Editura Cai" />


Câștigătorul concursului de debut al Editurii Caiete Silvane

Câștigătorul concursului de debut al Editurii Caiete Silvane

martie 2018

Editura Caiete Silvane, editura Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, instituţie a Consiliului Judeţean Sălaj, a organizat Concursul anual de debut, ediţia 2018, cuprinzând următoarele secţiuni: Poezie, Proză, Eseu, Critică şi istorie literară.

La ediţia din acest an s-au înscris: 10 concurenţi la secţiunea Poezie; 7 la secţiunea Proză; 2 la secţiunea Eseu.

Juriul concursului de debut al Editurii Caiete Silvane din anul 2016 a fost compus din: Viorel Mureşan, preşedinte; Daniel Hoblea, secretar; Marcel Lucaciu, Imelda Chinţa, Carmen Ardelean, membri.

În urma jurizării, s-a stabilit câștigătorul Concursului anual de debut, ediția 2018:

- Secţiunea Poezie: Petruț Cămui, cu volumul trei ani, poate mai mult, de obicei mai puțin.

Premiul constă în publicarea volumului trimis la concurs şi lansarea lui la ediţia din 2019 a Zilelor revistei „Caiete Silvane”.