A III - a EDIŢIE A FESTIVALULUI JUDEŢEAN DE TEATRU PENTRU ELEVI

13-09-2013 - ZALĂU, 15-17 NOIEMBRIE 2013.

CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI SĂLAJ

şi INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ

 

organizează:

 

A III - a EDIŢIE A FESTIVALULUI JUDEŢEAN DE TEATRU PENTRU ELEVI

 

ZALĂU, 15-17 NOIEMBRIE 2013

 

Scopurile concursului:

- educarea tinerilor pentru formarea unui comportament adecvat în sălile de spectacole, atât în calitate de spectator, consumator al actului cultural, cât şi în postura de creator al acestuia;

- descoperirea de noi talente în domeniul artei interpretative şi favorizarea de opţiuni profesionale (actorie, regie, scenografie, teatrologie) în rândul elevilor;

- păstrarea portului popular şi a obiceiurilor populare.

 

Organizarea concursului:

       Concursul se adresează tuturor elevilor din şcolile gimnaziale şi liceele/grupurile şcolare din județul Sălaj.
       La concurs pot participa trupe de teatru de la şcoli generale (clasele V-VIII) şi licee sau grupuri şcolare (clasele IX-XIII) care sunt înscrise într-o instituţie de învăţământ preuniversitar acreditată.

       Locul de desfăşurare: Sala „Dialoguri europene” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

       Perioada de desfăşurare: 15-17 noiembrie 2013.

Festivalul se va desfăşura pe două secţiuni. :

-          Secţiunea teatru popular: în data de 15 noiembrie 2013, ora 10;

-          Secţiunea teatru dramatic: - în data de 16 noiembrie 2013, ora 9,30, trupele de teatru din școlile gimnaziale (clasele V-VIII) ;

                                                     - în data de 17 noiembrie 2013, ora 9,30, trupele de teatru din licee, grupuri școlare (clasele IX-XIII).

     

      Repertoriul, specia şi regia nu sunt impuse de organizatori, fapt care face posibilă prezenţa unei palete largi de activităţi teatrale, în limba română şi în limba maghiară. Trupele de teatru ale elevilor îşi pot alege ca repertoriu piese din dramaturgia naţională sau universală, clasică sau contemporană. Sunt acceptate şi spectacole colaj, coupe, teatru experimental, music-hall, pantonimă, animaţie.

  
       Durata unei piese/spectacol (secvenţe, act, scenete)  trebuie să fie de maxim 15 minute. La concurs pot participa doar trupe formate exclusiv din elevi de la şcoli generale sau licee, grupuri şcolare. O şcoală poate înscrie mai multe trupe. Se pot înscrie în concurs şi trupe independente (care nu sunt legate de o unitate de învăţământ), singura condiţie fiind ca toţi membrii ei să fie elevi la o şcoală generală sau liceu/grup şcolar din judeţul Sălaj.

       Spectacolele vor fi evaluate de un juriu format din specialişti.

 

Premiile concursului:

       Trupele participante vor fi premiate pe categorii: şcoli generale (clasele V-VIII) şi licee sau grupuri şcolare (clasele IX - XIII).

       Toţi participanţii (concurenţi, îndrumători) vor primi diplome de participare.
       În cadrul concursului se vor acorda următoarele categorii de premii în bani: premiile I, II şi III, precum şi menţiuni.

      Juriul va premia prestaţia exclusivă a elevilor în spectacol şi spectacolele în ansamblul lor, punctând în principal calitatea discursului actoricesc, mişcarea scenică, originalitatea interpretării, regia şi scenografia. La teatrul popular se va pune accent în principal pe redarea cât mai fidelă, autentică a obiceiurilor tradiţionale/populare puse în scenă (habă, clacă, nuntă, măsurişul oilor, scenete populare etc.), specifice judeţului Sălaj (nu se acceptă din alte zone etno-folclorice ale ţării).

      Deciziile juriului sunt definitive şi nu pot fi contestate. Juriul îşi rezervă dreptul de a modifica modalităţile de premiere, în funcţie de evoluţiile trupelor participante.

 

Important: unităţile de învățământ vor asigura transportul trupelor participante, precum şi posibilele elemente legate de scenografia piesei prezentate.

Înscrierea la concurs :     

       Înscrierile se vor face OBLIGATORIU până cel târziu la data de 1 noiembrie 2013 (data poştei), pe adresa: Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj; Zalău, str. 1 Decembrie 1918 nr. 11; jud. Sălaj; Tel/fax 0260/612870, e-mail: caietesilvane@yahoo.com

Relaţii suplimentare:

-          Szoke Alexandru - referent cultural, tel. 0741 343 009.

-          Szoke Ana – referent, tel. 0744 117 281.

 

Vasile - Daniel Săuca                                                                                                                                                                                           

Manager                                                                                                                                

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj    

                                                              

prof. Gheorghe Bancea         

 Inspector general

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

 

EDIŢIA A III -  A CONCURSULUI JUDEŢEAN DE TEATRU PENTRU ELEVI

ZALĂU, 15-17  NOIEMBRIE 2013

 

·         Numele grupului:

·         Unitatea de învăţământ:

·         Adresa unităţii de învăţământ, număr de telefon, e-mail:

·         Numele liderului de grup sau numele unei persoane de contact:

Adresa:

      Număr telefon, adresă e-mail:

 

Date despre piesa care va fi prezentată:

                    

·         Numele autorului:                                                                  Genul ( comedie, dramă, teatru popular etc.)

 

·         Titlul piesei:

 

·         Regizor:                                                           Durata piesei: (Să nu depăşească 15 de minute! ) :

 

·         Numele participanţilor (actori, regizor, profesor însoţitor)

 

Semnătura, data:                                       inapoi la stiri