Sectii

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale

Secţia Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale face parte din structura organizatorică a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj. În prezent, conducerea secţiei Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, este asigurată de prof. Cristian Moldovan şi are ca personal: - Daniel Hoblea – referent tipărituri; - Szőke Ana – referent minorităţi; - Szőke Alexandru – referent cultural; - Ioan Sur – referent zonal; - Ileana Graţiana Pop - referent zonal. - Secţia Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale este organizată la nivel de serviciu. Atribuţiile secţiei Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale sunt următoarele: - coordonează şi îndrumă din punct de vedere metodologic, în plan judeţean, activitatea aşezămintelor culturale; - sprijină activitatea aşezămintelor culturale în domeniul formării formatorilor şi al perfecţionării personalului de specialitate; - editează şi difuzează publicaţii în domeniul educaţiei permanente, pentru reţeaua judeţeană a aşezămintelor culturale; - realizează programe de educaţie permanentă, în parteneriat cu instituţii de specialitate din ţară şi străinătate; - iniţiază şi...
Şcoala Populară de Arte şi Meserii

Şcoala Populară de Arte şi Meserii

Prezentare Școala Populară de Arte și Meserii

La data de 1 septembrie 1974 se înființează Școala Populara de Artă Zalău, ca instituție de cultură cu profil de învățământ artistic în subordinea Comitetului de Cultură și Educație Socialistă a Județului Sălaj, ulterior în subordinea Consiliului Județean Sălaj.

 Școala are menirea de a conserva, valorifica și transmite valorile artistice și morale ale comunității locale, precum și a patrimoniului cultual național și universal.

Din 1 octombrie 2010, Școala Populară de Arte și Meserii este secție a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj.

Principalul obiectiv al școlii este pregătirea și îndrumarea viitorilor artiști, care să preia ștafeta tradițiilor culturale, a datinilor și obiceiurilor locale și nu numai.

În cadrul școlii funcționează următoarele secții:

  • secția muzică cu specialitățile pian, orgă, vioară, instrumente suflat, chitară;
  • secția canto clasic, canto popular;
  • secția arte plastice, specialitatea pictură.
Ansamblul Folcloric „Meseşul”

Ansamblul Folcloric „Meseşul”

Ansamblul Folcloric „Meseşul” – ansamblu reprezentativ al judeţului Sălaj – a luat fiinţă în 1996, având un efectiv de 52 de persoane, secţia română şi secţia maghiară. De-a lungul timpului – în subordinea Consiliului Judeţean Sălaj – a activat în diverse formule instituţionale, astăzi fiind secţie a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, centru condus de Daniel Săuca.

Editura „Caiete Silvane”

Editura „Caiete Silvane”

Editează şi difuzează reviste, cărţi, precum şi alte publicaţii privind activitatea culturală a Centrului, pentru îndeplinirea obiectivelor instituţiei; răspunde de asigurarea bazei materiale necesară editarii şi difuzării publicaţiilor editate; răspunde de elaborarea şi derularea unor proiecte de editare şi difuzare a materialelor şi lucrărilor de specialitate realizate la nivelul centrului, în format print, audio şi on-line; organizează şi/sau participă la activităţi de documentare, expoziţii şi elaborează monografii şi lucrări de promovare a activităţii Centrului; desfăşoară alte activităţi în conformitate cu obiectivele instituţiei.