• Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale

  Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale

  Secţia Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale face parte din structura organizatorică a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj. În prezent, conducerea secţiei Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, este asigurată de prof. Cristian Moldovan şi are ca personal: - Daniel Hoblea – referent tipărituri; - Szőke Ana – referent; - Bálint Tibor – referent; - Ligia Alexandra Bodea – referent; - An

 • Şcoala Populară de Arte şi Meserii

  Şcoala Populară de Arte şi Meserii

  La data de 1 septembrie 1974 se înființează Școala Populara de Artă Zalău, ca instituție de cultură cu profil de învățământ artistic în subordinea Comitetului de Cultură și Educație Socialistă a Județului Sălaj, ulterior în subordinea Consiliului Județean Sălaj.  Școala are menirea de a conserva, valorifica și transmite valorile artistice și morale ale comunității locale, precum și a patrimoniului cultural național și universal. Din 1 octombrie 2010, Școala Pop

 • Ansamblul Folcloric „Meseşul”

  Ansamblul Folcloric „Meseşul”

  Ansamblul Folcloric „Meseşul” – ansamblu reprezentativ al judeţului Sălaj – a luat fiinţă în 1996, având un efectiv de 52 de persoane, secţia română şi secţia maghiară. De-a lungul timpului – în subordinea Consiliului Judeţean Sălaj – a activat în diverse formule instituţionale, astăzi fiind secţie a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, centru condus de Daniel Săuca. Conducerea secţiei este asigurată de Paula Taloş Pop.  De 16 ani, „Mese

 • Editura „Caiete Silvane”

  Editura „Caiete Silvane”

  Editează şi difuzează reviste, cărţi, precum şi alte publicaţii privind activitatea culturală a Centrului, pentru îndeplinirea obiectivelor instituţiei; răspunde de asigurarea bazei materiale necesară editarii şi difuzării publicaţiilor editate; răspunde de elaborarea şi derularea unor proiecte de editare şi difuzare a materialelor şi lucrărilor de specialitate realizate la nivelul centrului, în format print, audio şi on-line; organizează şi/sau participă la activit

Noutăți

Peste 500 de spectatori din Sălaj au văzut teatru de vară la țară!

  Peste 500 de spectatori au fost prezenți în weekend-ul 9-11 august la cele trei reprezentați

Szabó K. István la Editura Caiete Silvane

Szabó K. István, Daniela Șilindean, Iluzia apartenenței/ A hovatartozás illúziója/ The Illus

Lansare de carte la Fizeș

Tia Sîrca, Fizeș – itinerarii afective (însemnări, reportaje, interviuri), Editura Caiete Silv

Editura Caiete Silvane

Răstolțu Mare și istoria neamului meu

Angela Maxim, Răstolțu Mare și istoria neamului meu, Editura Caiete Silvane, Colecția „Monog

Ciumărna – satul în care m-am născut

Ileana Grațiana Pop, Ciumărna – satul în care m-am născut, prefață de Marin Pop, Editura C

O inimă de fluture (versuri şi pasteluri)

Mihaela Călina Miclea, O inimă de fluture (versuri şi pasteluri), Editura Caiete Silvane, Colec

Nu te lăsa!

Artemiu Vanca, Nu te lăsa!, Editura Caiete Silvane, Colecția „Roman”, Zalău, 2019, carte ap

Ultimele galerii foto