Şcoala Populară de Arte şi Meserii

Prezentare Școala Populară de Arte și Meserii

Prezentare Școala Populară de Arte și Meserii

La data de 1 septembrie 1974 se înființează Școala Populara de Artă Zalău, ca instituție de cultură cu profil de învățământ artistic în subordinea Comitetului de Cultură și Educație Socialistă a Județului Sălaj, ulterior în subordinea Consiliului Județean Sălaj.

 Școala are menirea de a conserva, valorifica și transmite valorile artistice și morale ale comunității locale, precum și a patrimoniului cultual național și universal.

Din 1 octombrie 2010, Școala Populară de Arte și Meserii este secție a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj.

Principalul obiectiv al școlii este pregătirea și îndrumarea viitorilor artiști, care să preia ștafeta tradițiilor culturale, a datinilor și obiceiurilor locale și nu numai.

În cadrul școlii funcționează următoarele secții:

  • secția muzică cu specialitățile pian, orgă, vioară, instrumente suflat, chitară;
  • secția canto clasic, canto popular;
  • secția arte plastice, specialitatea pictură.