicii populare şi a tinerilor solişti din judeţ, a activităţii în general a CCAJS.

 ■ Alte festivaluri, sărbători naţionale, spectacole folclorice, comemorări, „Întâlniri cu fiii satului”- în funcţie de posibilităţile materiale ale CCAJS şi solicitărilor unor primării, comunităţi locale etc. şi de alocările de la CJS.

 ■  Publicarea de cărţi diverse, monografii la Editura „Caiete Silvane”. În cazul monografiilor, CCAJS va suporta de regulă jumătate din costurile de tipar. În acest scop, se vor realiza parteneriate cu solicitanţii/autorii respectivelor monografii, precum şi cu diverşi sponsori/finanţatori.

 ■ Sprijinirea apariţiei monografiei „Maghiarii din Sălaj”, vol. II și a altor cărți, publicații ale minorităților din județ.

 ■  Realizarea unor CD-uri (DVD-uri) cu cântece populare sălăjene; realizarea unor albume ale judeţului Sălaj, din diferite perspective. Realizarea de înregistrări/albume ale Ansamblului folcloric „Meseşul” şi ale colaboratorilor acestuia.

 ■  Sprijinirea, ca partener, a apariţiei revistei „Hepehupa” – 4 numere pe an.

 ■  Implicare în proiectul „Concurs naţional de muzică populară pentru tinere talente  «Tradiţii»”. Parteneri – Asociaţia Culturală „La Fântâna Dorului”; Clubul Copiilor Şimleu Silvaniei.

 ■  Precum şi în Festivalul internaţional de folclor pentru românii de pretutindeni „La Fântâna Dorului”. Parteneri – Asociaţia Culturală „La Fântâna Dorului”, Clubul Copiilor Şimleu Silvaniei.

 ■ Realizarea de studii, cercetări privind starea etno-folclorică şi culturală a judeţului, colaborare cu instituţii/institute de cercetare, universitare şi academice, sprijinirea apariţiei unor monografii dedicate Sălajului şi regiunii de NV, organizarea de spectacole folclorice, muzicale, literare şi diverse cu instituţii similare din ţară şi din străinătate.

 ■ Parteneriat cu Instituţia Prefectului Sălaj pentru realizarea, cu sprijinul logistic şi/sau financiar al CCJAS, a următoarelor manifestări în anul 2015 : 24 ianuarie (spectacol festiv) ; 29 aprilie (moment artistic cu ocazia Zilei Veteranilor de Război); 9 mai (activităţi de tineret/concursuri) ; Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor, Concurs „Eroii sălăjeni şi faptele lor ”, realizarea unui supliment al revistei „Caiete Silvane”, miniconcert fanfară) ; 26 iunie, Ziua Drapelului ; 29 iulie, Ziua Imnului Naţional ; 3 august, victoria lui Mihai Viteazul de la Guruslău ; 9 septembrie – Treznea – lansarea suplimentului „Eroii sălăjeni şi faptele lor ” ; 14 septembrie, Ip; 1 octombrie – Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice (moment artistic) ; 25 octombrie – Ziua Armatei Române ; 1 Decembrie – Ziua Naţională a României (spectacol festiv) ; 8 Decembrie – Ziua Constituţiei ; 22 Decembrie – Ziua Revoluţiei Române (concert colinde). Posibilitatea editării unei broşuri de prezentare a judeţului Sălaj și a altor materiale/publicații specifice.

 ■ Parteneriate cu Centrul Culturii Tradiţionale Maramureş, Primăria comunei Cizer, Şcoala Gimnazială Vârşolţ, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei, Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău, Colegiul Naţional „Silvania” din Zalău, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, Asociaţia Someş Uileac, Asociaţia „Alexandra Etno Iaz”,  Grupul Şcolar „Gh. Pop de Băseşti” Cehu Silvaniei, cu alte instituţii/fundaţii/asociaţii culturale.

 ■ Producţii susţinute de cursanţii secţiei Şcoala Populară de Arte şi Meserii (recitaluri folclorice, muzică clasică, uşoară, instrumentale, expoziţii de pictură).

 ■ Lecturi publice, conferințe, lansări de carte susţinute de scriitori din ţară şi din judeţ, în Sălaj şi în afara judeţului.

 ■ Spectacole realizate de secţia Ansamblul folcloric „Meseşul”, în judeţ, în ţară şi în străinătate, în funcţie de solicitări şi de posibilele parteneriate/colaborări cu CJS, primării şi alte instituţii.

 ■ Program de promovare a noului sediu al instituţiei, al Centrului de Dezvoltare Culturală şi Turistică a Judeţului Sălaj. Colaborare cu CJS, şi pentru organizarea de diverse manifestări culturale în acest nou sediu. Dezvoltarea expoziției permanente de artă tradițională sălăjeană la sediul instituției, precum și dezvoltarea expoziției permanente de artă contemporană.

 ■ Sprijin pentru şi organizarea de expoziţii ( pictură pe sticlă, pictură în sticlă, pictură pe pânză, pictură pe lemn, fotografii, lucru manual tradiţional etc.) la sediul instituţiei şi în alte locaţii, în judeţ, în ţară şi în străinătate.

 ■ Continuarea proiectelor  „Casa Etnos”/ „Casa Tradiţională”, „Acasă, ca demult”, „Luminile Codrului”  în comunităţi din judeţul Sălaj și din alte județe, în zone limitrofe județului nostru. Colaborare cu primării şi asociaţii/fundaţii din judeţ. Şi pentru înzestrarea cu costume populare a formaţiilor specifice din judeţ, cu sprijinul Consiliului Judeţean Sălaj şi a primăriilor/consiliilor locale.

 ■ Continuarea proiectului „Caravana culturii sălăjene” în localităţi din judeţul Sălaj, în parteneriat cu Asociaţia culturală JAD, cu diferite asociaţii şi fundaţii, cu primării şi alte instituţii de cultură. Deschiderea manifestării la nivel regional, național și internațional.

 ■ Sprijin financiar pentru proiectul expozițional „Ilea – Komives”, în parteneriat cu Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Galeria Arcade Bistrița, Universitatea de Artă și Design Cluj și Consiliul Județean Sălaj.

 ■  Implicare/sprijin în proiectele :

 Lunar: Casa jocului şi  a creaţiei populare. Locul: CCAJS. Organizatori: CCAJS, Asociaţia „Tancoska”. Persoane de contact:  Matyi Ştefan, Rózsa Róbert.

Lunar : Club de film - în parteneriat cu As. Katakomba. Persoană de contact: Matyi Ştefan, Csapo Huba.

Lunar : Cerc de teatru literar. Persoană de contact: Matyi Ştefan, Pusok Imola

Lunar:  Cerc literar. Locul: Zalău. Organizatori: CCAJS, Asociaţia Pro Zilah,          Persoană de contact:  Matyi Ştefan, Kerekes Edit.

Trimestrial: Seară de dansuri populare – dans la şură. Locul: Zalău. Organizatori: CCAJS, Asociaţia Pro Zilah.Persoane de contact:  Matyi Ştefan, Kerekes Edit.

■ Dezvoltarea site-ului pe Internet al CCAJS, dezvoltarea site-ului revistei „Caiete Silvane”, inițierea și dezvoltarea unui site de prezentare a tradițiilor județului. Acţiuni de promovare/informare a instituţiei în mass-media locală, regională, naţională şi internaţională, precum şi în alte medii. Editarea şi tipărirea Anuarului Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi a altor publicaţii de prezentare/promovare a activităţilor specifice ale CCAJS.

 ■ Posibilitatea organizării unor tabere de dansuri populare pentru elevi și adulți în judeţ, în parteneriat cu instituţii şi organizaţii interesate.

 ■  Posibilitatea organizării unui festival de promovare a produselor tradiţionale/zonelor folclorice specifice judeţului Sălaj la sediul CCAJS şi în alte locaţii din judeţ.

 ■ Expoziţii de artă contemporană şi artă tradiţională la sediul CCAJS.

 ■ Organizarea unui târg/festival de carte la sediul CCAJS sau în municipiul Zalău, în parteneriat cu diverși parteneri și alte instituții/ong-uri interesate.

 ■ Sprijinirea proiectului „Ceramica de Zalău” în colaborare cu Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău (simpozion cu muzeografi şi colecţionari, elaborarea, editarea unui album).

 ■ Parteneriat cu Asociaţia Scriitorilor din Sălaj – întâlniri cu scriitori, lecturi publice, sprijin pentru editarea și tipărirea scrierilor membrilor AS, premii, schimburi culturale, posibilitatea organizării unei tabere estivale de creaţie literară.

■ Dezvoltarea seriei de lecturi publice și conferințe și prin organizarea unor prelegeri, pe diverse teme culturale de actualitate susținute de profesori și oameni de cultură sălăjeni, la sediul CCAJS și în județ.

■ Posibilitatea organizării, cu sprijin divers, a unor festivaluri de muzică rock, festivaluri de teatru și de film. Sprijin pentru derularea unor acțiuni similare în județ.

■ Sprijin pentru promovarea artei și culturii sălăjene în țară și în străinătate (prin expoziții, lansări de carte, lecture publice, conferințe, spectacole etc.). În colaborare directă cu CJ și cu primării și instituții interesate.

 ■ Parteneriat cu Asociația Colecționarilor din Sălaj și cu alte asociații de profil pentru realizarea și dezvoltarea de diverse proiecte cultural, în Zalău și în județ.

■ Sprijinirea organizării de diverse tabere de cercetare etnologică și etnografică în județ și în afara lui, în colaborare cu instituții de învățământ superior și academic.

■ Sprijin pentru realizarea proiectului „Casa vechi și rosturi bătrânești” în parteneriat cu Asociația „Alexandra Etno Iaz”, Primăria comunei Plopiș, Primăria comunei Valcău, Școala Gimnazială Plopiș și Școala Gimnazială Valcău.

 

Editura Caiete Silvane

Proiecte editoriale 2015 - 2016

(propuneri, realizabile și în funcție de alocările bugetare, de atragerea unor alte surse financiare, și cu sprijinul CJ, și de colaborarea cu autorii/editorii/deținătorii drepturilor.)

Simion Bărnuţiu, Pedagogia, ediţia a II-a, Colecţia „Restituiri” (ediţia I, 1870);

Valentin Meseşan, Poeme, Colecţia „Scriitori sălăjeni”;

Camelia Burghele, Şapte zile în Ţara Silvaniei, ed. a II-a;

Camelia Burghele, Satele sălăjene. Repere antropologice;

Marin Pop, Corneliu Coposu şi Blajul;

Marin Pop, Corespondenţă şi scrieri inedite sub lupa Securităţii;

Daniel Săuca, La centru, prin nord-vest;

Viorel Mureşan, Colecţia de călimări 3;

Viorel Tăutan, Poeme;

Marcel Lucaciu, Poeme;

Daniel Hoblea, Gâlceava himerelor, ed. a II-a;

Gheorghe Moga, Cuvinte despre cărți/cărți despre cuvinte;

Ioan Pop, roman;

Stoica Dionisie, Ioan P. Lazăr, Schiţă monografică a Sălajului, ediţia a II-a, Colecţia „Restituiri” (ediţia I, 1908);

Leontin Ghergariu, Bisericile de lemn din Sălaj;

Ioan Viorel Bădică, Varia (articole, studii, fragmente), Colecţia „Scriitori sălăjeni”;

Ioan Ardelean Senior, Oameni din Sălaj, ediţia a II-a, Colecţia „Restituiri”

(ediţia I, 1938);

Ştefan Goanţă, Memoria Sălajului (reeditare), Colecţia „Ehnos”;

Du-te, dor, şi vino, dor - Folclor literar din Sălaj. Antologie alcătuită de Ştefan Goanţă şi Ion Piţoiu; ediţia a II-a, Colecţia „Ethnos”;

Maria Porumb, Corul „Gloria Dei” – 25 de ani de activitate”;

Sebastian Olaru – Volum de promovare a județului Sălaj;

Dicţionarul aşezărilor sălăjene (ediţia a II-a);

Ileana Graţiana Pop, Monografia satului Ciumărna;

Ileana Graţiana Pop – Despre viaţa şi activitatea...;

Victor Cioban – traduceri din literatura engleză;

Simone Györfi, Păstorul poveștilor;

Györfi – Deák György, Însemnări sălăjene.

Program continuu de sprijinire a autorilor sălăjeni (prin naștere sau prin locuire) pentru editarea și tipărirea de cărți diverse, la editura CCAJS și la alte edituri din țară și din străinătate.

 

Notă : AGENDA PRINCIPALELOR MANIFESTĂRI/ACŢIUNI CULTURALE ÎN ANUL 2015 VA PUTEA FI MODIFICATĂ/ACTUALIZATĂ ÎN FUNCŢIE DE EVOLUŢIILE ALOCAŢIILOR BUGETARE, A APLICĂRII DE PROIECTE CU FINANŢARE DIVERSĂ ŞI A REALIZĂRII VENITURILOR INSTITUŢIEI. DATELE MANIFESTĂRILOR/ACŢIUNILOR CULTURALE POT FI MODIFICATE.

 

Manager,

Daniel Săuca