• Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale

  Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale

  Secţia Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale face parte din structura organizatorică a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj. În prezent, conducerea secţiei Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, este asigurată de prof. Cristian Moldovan şi are ca personal: - Daniel Hoblea – referent tipărituri; - Szőke Ana – referent; - Bálint Tibor – referent; - Ligia Alexandra Bodea – referent; - An

 • Şcoala Populară de Arte şi Meserii

  Şcoala Populară de Arte şi Meserii

  La data de 1 septembrie 1974 se înființează Școala Populara de Artă Zalău, ca instituție de cultură cu profil de învățământ artistic în subordinea Comitetului de Cultură și Educație Socialistă a Județului Sălaj, ulterior în subordinea Consiliului Județean Sălaj.  Școala are menirea de a conserva, valorifica și transmite valorile artistice și morale ale comunității locale, precum și a patrimoniului cultural național și universal. Din 1 octombrie 2010, Școala Pop

 • Ansamblul Folcloric „Meseşul”

  Ansamblul Folcloric „Meseşul”

  Ansamblul Folcloric „Meseşul” – ansamblu reprezentativ al judeţului Sălaj – a luat fiinţă în 1996, având un efectiv de 52 de persoane, secţia română şi secţia maghiară. De-a lungul timpului – în subordinea Consiliului Judeţean Sălaj – a activat în diverse formule instituţionale, astăzi fiind secţie a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, centru condus de Daniel Săuca. Conducerea secţiei este asigurată de Paula Taloş Pop.  De 16 ani, „Mese

 • Editura „Caiete Silvane”

  Editura „Caiete Silvane”

  Editează şi difuzează reviste, cărţi, precum şi alte publicaţii privind activitatea culturală a Centrului, pentru îndeplinirea obiectivelor instituţiei; răspunde de asigurarea bazei materiale necesară editarii şi difuzării publicaţiilor editate; răspunde de elaborarea şi derularea unor proiecte de editare şi difuzare a materialelor şi lucrărilor de specialitate realizate la nivelul centrului, în format print, audio şi on-line; organizează şi/sau participă la activit

Evenimente

Bal Joc Tradițional la Bădăcin

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj Primăria Comunei Pericei Centrul de Informare și Marketing Turistic Pericei și Grupul Dealul Țarinii Vă invită la Balul Joc Tradițional

Vezi toate evenimetele

Editura Caiete Silvane

Cronici duminicale

Marcel Lucaciu, Cronici duminicale, Editura Caiete Silvane și Editura Școala Ardeleană, Zalău,

De gardă la Echinox

Viorel Mureșan, De gardă la Echinox, Editura Caiete Silvane, Colecția „Scriitori sălăjeni”

Repere privind educația reformată din Zalău. Perioada interbelică (1919-1939)

Balogh Lucian-Claudiu, „Repere privind educaţia reformată din Zalău. Perioada interbelică (191

Mişcarea de rezistenţă anticomunistă din comuna Cristolţ, judeţul Sălaj (1947-1949)

Livia Cheșeli, Mişcarea de rezistenţă anticomunistă din comuna Cristolţ, judeţul Sălaj (1947

Ultimele galerii foto